DriverOff.net
Äđàéâåđ-ïàê Sound Intel 2021
ñêà÷ạ̀ü - çåđêàëî - torrent - èṇ̃îđèÿ
Ñêđèíøị̂
Èíôîđ́àöèÿ

Đàḉåđ - 110 ́á

Îôèöèàëüíûé ñàẹ́

Đóññêèé ÿçûê - åṇ̃ü

̉đåáóạ̊ñÿ - Àậîóṇ̃àíîâùèê

Äđàéâåđ-ïàê Sound Intel 2021 âơîäẹ̀ â ñîṇ̃àâ
Ïîääåđæèâàǻûå óṇ̃đîéṇ̃âà:
Version5;
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251344&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251344&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251344&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer_1025133F.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\LINKTYPE_02&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025103B&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\8110x64\DmicDrv_8.20.570.0\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 09/07/2015,8.20.570.0 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280A Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.26.0.11\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 07/29/2021,10.26.0.11 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280A Intel\FORCED\Audio\NTx64\2808_6.16.00.3200\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.1 1 06/22/2017,6.16.00.3200 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280A Intel\FORCED\Audio\NTx64\2809_10.22.1.102\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 07/17/2017,10.22.1.102 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280A Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.23.0.563\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 07/24/2017,10.23.0.563 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280A Intel\FORCED\Audio\NTx86\2808_6.16.00.3200\ intcdaud.inf Intel.NTx86.6.1 1 06/22/2017,6.16.00.3200 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280A Intel\FORCED\Audio\NTx64\280x_6.16.0.3208\ intcdaud.inf Intel.NTAMD64.6.1 1 04/26/2018,6.16.0.3208 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280A Intel\FORCED\Audio\NTx64\280x_6.16.0.3208\ intcdaud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 04/26/2018,6.16.0.3208 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280A Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.26.0.4\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 11/20/2018,10.26.0.4 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280A Intel\FORCED\Audio\NTx86\280x_8.20.00.363\ IntcDAud.inf Intel.NTx86.6.2 1 03/05/2015,8.20.00.363 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280A Intel\FORCED\Audio\NTx64\280x_6.16.0.3208\ intcdaud.inf Intel.NTAMD64.6.0 1 04/26/2018,6.16.0.3208 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280A Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.26.0.7\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 04/23/2019,10.26.0.7 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280A Intel\FORCED\Audio\NTx64\280x_8.20.00.363\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 03/05/2015,8.20.00.363 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280A Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.27.0.1\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 02/28/2019,10.27.0.1 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280B Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.27.0.11\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 07/29/2021,10.27.0.11 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280B Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.23.0.563\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 07/24/2017,10.23.0.563 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280B Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.27.0.1\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 02/28/2019,10.27.0.1 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280B Intel\FORCED\Audio\NTx64\280x_8.20.00.363\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 03/05/2015,8.20.00.363 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280B Intel\FORCED\Audio\NTx64\280x_6.16.0.3208\ intcdaud.inf Intel.NTAMD64.6.0 1 04/26/2018,6.16.0.3208 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280B Intel\FORCED\Audio\NTx86\280x_8.20.00.363\ IntcDAud.inf Intel.NTx86.6.2 1 03/05/2015,8.20.00.363 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280B Intel\FORCED\Audio\NTx64\280x_6.16.0.3208\ intcdaud.inf Intel.NTAMD64.6.1 1 04/26/2018,6.16.0.3208 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280B Intel\FORCED\Audio\NTx64\2809_10.22.1.102\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 07/17/2017,10.22.1.102 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280B Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.26.0.4\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 11/20/2018,10.26.0.4 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280B Intel\FORCED\Audio\NTx64\280x_6.16.0.3208\ intcdaud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 04/26/2018,6.16.0.3208 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280C Intel\FORCED\Audio\NTx64\2809_10.22.1.102\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 07/17/2017,10.22.1.102 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280C Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.26.0.7\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 04/23/2019,10.26.0.7 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280C Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.23.0.563\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 07/24/2017,10.23.0.563 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280C Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.26.0.4\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 11/20/2018,10.26.0.4 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280C Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.27.0.1\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 02/28/2019,10.27.0.1 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280C Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.26.0.11\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 07/29/2021,10.26.0.11 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280D Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.27.0.1\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 02/28/2019,10.27.0.1 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280D Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.27.0.11\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 07/29/2021,10.27.0.11 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1E262133&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Fujitsu.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1E262133&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Fujitsu_1E262133.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280D Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.26.0.7\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 04/23/2019,10.26.0.7 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1E262133&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Fujitsu.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280D Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.23.0.563\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 07/24/2017,10.23.0.563 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280D Intel\FORCED\Audio\NTx64\2809_10.22.1.102\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 07/17/2017,10.22.1.102 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280D Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.26.0.4\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 11/20/2018,10.26.0.4 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280E Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.23.0.563\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 07/24/2017,10.23.0.563 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280E Intel\FORCED\Audio\NTx64\2809_10.22.1.102\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 07/17/2017,10.22.1.102 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A171&LINKTYPE_03&DEVTYPE_04&VEN_8086&DEV_AE34&SUBSYS_00000001&REV_0001 Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\SST_09.21.00.3869\ IntcSST.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 10/25/2018,09.21.00.3869 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280F Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.16\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 02/25/2020,11.1.0.16 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280F Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.26.0.4\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 11/20/2018,10.26.0.4 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251037&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\8110x64\DmicDrv_8.20.570.0\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 09/07/2015,8.20.570.0 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A171&LINKTYPE_03&DEVTYPE_04&VEN_8086&DEV_AE34&SUBSYS_00000001&REV_0001 Intel\FORCED\HDA\10x64\RTM\SST_09.21.00.2789\ IntcSST.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 09/08/2017,09.21.00.2789 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280F Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.14\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 12/03/2019,11.1.0.14 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280F Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.9\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 08/13/2019,11.1.0.9 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280F Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.27.0.1\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 02/28/2019,10.27.0.1 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280F Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.12\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 09/24/2019,11.1.0.12 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280F Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.7\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 06/10/2019,11.1.0.7 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280F Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.19\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 07/29/2021,11.1.0.19 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280F Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.17\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 06/16/2020,11.1.0.17 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\CTLR_DEV_7AD0&LINKTYPE_06&DEVTYPE_06&VEN_8086&DEV_AE50 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\USB_10.28.00.3855\ IntcUSB.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\LINKTYPE_05&DEVTYPE_05&VEN_8086&DEV_AE35&SUBSYS_00000001&REV_0001 Intel\FORCED\HDA\10x64\RTM\SSTnew_10.23.00.1488\ IntcSDW.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 03/27/2018,10.23.00.1520 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2815&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.26.0.4\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 11/20/2018,10.26.0.4 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2815&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.2.0.9\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 07/29/2021,11.2.0.9 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2815&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.9\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 08/13/2019,11.1.0.9 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2815&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.7\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 06/10/2019,11.1.0.7 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\CTLR_DEV_02C8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_144DC828&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Samsung.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_02C8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_144DC828&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Samsung.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_38C8&LINKTYPE_06&DEVTYPE_06&VEN_8086&DEV_AE50 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\USB_10.28.00.3855\ IntcUSB.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2804 Intel\FORCED\Audio\NTx86\2808_6.16.00.3200\ intcdaud.inf Intel.NTx86.6.2 1 06/22/2017,6.16.00.3200 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2804 Intel\FORCED\Audio\NTx64\2808_6.16.00.3200\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.1 1 06/22/2017,6.16.00.3200 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2804 Intel\FORCED\Audio\NTx86\2808_6.16.00.3200\ intcdaud.inf Intel.NTx86.6.1 1 06/22/2017,6.16.00.3200 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2804 Intel\FORCED\Audio\NTx64\280x_6.16.0.3208\ intcdaud.inf Intel.NTAMD64.6.1 1 04/26/2018,6.16.0.3208 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2804 Intel\FORCED\Audio\5x86\2804_5.12.00.3069\ IntcDAud.inf Intel.NTx86.5.1 1 08/12/2010,5.12.00.3069 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2804 Intel\FORCED\Audio\NTx64\2804_6.14.00.3086\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.1 1 08/23/2011,6.14.00.3086 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2804 Intel\FORCED\Audio\5x64\2804_5.14.00.3074\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.5.1 1 10/15/2010,5.14.00.3074 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2804 Intel\FORCED\Audio\NTx64\2804_6.14.00.3086\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.0 1 08/23/2011,6.14.00.3086 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2804 Intel\FORCED\Audio\NTx64\2808_6.16.00.3200\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.0 1 06/22/2017,6.16.00.3200 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2804 Intel\FORCED\Audio\NTx64\2808_6.16.00.3200\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 06/22/2017,6.16.00.3200 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2804 Intel\FORCED\Audio\NTx86\2804_6.14.00.3086\ IntcDAud.inf Intel.NTx86.6.1 1 08/23/2011,6.14.00.3086 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2804 Intel\FORCED\Audio\NTx64\280x_6.16.0.3208\ intcdaud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 04/26/2018,6.16.0.3208 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2804 Intel\FORCED\Audio\NTx86\2808_6.16.00.3200\ intcdaud.inf Intel.NTx86.6.0 1 06/22/2017,6.16.00.3200 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2804 Intel\FORCED\Audio\NTx64\280x_6.16.0.3208\ intcdaud.inf Intel.NTAMD64.6.0 1 04/26/2018,6.16.0.3208 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2804 Intel\FORCED\Audio\NTx86\2804_6.14.00.3086\ IntcDAud.inf Intel.NTx86.6.0 1 08/23/2011,6.14.00.3086 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2805 Intel\FORCED\Audio\NTx86\2808_6.16.00.3200\ intcdaud.inf Intel.NTx86.6.1 1 06/22/2017,6.16.00.3200 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2805 Intel\FORCED\Audio\NTx86\2804_6.14.00.3086\ IntcDAud.inf Intel.NTx86.6.1 1 08/23/2011,6.14.00.3086 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2805 Intel\FORCED\Audio\NTx86\2804_6.14.00.3086\ IntcDAud.inf Intel.NTx86.6.0 1 08/23/2011,6.14.00.3086 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2805 Intel\FORCED\Audio\NTx64\2808_6.16.00.3200\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 06/22/2017,6.16.00.3200 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2805 Intel\FORCED\Audio\NTx64\2807_6.16.00.3154\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 09/09/2014,6.16.00.3154 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2805 Intel\FORCED\Audio\NTx86\2807_6.16.00.3154\ IntcDAud.inf Intel.NTx86.6.2 1 09/09/2014,6.16.00.3154 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2805 Intel\FORCED\Audio\NTx64\2804_6.14.00.3086\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.1 1 08/23/2011,6.14.00.3086 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2805 Intel\FORCED\Audio\5x64\2804_5.14.00.3074\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.5.1 1 10/15/2010,5.14.00.3074 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2805 Intel\FORCED\Audio\NTx86\2808_6.16.00.3200\ intcdaud.inf Intel.NTx86.6.2 1 06/22/2017,6.16.00.3200 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2805 Intel\FORCED\Audio\5x64\2806_5.14.00.3090\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.5.1 1 12/06/2011,5.14.00.3090 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2805 Intel\FORCED\Audio\NTx64\280x_6.16.0.3208\ intcdaud.inf Intel.NTAMD64.6.1 1 04/26/2018,6.16.0.3208 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2805 Intel\FORCED\Audio\NTx64\2808_6.16.00.3200\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.1 1 06/22/2017,6.16.00.3200 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2805 Intel\FORCED\Audio\NTx64\2804_6.14.00.3086\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.0 1 08/23/2011,6.14.00.3086 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2805 Intel\FORCED\Audio\5x86\2806_5.14.00.3090\ IntcDAud.inf Intel.NTx86.5.1 1 12/06/2011,5.14.00.3090 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2805 Intel\FORCED\Audio\NTx64\280x_6.16.0.3208\ intcdaud.inf Intel.NTAMD64.6.0 1 04/26/2018,6.16.0.3208 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2805 Intel\FORCED\Audio\NTx86\2808_6.16.00.3200\ intcdaud.inf Intel.NTx86.6.0 1 06/22/2017,6.16.00.3200 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2805 Intel\FORCED\Audio\NTx64\2807_6.16.00.3154\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.0 1 09/09/2014,6.16.00.3154 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2805 Intel\FORCED\Audio\NTx86\2807_6.16.00.3154\ IntcDAud.inf Intel.NTx86.6.0 1 09/09/2014,6.16.00.3154 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2805 Intel\FORCED\Audio\NTx86\2807_6.16.00.3154\ IntcDAud.inf Intel.NTx86.6.1 1 09/09/2014,6.16.00.3154 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2805 Intel\FORCED\Audio\NTx64\280x_6.16.0.3208\ intcdaud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 04/26/2018,6.16.0.3208 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2805 Intel\FORCED\Audio\NTx64\2808_6.16.00.3200\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.0 1 06/22/2017,6.16.00.3200 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2805 Intel\FORCED\Audio\NTx64\2807_6.16.00.3154\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.1 1 09/09/2014,6.16.00.3154 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2806 Intel\FORCED\Audio\5x86\2806_5.14.00.3090\ IntcDAud.inf Intel.NTx86.5.1 1 12/06/2011,5.14.00.3090 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2806 Intel\FORCED\Audio\NTx86\2807_6.16.00.3154\ IntcDAud.inf Intel.NTx86.6.0 1 09/09/2014,6.16.00.3154 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2806 Intel\FORCED\Audio\5x64\2806_5.14.00.3090\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.5.1 1 12/06/2011,5.14.00.3090 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2806 Intel\FORCED\Audio\NTx64\2807_6.16.00.3154\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.0 1 09/09/2014,6.16.00.3154 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2806 Intel\FORCED\Audio\NTx64\2807_6.16.00.3154\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 09/09/2014,6.16.00.3154 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2806 Intel\FORCED\Audio\NTx86\2807_6.16.00.3154\ IntcDAud.inf Intel.NTx86.6.1 1 09/09/2014,6.16.00.3154 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2806 Intel\FORCED\Audio\NTx64\2808_6.16.00.3200\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 06/22/2017,6.16.00.3200 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2806 Intel\FORCED\Audio\NTx64\280x_6.16.0.3208\ intcdaud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 04/26/2018,6.16.0.3208 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2806 Intel\FORCED\Audio\NTx86\2808_6.16.00.3200\ intcdaud.inf Intel.NTx86.6.1 1 06/22/2017,6.16.00.3200 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2806 Intel\FORCED\Audio\NTx86\2807_6.16.00.3154\ IntcDAud.inf Intel.NTx86.6.2 1 09/09/2014,6.16.00.3154 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2806 Intel\FORCED\Audio\NTx64\280x_6.16.0.3208\ intcdaud.inf Intel.NTAMD64.6.1 1 04/26/2018,6.16.0.3208 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2806 Intel\FORCED\Audio\NTx64\280x_6.16.0.3208\ intcdaud.inf Intel.NTAMD64.6.0 1 04/26/2018,6.16.0.3208 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2806 Intel\FORCED\Audio\NTx86\2808_6.16.00.3200\ intcdaud.inf Intel.NTx86.6.0 1 06/22/2017,6.16.00.3200 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2806 Intel\FORCED\Audio\NTx64\2807_6.16.00.3154\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.1 1 09/09/2014,6.16.00.3154 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2806 Intel\FORCED\Audio\NTx64\2808_6.16.00.3200\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.0 1 06/22/2017,6.16.00.3200 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2806 Intel\FORCED\Audio\NTx64\2808_6.16.00.3200\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.1 1 06/22/2017,6.16.00.3200 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2806 Intel\FORCED\Audio\NTx86\2808_6.16.00.3200\ intcdaud.inf Intel.NTx86.6.2 1 06/22/2017,6.16.00.3200 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2807 Intel\FORCED\Audio\NTx64\2808_6.16.00.3200\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 06/22/2017,6.16.00.3200 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2807 Intel\FORCED\Audio\NTx64\2807_6.16.00.3154\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.1 1 09/09/2014,6.16.00.3154 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2807 Intel\FORCED\Audio\NTx86\2808_6.16.00.3200\ intcdaud.inf Intel.NTx86.6.2 1 06/22/2017,6.16.00.3200 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2807 Intel\FORCED\Audio\NTx64\280x_6.16.0.3208\ intcdaud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 04/26/2018,6.16.0.3208 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2807 Intel\FORCED\Audio\NTx64\2807_6.16.00.3154\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.0 1 09/09/2014,6.16.00.3154 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2807 Intel\FORCED\Audio\NTx64\2808_6.16.00.3200\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.0 1 06/22/2017,6.16.00.3200 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2807 Intel\FORCED\Audio\NTx86\2807_6.16.00.3154\ IntcDAud.inf Intel.NTx86.6.2 1 09/09/2014,6.16.00.3154 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2807 Intel\FORCED\Audio\NTx64\2807_6.16.00.3154\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 09/09/2014,6.16.00.3154 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2807 Intel\FORCED\Audio\NTx64\2808_6.16.00.3200\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.1 1 06/22/2017,6.16.00.3200 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2807 Intel\FORCED\Audio\NTx64\280x_6.16.0.3208\ intcdaud.inf Intel.NTAMD64.6.0 1 04/26/2018,6.16.0.3208 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2807 Intel\FORCED\Audio\NTx86\2807_6.16.00.3154\ IntcDAud.inf Intel.NTx86.6.1 1 09/09/2014,6.16.00.3154 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2807 Intel\FORCED\Audio\NTx86\2807_6.16.00.3154\ IntcDAud.inf Intel.NTx86.6.0 1 09/09/2014,6.16.00.3154 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2807 Intel\FORCED\Audio\5x86\2807_5.14.00.3090\ IntcDAud_tweak.inf Intel.NTx86.5.1 0 12/06/2011,5.14.00.3090 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2807 Intel\FORCED\Audio\NTx86\2808_6.16.00.3200\ intcdaud.inf Intel.NTx86.6.1 1 06/22/2017,6.16.00.3200 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2807 Intel\FORCED\Audio\NTx64\280x_6.16.0.3208\ intcdaud.inf Intel.NTAMD64.6.1 1 04/26/2018,6.16.0.3208 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2807 Intel\FORCED\Audio\NTx86\2808_6.16.00.3200\ intcdaud.inf Intel.NTx86.6.0 1 06/22/2017,6.16.00.3200 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2808 Intel\FORCED\Audio\NTx86\2808_6.16.00.3200\ intcdaud.inf Intel.NTx86.6.0 1 06/22/2017,6.16.00.3200 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2808 Intel\FORCED\Audio\NTx64\280x_6.16.0.3208\ intcdaud.inf Intel.NTAMD64.6.0 1 04/26/2018,6.16.0.3208 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2808 Intel\FORCED\Audio\NTx64\280x_6.16.0.3208\ intcdaud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 04/26/2018,6.16.0.3208 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2808 Intel\FORCED\Audio\NTx64\280x_6.16.0.3208\ intcdaud.inf Intel.NTAMD64.6.1 1 04/26/2018,6.16.0.3208 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2808 Intel\FORCED\Audio\NTx86\2808_6.16.00.3200\ intcdaud.inf Intel.NTx86.6.1 1 06/22/2017,6.16.00.3200 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2808 Intel\FORCED\Audio\NTx64\2808_6.16.00.3200\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.1 1 06/22/2017,6.16.00.3200 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2808 Intel\FORCED\Audio\NTx64\2808_6.16.00.3200\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 06/22/2017,6.16.00.3200 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2808 Intel\FORCED\Audio\NTx64\2808_6.16.00.3200\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.0 1 06/22/2017,6.16.00.3200 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2808 Intel\FORCED\Audio\NTx86\2808_6.16.00.3200\ intcdaud.inf Intel.NTx86.6.2 1 06/22/2017,6.16.00.3200 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2809 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.26.0.11\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 07/29/2021,10.26.0.11 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2809 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.23.0.563\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 07/24/2017,10.23.0.563 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2809 Intel\FORCED\Audio\8110x86\2809_8.20.00.950\ IntcDAud.inf Intel.NTx86.6.2 1 06/27/2016,8.20.00.950 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2809 Intel\FORCED\Audio\NTx64\2809_10.22.1.102\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 07/17/2017,10.22.1.102 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2809 Intel\FORCED\Audio\NTx64\280x_6.16.0.3208\ intcdaud.inf Intel.NTAMD64.6.1 1 04/26/2018,6.16.0.3208 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2809 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.26.0.4\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 11/20/2018,10.26.0.4 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2809 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.27.0.1\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 02/28/2019,10.27.0.1 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2809 Intel\FORCED\Audio\10x86\2809_8.20.00.865\ IntcDAud.inf Intel.NTx86.6.2 1 01/26/2016,8.20.00.865 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2809 Intel\FORCED\Audio\8110x64\2809_8.20.00.950\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 06/27/2016,8.20.00.950 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2809 Intel\FORCED\Audio\NTx64\2808_6.16.00.3200\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.1 1 06/22/2017,6.16.00.3200 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2809 Intel\FORCED\Audio\NTx64\280x_8.20.00.363\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 03/05/2015,8.20.00.363 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2809 Intel\FORCED\Audio\NTx86\280x_8.20.00.363\ IntcDAud.inf Intel.NTx86.6.2 1 03/05/2015,8.20.00.363 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2809 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.26.0.7\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 04/23/2019,10.26.0.7 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2809 Intel\FORCED\Audio\81x86\2809_8.20.00.865\ IntcDAud.inf Intel.NTx86.6.2 1 01/26/2016,8.20.00.865 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2809 Intel\FORCED\Audio\NTx64\280x_6.16.0.3208\ intcdaud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 04/26/2018,6.16.0.3208 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2809 Intel\FORCED\Audio\NTx86\2808_6.16.00.3200\ intcdaud.inf Intel.NTx86.6.1 1 06/22/2017,6.16.00.3200 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2809 Intel\FORCED\Audio\81x64\2809_8.20.00.865\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 01/26/2016,8.20.00.865 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2809 Intel\FORCED\Audio\NTx86\2809_8.20.00.950\ IntcDAud.inf Intel.NTx86.6.2 1 06/27/2016,8.20.00.950 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2809 Intel\FORCED\Audio\NTx64\280x_6.16.0.3208\ intcdaud.inf Intel.NTAMD64.6.0 1 04/26/2018,6.16.0.3208 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251038&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\8110x64\DmicDrv_8.20.570.0\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 09/07/2015,8.20.570.0 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_34C8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\DmicDrv_10.24.00.4706_lite\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 10/30/2020,10.24.00.4706 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_34C8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\DmicDrv_10.25.00.3950\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 05/09/2020,10.25.00.3950 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_34C8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\DmicDrv_10.28.00.3855\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_34C8&LINKTYPE_03&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE30 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTBT_10.24.00.4706_lite\ IntcBTAu.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 10/30/2020,10.24.00.4706 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_34C8&LINKTYPE_03&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE30 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTBT_10.28.00.3855\ IntcBTAu.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_34C8&LINKTYPE_03&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE30 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTBT_10.25.00.3950\ IntcBTAu.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 05/09/2020,10.25.00.3950 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025133F&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\LINKTYPE_02&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251037&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\8110x64\DmicDrv_8.20.570.0\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 09/07/2015,8.20.570.0 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025133F&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer_1025133F.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025133F&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
HDAUDIO\SUBFUNC_01&VEN_8086&DEV_2814 Intel\FORCED\Audio\10x64\2812_27.20.100.7988\ MSHdaDac.inf IntelGfx.NTAMD64.10.0...18900 0 03/11/2020,27.20.100.7988 HD Audio Driver for Display Audio
HDAUDIO\SUBFUNC_01&VEN_8086&DEV_2814 Intel\FORCED\Audio\10x64\2812_27.20.100.7988\ MSHdaDac.inf IntelGfx.NTAMD64.10.0...18362 0 03/11/2020,27.20.100.7988 HD Audio Driver for Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2883&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx86\2808_6.16.00.3200\ intcdaud.inf Intel.NTx86.6.2 1 06/22/2017,6.16.00.3200 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2883&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx64\280x_6.16.0.3208\ intcdaud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 04/26/2018,6.16.0.3208 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251301&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2883&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx64\2808_6.16.00.3200\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 06/22/2017,6.16.00.3200 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251301&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer_10251269.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2883&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx64\280x_6.16.0.3208\ intcdaud.inf Intel.NTAMD64.6.0 1 04/26/2018,6.16.0.3208 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2883&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx86\2808_6.16.00.3200\ intcdaud.inf Intel.NTx86.6.0 1 06/22/2017,6.16.00.3200 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2883&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx64\2808_6.16.00.3200\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.0 1 06/22/2017,6.16.00.3200 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2883&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx86\2808_6.16.00.3200\ intcdaud.inf Intel.NTx86.6.1 1 06/22/2017,6.16.00.3200 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2883&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx64\280x_6.16.0.3208\ intcdaud.inf Intel.NTAMD64.6.1 1 04/26/2018,6.16.0.3208 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2883&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx64\2808_6.16.00.3200\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.1 1 06/22/2017,6.16.00.3200 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251301&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
HDAUDIO\SUBFUNC_01&VEN_8086&DEV_2812 Intel\FORCED\Audio\10x64\2812_27.20.100.7988\ MSHdaDac.inf IntelGfx.NTAMD64.10.0...18900 0 03/11/2020,27.20.100.7988 HD Audio Driver for Display Audio
HDAUDIO\SUBFUNC_01&VEN_8086&DEV_2812 Intel\FORCED\Audio\10x64\2812_27.20.100.8778\ MSHdaDac.inf IntelGfx.NTAMD64.10.0...18362 0 09/15/2020,27.20.100.8778 HD Audio Driver for Display Audio
HDAUDIO\SUBFUNC_01&VEN_8086&DEV_2812 Intel\FORCED\Audio\10x64\2812_27.20.100.8778\ MSHdaDac.inf IntelGfx.NTAMD64.10.0...19041 0 09/15/2020,27.20.100.8778 HD Audio Driver for Display Audio
HDAUDIO\SUBFUNC_01&VEN_8086&DEV_2812 Intel\FORCED\Audio\10x64\2812_27.20.100.7988\ MSHdaDac.inf IntelGfx.NTAMD64.10.0...18362 0 03/11/2020,27.20.100.7988 HD Audio Driver for Display Audio
HDAUDIO\SUBFUNC_01&VEN_8086&DEV_2812 Intel\FORCED\Audio\10x64\2812_27.20.100.8778\ MSHdaDac.inf IntelGfx.NTAMD64.10.0...19586 0 09/15/2020,27.20.100.8778 HD Audio Driver for Display Audio
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251317&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251317&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251317&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer_10251225.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_98C8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\DmicDrv_10.25.00.3950\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 05/09/2020,10.25.00.3950 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_98C8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\DmicDrv_10.28.00.3855\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_4DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\DmicDrv_10.25.00.3950\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 05/09/2020,10.25.00.3950 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_4DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\DmicDrv_10.28.00.3855\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_7A48&LINKTYPE_03&DEVTYPE_04&VEN_8086&DEV_AE34 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SST_10.28.00.3855\ IntcSST.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_7A48&LINKTYPE_03&DEVTYPE_04&VEN_8086&DEV_AE34 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SST_10.25.00.3950\ IntcSST.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 05/09/2020,10.25.00.3950 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251322&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251322&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251322&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer_10251322.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/23/2019,09.21.3690.97 Intel Device Extension
intelaudio\ctlr_dev_a0c8&linktype_02&devtype_00&ven_8086&dev_ae20&subsys_14821025&rev_10ec Intel\FORCED\SST\10x64\APO_1.0.0.152\ intelsstapoext_dmic.inf Intel.NTamd64 0 10/26/2020,1.0.0.152 Intel(R) Smart Sound Technology (Intel(R) SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A0C8&LINKTYPE_05&DEVTYPE_05&VEN_8086&DEV_AE35&SUBSYS_0A451028 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTnew_10.29.00.5008\ IntcSDW.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 01/14/2021,10.29.00.5008 Intel® Smart Sound Technology for MIPI SoundWire® Audio
INTELAUDIO\CTLR_DEV_7A4C&LINKTYPE_06&DEVTYPE_06&VEN_8086&DEV_AE50 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\USB_10.28.00.3855\ IntcUSB.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_02C8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\16299\DmicDrv_10.23.00.4519\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16299 1 09/14/2020,10.23.00.4519 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_02C8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\DmicDrv_10.28.00.3855\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_02C8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\16299\DmicDrv_10.23.00.3586\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16299 1 02/07/2020,10.23.00.3586 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_02C8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\DmicDrv_10.25.00.5187_lite\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 02/17/2021,10.25.00.5187 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_02C8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\DmicDrv_10.25.00.3950\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 05/09/2020,10.25.00.3950 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C85E3&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Hp_103C85E2.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C85E3&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Hp.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C85E3&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Hp.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_02C8&LINKTYPE_03&DEVTYPE_04&VEN_8086&DEV_AE34 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SST_10.25.00.5187_lite\ IntcSST.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 02/17/2021,10.25.00.5187 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_02C8&LINKTYPE_03&DEVTYPE_04&VEN_8086&DEV_AE34 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SST_10.25.00.3950\ IntcSST.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 05/09/2020,10.25.00.3950 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_02C8&LINKTYPE_03&DEVTYPE_04&VEN_8086&DEV_AE34 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SST_10.28.00.3855\ IntcSST.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_02C8&LINKTYPE_03&DEVTYPE_04&VEN_8086&DEV_AE34 Intel\FORCED\HDA\10x64\16299\SST_10.23.00.3586\ IntcSST.inf Intel.NTAMD64.10.0...16299 1 02/07/2020,10.23.00.3586 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_02C8&LINKTYPE_03&DEVTYPE_04&VEN_8086&DEV_AE34 Intel\FORCED\HDA\10x64\16299\SST_10.23.00.4519\ IntcSST.inf Intel.NTAMD64.10.0...16299 1 09/14/2020,10.23.00.4519 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025129A&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer_1025129A.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025129A&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025129A&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
ACPI\VEN_8086&DEV_0F28&SUBSYS_10431BDD Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.10118.1\ isstrtc_speech.inf IntelSST.NTamd64 0 12/27/2016,604.10135.3202.10118 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\VEN_8086&DEV_0F28&SUBSYS_10431BDD Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.26796\ isstrtc_speech.inf IntelSST.NTamd64 0 09/13/2016,604.10135.3202.26796 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\VEN_8086&DEV_0F28&SUBSYS_10431BDD Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.10118.1\ isstrtc_speech.inf IntelSST 0 12/27/2016,604.10135.3202.10118 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\VEN_8086&DEV_0F28&SUBSYS_10431BDD Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.26796\ isstrtc_speech.inf IntelSST 0 09/13/2016,604.10135.3202.26796 Intel SST Audio Device (WDM)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_02C8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C86AD&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Hp.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_02C8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C86AD&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Hp.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_02C8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C86AD&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Hp_103C85E2.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2811 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.27.0.1\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 02/28/2019,10.27.0.1 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2811 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.9\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 08/13/2019,11.1.0.9 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2811 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.14\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 12/03/2019,11.1.0.14 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2811 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.7\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 06/10/2019,11.1.0.7 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2811 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.2.0.9\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.10.0...18362 1 07/29/2021,11.2.0.9 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2811 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.12\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 09/24/2019,11.1.0.12 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2811 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.26.0.4\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 11/20/2018,10.26.0.4 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2811 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.2.0.9\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.10.0...18900 1 07/29/2021,11.2.0.9 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2810 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.27.0.1\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 02/28/2019,10.27.0.1 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2810 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.26.0.4\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 11/20/2018,10.26.0.4 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2813 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.12\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 09/24/2019,11.1.0.12 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2813 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.26.0.4\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 11/20/2018,10.26.0.4 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2813 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.9\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 08/13/2019,11.1.0.9 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2813 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.7\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 06/10/2019,11.1.0.7 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2812 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.7\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 06/10/2019,11.1.0.7 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2812 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.26.0.4\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 11/20/2018,10.26.0.4 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2812 Intel\FORCED\Audio\10x64\2812_27.20.100.7988\ MSHdaDac.inf IntelGfx.NTAMD64.10.0...18900 0 03/11/2020,27.20.100.7988 HD Audio Driver for Display Audio
ACPI\VEN_8086&DEV_22A8&SUBSYS_104314FF Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.10118.1\ isstrtc_speech.inf IntelSST.NTamd64 0 12/27/2016,604.10135.3202.10118 Intel SST Audio Device (WDM)
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2812 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.27.0.1\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 02/28/2019,10.27.0.1 Intel(R) Display Audio
ACPI\VEN_8086&DEV_22A8&SUBSYS_104314FF Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.26796\ isstrtc_speech.inf IntelSST.NTamd64 0 09/13/2016,604.10135.3202.26796 Intel SST Audio Device (WDM)
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2812 Intel\FORCED\Audio\10x64\2812_27.20.100.8778\ MSHdaDac.inf IntelGfx.NTAMD64.10.0...18362 0 09/15/2020,27.20.100.8778 HD Audio Driver for Display Audio
ACPI\VEN_8086&DEV_22A8&SUBSYS_104314FF Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.26796\ isstrtc_speech.inf IntelSST 0 09/13/2016,604.10135.3202.26796 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\VEN_8086&DEV_22A8&SUBSYS_104314FF Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.10118.1\ isstrtc_speech.inf IntelSST 0 12/27/2016,604.10135.3202.10118 Intel SST Audio Device (WDM)
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2812 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.2.0.9\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 07/29/2021,11.2.0.9 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2812 Intel\FORCED\Audio\10x64\2812_27.20.100.7988\ MSHdaDac.inf IntelGfx.NTAMD64.10.0...18362 0 03/11/2020,27.20.100.7988 HD Audio Driver for Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2815 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.26.0.4\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 11/20/2018,10.26.0.4 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2815 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.9\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 08/13/2019,11.1.0.9 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2815 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.2.0.9\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 07/29/2021,11.2.0.9 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2815 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.7\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 06/10/2019,11.1.0.7 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2814 Intel\FORCED\Audio\10x64\2812_27.20.100.7988\ MSHdaDac.inf IntelGfx.NTAMD64.10.0...18362 0 03/11/2020,27.20.100.7988 HD Audio Driver for Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2814 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.7\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 06/10/2019,11.1.0.7 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2814 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.26.0.4\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 11/20/2018,10.26.0.4 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2814 Intel\FORCED\Audio\10x64\2812_27.20.100.7988\ MSHdaDac.inf IntelGfx.NTAMD64.10.0...18900 0 03/11/2020,27.20.100.7988 HD Audio Driver for Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2816 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.26.0.4\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 11/20/2018,10.26.0.4 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2816 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.12\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 09/24/2019,11.1.0.12 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2816 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.7\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 06/10/2019,11.1.0.7 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2816 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.2.0.9\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 07/29/2021,11.2.0.9 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2816 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.9\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 08/13/2019,11.1.0.9 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2819 Intel\FORCED\Audio\10x64\2819_12.1.0.7\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 04/16/2021,12.1.0.7 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\CTLR_DEV_4B55&LINKTYPE_02&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\DmicDrv_10.28.00.3855\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_4B55&LINKTYPE_02&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\DmicDrv_10.25.00.3950\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 05/09/2020,10.25.00.3950 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A3F0&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_00000001&REV_0001 Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.00.4594\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 07/07/2020,09.21.00.4594 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251322&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251322&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer_10251322.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/23/2019,09.21.3690.97 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251322&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_7AD0&LINKTYPE_03&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE30 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTBT_10.28.00.3855\ IntcBTAu.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_7AD0&LINKTYPE_03&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE30 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTBT_10.25.00.3950\ IntcBTAu.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 05/09/2020,10.25.00.3950 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A348&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1E262132&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Fujitsu.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A348&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1E262132&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Fujitsu.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A348&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1E262132&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Fujitsu_1E262132.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C86BB&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Hp.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C86BB&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Hp_103C86BB.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C86BB&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Hp.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_05&DEVTYPE_05&VEN_8086&DEV_AE35 Intel\FORCED\HDA\10x64\16299\SSTnew_10.23.00.4519\ IntcSDW.inf Intel.NTAMD64.10.0...16299 1 09/14/2020,10.23.00.4519 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_05&DEVTYPE_05&VEN_8086&DEV_AE35 Intel\FORCED\HDA\10x64\16299\SSTnew_10.23.00.3586\ IntcSDW.inf Intel.NTAMD64.10.0...16299 1 02/07/2020,10.23.00.3586 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_05&DEVTYPE_05&VEN_8086&DEV_AE35 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTnew_10.28.00.3855\ IntcSDW.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_05&DEVTYPE_05&VEN_8086&DEV_AE35 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTnew_10.25.00.3950\ IntcSDW.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 05/09/2020,10.25.00.3950 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_281A Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.16\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 02/25/2020,11.1.0.16 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_281A Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.14\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 12/03/2019,11.1.0.14 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_281A Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.12\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 09/24/2019,11.1.0.12 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_281B Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.12\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 09/24/2019,11.1.0.12 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_281B Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.2.0.9\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 07/29/2021,11.2.0.9 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_281B Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.14\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 12/03/2019,11.1.0.14 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_281B Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.16\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 02/25/2020,11.1.0.16 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_281B Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.17\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 06/16/2020,11.1.0.17 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_03&DEVTYPE_04&VEN_8086&DEV_AE34&SUBSYS_00000001&REV_0001 Intel\FORCED\HDA\10x64\RTM\SST_09.21.00.2789\ IntcSST.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 09/08/2017,09.21.00.2789 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_03&DEVTYPE_04&VEN_8086&DEV_AE34&SUBSYS_00000001&REV_0001 Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\SST_09.21.00.3869\ IntcSST.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 10/25/2018,09.21.00.3869 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
intelaudio\ctlr_dev_a0c8&linktype_02&devtype_00&ven_8086&dev_ae20&subsys_14931025&rev_10ec Intel\FORCED\SST\10x64\APO_1.0.0.152\ intelsstapoext_dmic.inf Intel.NTamd64 0 10/26/2020,1.0.0.152 Intel(R) Smart Sound Technology (Intel(R) SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_06C8&LINKTYPE_03&DEVTYPE_04&VEN_8086&DEV_AE34 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SST_10.25.00.3950\ IntcSST.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 05/09/2020,10.25.00.3950 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_06C8&LINKTYPE_03&DEVTYPE_04&VEN_8086&DEV_AE34 Intel\FORCED\HDA\10x64\16299\SST_10.23.00.3586\ IntcSST.inf Intel.NTAMD64.10.0...16299 1 02/07/2020,10.23.00.3586 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_06C8&LINKTYPE_03&DEVTYPE_04&VEN_8086&DEV_AE34 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SST_10.25.00.5187_lite\ IntcSST.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 02/17/2021,10.25.00.5187 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_06C8&LINKTYPE_03&DEVTYPE_04&VEN_8086&DEV_AE34 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SST_10.28.00.3855\ IntcSST.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025126C&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025126C&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer_1025126C.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025126C&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_98C8&LINKTYPE_03&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE30 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTBT_10.28.00.3855\ IntcBTAu.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_98C8&LINKTYPE_03&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE30 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTBT_10.25.00.3950\ IntcBTAu.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 05/09/2020,10.25.00.3950 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_F1C8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\DmicDrv_10.25.00.5187_lite\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 02/17/2021,10.25.00.5187 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_F0C8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\DmicDrv_10.29.00.6040\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 07/07/2021,10.29.00.6040 Intel® Smart Sound Technology for Digital Microphones
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251225&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3273.11\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 01/30/2018,09.21.3273.11 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251225&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningIAS_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251225&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer_10251225.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251225&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251225&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251225&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3347.16\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 03/27/2018,09.21.3347.16 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
ACPI\VEN_8086&DEV_22A8&SUBSYS_10431BDD Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.26796\ isstrtc_speech.inf IntelSST.NTamd64 0 09/13/2016,604.10135.3202.26796 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\VEN_8086&DEV_22A8&SUBSYS_10431BDD Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.10118.1\ isstrtc_speech.inf IntelSST.NTamd64 0 12/27/2016,604.10135.3202.10118 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\VEN_8086&DEV_22A8&SUBSYS_10431BDD Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.26796\ isstrtc_speech.inf IntelSST 0 09/13/2016,604.10135.3202.26796 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\VEN_8086&DEV_22A8&SUBSYS_10431BDD Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.10118.1\ isstrtc_speech.inf IntelSST 0 12/27/2016,604.10135.3202.10118 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\VEN_8086&DEV_0F28&SUBSYS_8042103C Intel\FORCED\SST\81x64\Intel_603.9600.1948.34662\ isstrtc.inf IntelSST 1 04/30/2015,603.9600.2300.64522 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\VEN_8086&DEV_0F28&SUBSYS_8042103C Intel\FORCED\SST\81x64\Intel_603.9600.1948.34662\ isstrtc.inf IntelSST.NTamd64 1 04/30/2015,603.9600.2300.64522 Intel SST Audio Device (WDM)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025104A&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3347.16\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.6.3 1 03/27/2018,09.21.3347.16 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025104A&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3273.11\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.6.3 1 01/30/2018,09.21.3273.11 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025104A&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3347.16\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 03/27/2018,09.21.3347.16 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025104A&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3273.11\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 01/30/2018,09.21.3273.11 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_43C8&LINKTYPE_03&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE30 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTBT_10.25.00.3950\ IntcBTAu.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 05/09/2020,10.25.00.3950 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_4B55&LINKTYPE_03&DEVTYPE_04&VEN_8086&DEV_AE34 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SST_10.25.00.3950\ IntcSST.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 05/09/2020,10.25.00.3950 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_43C8&LINKTYPE_03&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE30 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTBT_10.28.00.3855\ IntcBTAu.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_43C8&LINKTYPE_03&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE30 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTBT_10.29.00.6040\ IntcBTAu.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 07/07/2021,10.29.00.6040 Intel® Smart Sound Technology for Bluetooth® Audio
INTELAUDIO\CTLR_DEV_4B55&LINKTYPE_03&DEVTYPE_04&VEN_8086&DEV_AE34 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SST_10.28.00.3855\ IntcSST.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_02C8&LINKTYPE_05&DEVTYPE_05&VEN_8086&DEV_AE35&SUBSYS_09831028 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTnew_10.25.00.4139_lite\ IntcSDW.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 06/24/2020,10.25.00.4139 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A0C8&LINKTYPE_05&DEVTYPE_05&VEN_8086&DEV_AE35&SUBSYS_8709103C Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTnew_10.29.00.5008\ IntcSDW.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 01/14/2021,10.29.00.5008 Intel® Smart Sound Technology for MIPI SoundWire® Audio
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A0C8&LINKTYPE_05&DEVTYPE_05&VEN_8086&DEV_AE35&SUBSYS_8709103C Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTnew_10.29.00.6040\ IntcSDW.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 07/07/2021,10.29.00.6040 Intel® Smart Sound Technology for MIPI SoundWire® Audio
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251269&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251269&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3347.16\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 03/27/2018,09.21.3347.16 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251269&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer_10251269.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251269&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningIAS_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251269&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251269&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3273.11\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 01/30/2018,09.21.3273.11 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2819&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2819_12.1.0.7\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 04/16/2021,12.1.0.7 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\CTLR_DEV_F1C8&LINKTYPE_05&DEVTYPE_05&VEN_8086&DEV_AE35 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTnew_10.25.00.5187_lite\ IntcSDW.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 02/17/2021,10.25.00.5187 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C8649&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Hp.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C8649&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Hp.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C8649&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Hp_103C8649.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_7A4A&LINKTYPE_05&DEVTYPE_05&VEN_8086&DEV_AE35 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTnew_10.25.00.3950\ IntcSDW.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 05/09/2020,10.25.00.3950 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_7A4A&LINKTYPE_05&DEVTYPE_05&VEN_8086&DEV_AE35 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTnew_10.28.00.3855\ IntcSDW.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2880 Intel\FORCED\Audio\5x86\288x_5.14.00.3090\ IntcDAud.inf Intel.NTx86.5.1 0 12/06/2011,5.14.00.3090 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251039&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\8110x64\DmicDrv_8.20.570.0\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 09/07/2015,8.20.570.0 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2880 Intel\FORCED\Audio\NTx86\2880_6.14.00.3081\ IntcDAud.inf Intel.NTx86.6.0 1 06/09/2011,6.14.00.3081 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2880 Intel\FORCED\Audio\NTx64\2880_6.14.00.3081\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.1 1 06/09/2011,6.14.00.3081 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2880 Intel\FORCED\Audio\NTx86\2880_6.14.00.3081\ IntcDAud.inf Intel.NTx86.6.1 1 06/09/2011,6.14.00.3081 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2880 Intel\FORCED\Audio\NTx64\2880_6.14.00.3081\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.0 1 06/09/2011,6.14.00.3081 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2881 Intel\FORCED\Audio\NTx86\2881_6.14.00.3082\ IntcDAud.inf Intel.NTx86.6.1 1 06/16/2011,6.14.00.3082 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2881 Intel\FORCED\Audio\5x86\288x_5.14.00.3090\ IntcDAud.inf Intel.NTx86.5.1 0 12/06/2011,5.14.00.3090 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2881 Intel\FORCED\Audio\NTx86\2881_6.14.00.3082\ IntcDAud.inf Intel.NTx86.6.0 1 06/16/2011,6.14.00.3082 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2882 Intel\FORCED\Audio\NTx64\2807_6.16.00.3154\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.1 1 09/09/2014,6.16.00.3154 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2882 Intel\FORCED\Audio\NTx64\2807_6.16.00.3154\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 09/09/2014,6.16.00.3154 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2882 Intel\FORCED\Audio\NTx86\2807_6.16.00.3154\ IntcDAud.inf Intel.NTx86.6.1 1 09/09/2014,6.16.00.3154 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2882 Intel\FORCED\Audio\NTx64\280x_6.16.0.3208\ intcdaud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 04/26/2018,6.16.0.3208 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2882 Intel\FORCED\Audio\NTx64\280x_6.16.0.3208\ intcdaud.inf Intel.NTAMD64.6.0 1 04/26/2018,6.16.0.3208 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2882 Intel\FORCED\Audio\NTx86\2808_6.16.00.3200\ intcdaud.inf Intel.NTx86.6.0 1 06/22/2017,6.16.00.3200 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2882 Intel\FORCED\Audio\NTx64\2807_6.16.00.3154\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.0 1 09/09/2014,6.16.00.3154 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2882 Intel\FORCED\Audio\NTx64\280x_6.16.0.3208\ intcdaud.inf Intel.NTAMD64.6.1 1 04/26/2018,6.16.0.3208 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2882 Intel\FORCED\Audio\NTx86\2808_6.16.00.3200\ intcdaud.inf Intel.NTx86.6.1 1 06/22/2017,6.16.00.3200 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2882 Intel\FORCED\Audio\NTx64\2808_6.16.00.3200\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 06/22/2017,6.16.00.3200 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2882 Intel\FORCED\Audio\NTx86\2807_6.16.00.3154\ IntcDAud.inf Intel.NTx86.6.0 1 09/09/2014,6.16.00.3154 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2882 Intel\FORCED\Audio\NTx64\2808_6.16.00.3200\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.1 1 06/22/2017,6.16.00.3200 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2882 Intel\FORCED\Audio\NTx86\2808_6.16.00.3200\ intcdaud.inf Intel.NTx86.6.2 1 06/22/2017,6.16.00.3200 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2882 Intel\FORCED\Audio\NTx86\2807_6.16.00.3154\ IntcDAud.inf Intel.NTx86.6.2 1 09/09/2014,6.16.00.3154 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2882 Intel\FORCED\Audio\NTx64\2808_6.16.00.3200\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.0 1 06/22/2017,6.16.00.3200 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2883 Intel\FORCED\Audio\NTx64\280x_6.16.0.3208\ intcdaud.inf Intel.NTAMD64.6.0 1 04/26/2018,6.16.0.3208 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2883 Intel\FORCED\Audio\NTx64\2808_6.16.00.3200\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.0 1 06/22/2017,6.16.00.3200 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2883 Intel\FORCED\Audio\NTx86\2808_6.16.00.3200\ intcdaud.inf Intel.NTx86.6.0 1 06/22/2017,6.16.00.3200 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2883 Intel\FORCED\Audio\NTx86\2808_6.16.00.3200\ intcdaud.inf Intel.NTx86.6.2 1 06/22/2017,6.16.00.3200 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2883 Intel\FORCED\Audio\NTx64\2808_6.16.00.3200\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 06/22/2017,6.16.00.3200 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2883 Intel\FORCED\Audio\NTx86\2808_6.16.00.3200\ intcdaud.inf Intel.NTx86.6.1 1 06/22/2017,6.16.00.3200 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2883 Intel\FORCED\Audio\NTx64\280x_6.16.0.3208\ intcdaud.inf Intel.NTAMD64.6.1 1 04/26/2018,6.16.0.3208 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2883 Intel\FORCED\Audio\NTx64\280x_6.16.0.3208\ intcdaud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 04/26/2018,6.16.0.3208 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\CTLR_DEV_F0C8&LINKTYPE_05&DEVTYPE_05&VEN_8086&DEV_AE35&SUBSYS_0A5B1028 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTnew_10.29.00.5008\ IntcSDW.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 01/14/2021,10.29.00.5008 Intel® Smart Sound Technology for MIPI SoundWire® Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2883 Intel\FORCED\Audio\NTx64\2808_6.16.00.3200\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.1 1 06/22/2017,6.16.00.3200 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025103A&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3347.16\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 03/27/2018,09.21.3347.16 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025103A&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3347.16\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.6.3 1 03/27/2018,09.21.3347.16 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025103A&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3273.11\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 01/30/2018,09.21.3273.11 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025103A&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3273.11\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.6.3 1 01/30/2018,09.21.3273.11 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_02C8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C86AE&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Hp.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_02C8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C86AE&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Hp_103C85E2.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_02C8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C86AE&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Hp.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A348&LINKTYPE_05&DEVTYPE_05&VEN_8086&DEV_AE35 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTnew_10.28.00.3855\ IntcSDW.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A348&LINKTYPE_05&DEVTYPE_05&VEN_8086&DEV_AE35 Intel\FORCED\HDA\10x64\16299\SSTnew_10.23.00.4519\ IntcSDW.inf Intel.NTAMD64.10.0...16299 1 09/14/2020,10.23.00.4519 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A348&LINKTYPE_05&DEVTYPE_05&VEN_8086&DEV_AE35 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTnew_10.25.00.3950\ IntcSDW.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 05/09/2020,10.25.00.3950 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A348&LINKTYPE_05&DEVTYPE_05&VEN_8086&DEV_AE35 Intel\FORCED\HDA\10x64\16299\SSTnew_10.23.00.3586\ IntcSDW.inf Intel.NTAMD64.10.0...16299 1 02/07/2020,10.23.00.3586 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_43C8&LINKTYPE_05&DEVTYPE_05&VEN_8086&DEV_AE35&SUBSYS_0A451028 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTnew_10.29.00.5008\ IntcSDW.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 01/14/2021,10.29.00.5008 Intel® Smart Sound Technology for MIPI SoundWire® Audio
INTELAUDIO\CTLR_DEV_02C8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C86B2&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Hp.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_02C8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C86B2&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Hp_103C86B1.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_02C8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C86B2&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Hp.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_144DC824&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Samsung.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_144DC824&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Samsung.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\LINKTYPE_02&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251036&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\8110x64\DmicDrv_8.20.570.0\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 09/07/2015,8.20.570.0 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251300&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningIAS_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251300&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer_10251300.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251300&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251300&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\LINKTYPE_02&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_00000001&REV_0001 Intel\FORCED\HDA\8110x64\DmicDrv_8.20.570.0\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 09/07/2015,8.20.570.0 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\LINKTYPE_02&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_00000001&REV_0001 Intel\FORCED\HDA\8110x64\DmicDrv_8.20.0.959\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 07/29/2016,8.20.0.959 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\LINKTYPE_02&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_00000001&REV_0001 Intel\FORCED\HDA\10x64\RTM\DmicDrv_09.22.00.3430\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 03/07/2018,09.22.00.3430 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\LINKTYPE_02&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_00000001&REV_0001 Intel\FORCED\HDA\10x64\RTM\DmicDrv_10.23.00.1488\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 03/27/2018,10.23.00.1520 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\LINKTYPE_02&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_00000001&REV_0001 Intel\FORCED\HDA\10x64\RTM\DmicDrv_1.2.0.0_Synaptics\ SynaDMICAPO.inf Syna.NTamd64 1 06/27/2018,1.2.0.0 Intel(R) Smart Sound Technology (Intel(R) SST)
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2813&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.12\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 09/24/2019,11.1.0.12 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C86AE&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Hp.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C86AE&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Hp_103C85E2.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2813&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.26.0.4\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 11/20/2018,10.26.0.4 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2813&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.9\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 08/13/2019,11.1.0.9 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C86AE&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Hp.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2813&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.7\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 06/10/2019,11.1.0.7 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\CTLR_DEV_7A48&LINKTYPE_02&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\DmicDrv_10.28.00.3855\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_7A48&LINKTYPE_02&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\DmicDrv_10.25.00.3950\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 05/09/2020,10.25.00.3950 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_02C8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C86B1&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Hp.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_02C8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C86B1&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Hp.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_02C8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C86B1&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Hp_103C86B1.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A0C8&LINKTYPE_06&DEVTYPE_06&VEN_8086&DEV_AE50 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\USB_10.29.00.6040\ IntcUSB.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 07/07/2021,10.29.00.6040 Intel® Smart Sound Technology for USB Audio
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A0C8&LINKTYPE_06&DEVTYPE_06&VEN_8086&DEV_AE50 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\USB_10.28.00.3855\ IntcUSB.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C86BC&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Hp.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C86BC&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Hp_103C86BC.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C86BC&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Hp.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251301&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251301&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251301&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer_10251269.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_281A&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.14\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 12/03/2019,11.1.0.14 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_281A&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.12\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 09/24/2019,11.1.0.12 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_281A&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.16\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 02/25/2020,11.1.0.16 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\SGPC_FUNC_01&VEN_8086&DEV_2812 Intel\FORCED\Audio\10x64\2812_27.20.100.8778\ MSHdaDac.inf IntelGfx.NTAMD64.10.0...19041 0 09/15/2020,27.20.100.8778 HD Audio Driver for Display Audio
INTELAUDIO\SGPC_FUNC_01&VEN_8086&DEV_2812 Intel\FORCED\Audio\10x64\2812_27.20.100.8778\ MSHdaDac.inf IntelGfx.NTAMD64.10.0...19586 0 09/15/2020,27.20.100.8778 HD Audio Driver for Display Audio
INTELAUDIO\CTLR_DEV_7A4E&LINKTYPE_03&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE30 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTBT_10.28.00.3855\ IntcBTAu.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_7A4E&LINKTYPE_03&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE30 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTBT_10.25.00.3950\ IntcBTAu.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 05/09/2020,10.25.00.3950 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251282&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer_10251281.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251282&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3273.11\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 01/30/2018,09.21.3273.11 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251282&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251282&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251282&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3347.16\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 03/27/2018,09.21.3347.16 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_02C8&LINKTYPE_05&DEVTYPE_05&VEN_8086&DEV_AE35&SUBSYS_09C61028 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTnew_10.25.00.4139_lite\ IntcSDW.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 06/24/2020,10.25.00.4139 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025126B&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3273.11\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 01/30/2018,09.21.3273.11 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025126B&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025126B&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025126B&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningIAS_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025126B&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer_10251269.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025126B&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3347.16\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 03/27/2018,09.21.3347.16 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_7A4E&LINKTYPE_06&DEVTYPE_06&VEN_8086&DEV_AE50 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\USB_10.28.00.3855\ IntcUSB.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_00000001&REV_0001 Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3273.11\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 01/30/2018,09.21.3273.11 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_00000001&REV_0001 Intel\FORCED\HDA\10x64\RTM\DmicDrv_09.21.00.3063\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 12/27/2017,09.21.00.3063 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_00000001&REV_0001 Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.00.4594\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 07/07/2020,09.21.00.4594 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_00000001&REV_0001 Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.4187.01\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 05/28/2019,09.21.4187.01 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_00000001&REV_0001 Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3347.16\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 03/27/2018,09.21.3347.16 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_00000001&REV_0001 Intel\FORCED\HDA\10x64\RTM\DmicDrv_09.21.00.3278\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 01/15/2018,09.21.00.3278 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_00000001&REV_0001 Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3273.11\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.6.3 1 01/30/2018,09.21.3273.11 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_00000001&REV_0001 Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3347.16\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.6.3 1 03/27/2018,09.21.3347.16 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_4DC8&LINKTYPE_05&DEVTYPE_05&VEN_8086&DEV_AE35 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTnew_10.25.00.3950\ IntcSDW.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 05/09/2020,10.25.00.3950 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_4DC8&LINKTYPE_05&DEVTYPE_05&VEN_8086&DEV_AE35 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTnew_10.28.00.3855\ IntcSDW.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025129C&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025129C&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer_1025129C.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025129C&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C86B2&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Hp_103C86B1.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C86B2&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Hp.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C86B2&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Hp.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280C&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.27.0.1\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 02/28/2019,10.27.0.1 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280C&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.26.0.11\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 07/29/2021,10.26.0.11 Intel(R) Display Audio
ACPI\VEN_8086&DEV_22A8&SUBSYS_117906BC Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.10118.1\ isstrtc_speech.inf IntelSST.NTamd64 0 12/27/2016,604.10135.3202.10118 Intel SST Audio Device (WDM)
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280C&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.23.0.563\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 07/24/2017,10.23.0.563 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280C&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.26.0.7\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 04/23/2019,10.26.0.7 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280C&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx64\2809_10.22.1.102\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 07/17/2017,10.22.1.102 Intel(R) Display Audio
ACPI\VEN_8086&DEV_22A8&SUBSYS_117906BC Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.26796\ isstrtc_speech.inf IntelSST 0 09/13/2016,604.10135.3202.26796 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\VEN_8086&DEV_22A8&SUBSYS_117906BC Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.10118.1\ isstrtc_speech.inf IntelSST 0 12/27/2016,604.10135.3202.10118 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\VEN_8086&DEV_22A8&SUBSYS_117906BC Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.26796\ isstrtc_speech.inf IntelSST.NTamd64 0 09/13/2016,604.10135.3202.26796 Intel SST Audio Device (WDM)
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280C&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.26.0.4\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 11/20/2018,10.26.0.4 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251036&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3273.11\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.6.3 1 01/30/2018,09.21.3273.11 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251036&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3347.16\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 03/27/2018,09.21.3347.16 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251036&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3347.16\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.6.3 1 03/27/2018,09.21.3347.16 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251036&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3273.11\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 01/30/2018,09.21.3273.11 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025103B&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3273.11\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.6.3 1 01/30/2018,09.21.3273.11 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025103B&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3347.16\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.6.3 1 03/27/2018,09.21.3347.16 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025103B&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3347.16\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 03/27/2018,09.21.3347.16 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025103B&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3273.11\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 01/30/2018,09.21.3273.11 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_02C8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C86AF&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Hp.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_02C8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C86AF&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Hp.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_02C8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C86AF&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Hp_103C86AF.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025127F&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer_1025127E.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025127F&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3347.16\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 03/27/2018,09.21.3347.16 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025127F&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025127F&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\LINKTYPE_02&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_00000000&REV_0000 Intel\FORCED\HDA\8110x64\DmicDrv_8.20.0.959\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 07/29/2016,8.20.0.959 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\LINKTYPE_02&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_00000000&REV_0000 Intel\FORCED\HDA\10x64\RTM\DmicDrv_09.22.00.3430\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 03/07/2018,09.22.00.3430 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\LINKTYPE_02&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_00000000&REV_0000 Intel\FORCED\HDA\10x64\RTM\DmicDrv_10.23.00.1488\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 03/27/2018,10.23.00.1520 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\LINKTYPE_02&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_00000000&REV_0000 Intel\FORCED\HDA\10x64\RTM\DmicDrv_1.2.0.0_Synaptics\ SynaDMICAPO.inf Syna.NTamd64 1 06/27/2018,1.2.0.0 Intel(R) Smart Sound Technology (Intel(R) SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025129D&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025129D&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025129D&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer_1025129D.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
ACPI\VEN_8086&DEV_22A8&SUBSYS_17AA222A Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.10118.1\ isstrtc_speech.inf IntelSST 0 12/27/2016,604.10135.3202.10118 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\VEN_8086&DEV_22A8&SUBSYS_17AA222A Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.26796\ isstrtc_speech.inf IntelSST.NTamd64 0 09/13/2016,604.10135.3202.26796 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\VEN_8086&DEV_22A8&SUBSYS_17AA222A Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.26796\ isstrtc_speech.inf IntelSST 0 09/13/2016,604.10135.3202.26796 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\VEN_8086&DEV_22A8&SUBSYS_17AA222A Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.10118.1\ isstrtc_speech.inf IntelSST.NTamd64 0 12/27/2016,604.10135.3202.10118 Intel SST Audio Device (WDM)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_02C8&LINKTYPE_05&DEVTYPE_05&VEN_8086&DEV_AE35 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTnew_10.25.00.5187_lite\ IntcSDW.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 02/17/2021,10.25.00.5187 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_02C8&LINKTYPE_05&DEVTYPE_05&VEN_8086&DEV_AE35 Intel\FORCED\HDA\10x64\16299\SSTnew_10.23.00.3586\ IntcSDW.inf Intel.NTAMD64.10.0...16299 1 02/07/2020,10.23.00.3586 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_02C8&LINKTYPE_05&DEVTYPE_05&VEN_8086&DEV_AE35 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTnew_10.28.00.3855\ IntcSDW.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_02C8&LINKTYPE_05&DEVTYPE_05&VEN_8086&DEV_AE35 Intel\FORCED\HDA\10x64\16299\SSTnew_10.23.00.4519\ IntcSDW.inf Intel.NTAMD64.10.0...16299 1 09/14/2020,10.23.00.4519 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_02C8&LINKTYPE_05&DEVTYPE_05&VEN_8086&DEV_AE35 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTnew_10.25.00.4139_lite\ IntcSDW.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 06/24/2020,10.25.00.4139 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_02C8&LINKTYPE_05&DEVTYPE_05&VEN_8086&DEV_AE35 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTnew_10.25.00.3950\ IntcSDW.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 05/09/2020,10.25.00.3950 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_3DC8&LINKTYPE_05&DEVTYPE_05&VEN_8086&DEV_AE35 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTnew_10.28.00.3855\ IntcSDW.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_3DC8&LINKTYPE_05&DEVTYPE_05&VEN_8086&DEV_AE35 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTnew_10.25.00.3950\ IntcSDW.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 05/09/2020,10.25.00.3950 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_3DC8&LINKTYPE_05&DEVTYPE_05&VEN_8086&DEV_AE35 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTnew_10.24.00.4706_lite\ IntcSDW.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 10/30/2020,10.24.00.4706 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_3DC8&LINKTYPE_06&DEVTYPE_06&VEN_8086&DEV_AE50 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\USB_10.28.00.3855\ IntcUSB.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1E26221A&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Fujitsu_1E26221B.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1E26221A&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Fujitsu.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280E&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.23.0.563\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 07/24/2017,10.23.0.563 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1E26221A&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Fujitsu.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280E&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx64\2809_10.22.1.102\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 07/17/2017,10.22.1.102 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025127E&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025127E&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer_1025127E.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025127E&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3347.16\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 03/27/2018,09.21.3347.16 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025127E&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A0C8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\DmicDrv_10.25.00.3950\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 05/09/2020,10.25.00.3950 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A0C8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\DmicDrv_10.29.00.6040\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 07/07/2021,10.29.00.6040 Intel® Smart Sound Technology for Digital Microphones
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A0C8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\DmicDrv_10.28.00.3855\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_7A4A&LINKTYPE_03&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE30 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTBT_10.25.00.3950\ IntcBTAu.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 05/09/2020,10.25.00.3950 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_7A4A&LINKTYPE_03&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE30 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTBT_10.28.00.3855\ IntcBTAu.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\LINKTYPE_03&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE30&SUBSYS_00000001&REV_0001 Intel\FORCED\HDA\8110x64\BTAu_8.20.0.959\ IntcBTAu.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 07/29/2016,8.20.0.959 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\LINKTYPE_03&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE30&SUBSYS_00000001&REV_0001 Intel\FORCED\HDA\10x64\RTM\BTAu_8.20.0.946\ IntcBTAu.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 06/06/2016,8.20.0.946 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025103B&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3273.11\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.6.3 1 01/30/2018,09.21.3273.11 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025103B&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3273.11\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 01/30/2018,09.21.3273.11 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025103B&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3347.16\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 03/27/2018,09.21.3347.16 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025103B&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3347.16\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.6.3 1 03/27/2018,09.21.3347.16 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2812&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2812_27.20.100.7988\ MSHdaDac.inf IntelGfx.NTAMD64.10.0...18900 0 03/11/2020,27.20.100.7988 HD Audio Driver for Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2812&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2812_27.20.100.7988\ MSHdaDac.inf IntelGfx.NTAMD64.10.0...18362 0 03/11/2020,27.20.100.7988 HD Audio Driver for Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2812&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.27.0.1\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 02/28/2019,10.27.0.1 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2812&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.7\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 06/10/2019,11.1.0.7 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2812&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.2.0.9\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 07/29/2021,11.2.0.9 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2812&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.26.0.4\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 11/20/2018,10.26.0.4 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2812&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2812_27.20.100.8778\ MSHdaDac.inf IntelGfx.NTAMD64.10.0...18362 0 09/15/2020,27.20.100.8778 HD Audio Driver for Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280B&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.23.0.563\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 07/24/2017,10.23.0.563 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280B&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.27.0.11\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 07/29/2021,10.27.0.11 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280B&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx64\280x_8.20.00.363\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 03/05/2015,8.20.00.363 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280B&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx86\280x_8.20.00.363\ IntcDAud.inf Intel.NTx86.6.2 1 03/05/2015,8.20.00.363 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280B&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.27.0.1\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 02/28/2019,10.27.0.1 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280B&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.26.0.4\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 11/20/2018,10.26.0.4 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280B&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx64\2809_10.22.1.102\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 07/17/2017,10.22.1.102 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\DmicDrv_10.28.00.3855\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\16299\DmicDrv_10.23.00.4519\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16299 1 09/14/2020,10.23.00.4519 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\DmicDrv_10.25.00.3950\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 05/09/2020,10.25.00.3950 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\16299\DmicDrv_10.23.00.3586\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16299 1 02/07/2020,10.23.00.3586 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_281B&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.12\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 09/24/2019,11.1.0.12 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_281B&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.2.0.9\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 07/29/2021,11.2.0.9 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_281B&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.16\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 02/25/2020,11.1.0.16 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_281B&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.14\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 12/03/2019,11.1.0.14 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_281B&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.17\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 06/16/2020,11.1.0.17 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251330&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251330&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer_10251330.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251330&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
HDAUDIO\SUBFUNC_01&VEN_8086&DEV_2812&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2812_27.20.100.8778\ MSHdaDac.inf IntelGfx.NTAMD64.10.0...18362 0 09/15/2020,27.20.100.8778 HD Audio Driver for Display Audio
HDAUDIO\SUBFUNC_01&VEN_8086&DEV_2812&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2812_27.20.100.7988\ MSHdaDac.inf IntelGfx.NTAMD64.10.0...18362 0 03/11/2020,27.20.100.7988 HD Audio Driver for Display Audio
HDAUDIO\SUBFUNC_01&VEN_8086&DEV_2812&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2812_27.20.100.7988\ MSHdaDac.inf IntelGfx.NTAMD64.10.0...18900 0 03/11/2020,27.20.100.7988 HD Audio Driver for Display Audio
HDAUDIO\SUBFUNC_01&VEN_8086&DEV_2812&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2812_27.20.100.8778\ MSHdaDac.inf IntelGfx.NTAMD64.10.0...19041 0 09/15/2020,27.20.100.8778 HD Audio Driver for Display Audio
HDAUDIO\SUBFUNC_01&VEN_8086&DEV_2812&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2812_27.20.100.8778\ MSHdaDac.inf IntelGfx.NTAMD64.10.0...19586 0 09/15/2020,27.20.100.8778 HD Audio Driver for Display Audio
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A348&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251308&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer_10251308.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A348&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251308&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A348&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251308&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A348&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C8573&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Hp_103C8572.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A348&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C8573&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Hp.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A348&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C8573&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Hp.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025127F&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A170&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025103A&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3347.16\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 03/27/2018,09.21.3347.16 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025127F&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025127F&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3347.16\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 03/27/2018,09.21.3347.16 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025127F&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer_1025127E.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A170&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025103A&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3273.11\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.6.3 1 01/30/2018,09.21.3273.11 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A170&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025103A&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3347.16\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.6.3 1 03/27/2018,09.21.3347.16 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A170&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025103A&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3273.11\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 01/30/2018,09.21.3273.11 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1179F870&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\8110x64\DmicDrv_8.20.570.0\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 09/07/2015,8.20.570.0 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1179F870&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3347.16\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.6.3 1 03/27/2018,09.21.3347.16 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1179F870&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3273.11\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 01/30/2018,09.21.3273.11 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1179F870&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3273.11\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.6.3 1 01/30/2018,09.21.3273.11 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1179F870&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3347.16\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 03/27/2018,09.21.3347.16 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C85E4&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Hp.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C85E4&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Hp_103C85E4.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C85E4&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Hp.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C8573&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Hp.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C8573&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Hp_103C8572.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C8573&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Hp.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_43C8&LINKTYPE_05&DEVTYPE_05&VEN_8086&DEV_AE35&SUBSYS_8709103C Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTnew_10.29.00.5008\ IntcSDW.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 01/14/2021,10.29.00.5008 Intel® Smart Sound Technology for MIPI SoundWire® Audio
INTELAUDIO\CTLR_DEV_02C8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C86B0&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Hp.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_02C8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C86B0&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Hp_103C86AF.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_02C8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C86B0&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Hp.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251273&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3347.16\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 03/27/2018,09.21.3347.16 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251273&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251273&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer_10251272.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251273&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_F0C8&LINKTYPE_05&DEVTYPE_05&VEN_8086&DEV_AE35&SUBSYS_0A3F1028 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTnew_10.29.00.5008\ IntcSDW.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 01/14/2021,10.29.00.5008 Intel® Smart Sound Technology for MIPI SoundWire® Audio
INTELAUDIO\CTLR_DEV_34C8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\DmicDrv_10.24.00.4706_lite\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 10/30/2020,10.24.00.4706 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_34C8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\DmicDrv_10.25.00.3950\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 05/09/2020,10.25.00.3950 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_34C8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\DmicDrv_10.28.00.3855\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_F0C8&LINKTYPE_03&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE30 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTBT_10.29.00.6040\ IntcBTAu.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 07/07/2021,10.29.00.6040 Intel® Smart Sound Technology for Bluetooth® Audio
ACPI\80860F28 Intel\FORCED\SST\81x86\Intel_603.9600.1948.32590\ isstrtc.inf IntelSST.NTamd64 1 12/13/2013,603.9600.1948.32590 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\80860F28 Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.10118.1\ isstrtc.inf IntelSST.NTamd64 1 07/18/2016,604.10135.3202.10118 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\80860F28 Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.26796\ isstrtc.inf IntelSST.NTamd64 1 09/13/2016,604.10135.3202.26796 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\80860F28 Intel\FORCED\SST\10x86\Intel_604.10135.4333.8542\ isstrtc.inf IntelSST 1 11/10/2015,604.10135.4333.8542 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\80860F28 Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.2747.11324\ isstrtc.inf IntelSST 1 01/12/2016,604.10135.2747.11324 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\80860F28 Intel\FORCED\SST\81x64\Intel_603.9600.2668.13218\ isstrtc.inf IntelSST 1 02/29/2016,603.9600.2668.13218 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\80860F28 Intel\FORCED\SST\81x64\Intel_603.9600.1948.34662\ isstrtc.inf IntelSST 1 04/30/2015,603.9600.2300.64522 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\80860F28 Intel\FORCED\SST\81x64\Intel_603.9600.2668.13218\ isstrtc.inf IntelSST.NTamd64 1 02/29/2016,603.9600.2668.13218 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\80860F28 Intel\FORCED\SST\81x64\Intel_603.9600.1948.34662\ isstrtc.inf IntelSST.NTamd64 1 04/30/2015,603.9600.2300.64522 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\80860F28 Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.2747.11324\ isstrtc.inf IntelSST.NTamd64 1 01/12/2016,604.10135.2747.11324 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\80860F28 Intel\FORCED\SST\10x86\Intel_604.10135.2747.11324\ isstrtc.inf IntelSST.NTamd64 1 01/12/2016,604.10135.2747.11324 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\80860F28 Intel\FORCED\SST\10x86\Intel_604.10135.4333.8542\ isstrtc.inf IntelSST.NTamd64 1 11/10/2015,604.10135.4333.8542 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\80860F28 Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.10118.1\ isstrtc.inf IntelSST 1 07/18/2016,604.10135.3202.10118 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\80860F28 Intel\FORCED\SST\81x86\Intel_603.9600.1948.32590\ isstrtc.inf IntelSST 1 12/13/2013,603.9600.1948.32590 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\80860F28 Intel\FORCED\SST\10x86\Intel_604.10135.2747.11324\ isstrtc.inf IntelSST 1 01/12/2016,604.10135.2747.11324 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\80860F28 Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.26796\ isstrtc.inf IntelSST 1 09/13/2016,604.10135.3202.26796 Intel SST Audio Device (WDM)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_4DC8&LINKTYPE_03&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE30 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTBT_10.25.00.3950\ IntcBTAu.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 05/09/2020,10.25.00.3950 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_4DC8&LINKTYPE_03&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE30 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTBT_10.28.00.3855\ IntcBTAu.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_7A4C&LINKTYPE_03&DEVTYPE_04&VEN_8086&DEV_AE34 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SST_10.28.00.3855\ IntcSST.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_7A4C&LINKTYPE_03&DEVTYPE_04&VEN_8086&DEV_AE34 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SST_10.25.00.3950\ IntcSST.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 05/09/2020,10.25.00.3950 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2810&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.26.0.4\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 11/20/2018,10.26.0.4 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2810&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.27.0.1\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 02/28/2019,10.27.0.1 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\CTLR_DEV_3DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\DmicDrv_10.28.00.3855\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_3DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\DmicDrv_10.24.00.4706_lite\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 10/30/2020,10.24.00.4706 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_3DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\DmicDrv_10.25.00.3950\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 05/09/2020,10.25.00.3950 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280A&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.23.0.563\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 07/24/2017,10.23.0.563 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280A&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx64\280x_8.20.00.363\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 03/05/2015,8.20.00.363 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280A&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.26.0.4\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 11/20/2018,10.26.0.4 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280A&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.27.0.1\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 02/28/2019,10.27.0.1 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280A&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.26.0.11\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 07/29/2021,10.26.0.11 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280A&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx86\280x_8.20.00.363\ IntcDAud.inf Intel.NTx86.6.2 1 03/05/2015,8.20.00.363 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280A&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx64\2809_10.22.1.102\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 07/17/2017,10.22.1.102 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280A&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.26.0.7\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 04/23/2019,10.26.0.7 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2812&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.27.0.1\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 02/28/2019,10.27.0.1 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2812&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2812_27.20.100.7988\ MSHdaDac.inf IntelGfx.NTAMD64.10.0...18900 0 03/11/2020,27.20.100.7988 HD Audio Driver for Display Audio
ACPI\VEN_INT&DEV_3438&SUBSYS_17AA222B Intel\FORCED\SST\81x64\ISST_8.4.1.91\ IntcADSPLENOVO.inf Intel.NTAMD64.6.2 0 03/25/2015,8.4.1.91 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
ACPI\VEN_INT&DEV_3438&SUBSYS_17AA222B Intel\FORCED\SST\10x64\-Waves\ISST_8.4.2.126\ IntcADSPLENOVO.inf Intel.NTAMD64.6.2 0 04/27/2016,8.4.2.126 Intel® Smart Sound Technology
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2812&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.2.0.9\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 07/29/2021,11.2.0.9 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2812&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.26.0.4\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 11/20/2018,10.26.0.4 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2812&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.7\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 06/10/2019,11.1.0.7 Intel(R) Display Audio
ACPI\VEN_INT&DEV_3438&SUBSYS_17AA222B Intel\FORCED\SST\10x64\-Waves\ISST_8.4.2.103\ IntcADSPLENOVO.inf Intel.NTAMD64.6.2 0 06/17/2015,8.4.2.103 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2812&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2812_27.20.100.8778\ MSHdaDac.inf IntelGfx.NTAMD64.10.0...18362 0 09/15/2020,27.20.100.8778 HD Audio Driver for Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2812&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2812_27.20.100.7988\ MSHdaDac.inf IntelGfx.NTAMD64.10.0...18362 0 03/11/2020,27.20.100.7988 HD Audio Driver for Display Audio
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A0C8&LINKTYPE_03&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE30 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTBT_10.25.00.3950\ IntcBTAu.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 05/09/2020,10.25.00.3950 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A0C8&LINKTYPE_03&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE30 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTBT_10.29.00.6040\ IntcBTAu.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 07/07/2021,10.29.00.6040 Intel® Smart Sound Technology for Bluetooth® Audio
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A0C8&LINKTYPE_03&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE30 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTBT_10.28.00.3855\ IntcBTAu.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_7A48&LINKTYPE_05&DEVTYPE_05&VEN_8086&DEV_AE35 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTnew_10.28.00.3855\ IntcSDW.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251037&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3347.16\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.6.3 1 03/27/2018,09.21.3347.16 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251037&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3273.11\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.6.3 1 01/30/2018,09.21.3273.11 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251037&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3347.16\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 03/27/2018,09.21.3347.16 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251037&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3273.11\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 01/30/2018,09.21.3273.11 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_7A48&LINKTYPE_05&DEVTYPE_05&VEN_8086&DEV_AE35 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTnew_10.25.00.3950\ IntcSDW.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 05/09/2020,10.25.00.3950 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2815&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.7\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 06/10/2019,11.1.0.7 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2815&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.26.0.4\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 11/20/2018,10.26.0.4 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2815&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.9\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 08/13/2019,11.1.0.9 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2815&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.2.0.9\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 07/29/2021,11.2.0.9 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A348&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\DmicDrv_10.28.00.3855\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A348&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\16299\DmicDrv_10.23.00.3586\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16299 1 02/07/2020,10.23.00.3586 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A348&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\16299\DmicDrv_10.23.00.4519\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16299 1 09/14/2020,10.23.00.4519 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A348&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\DmicDrv_10.25.00.3950\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 05/09/2020,10.25.00.3950 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_43C8&LINKTYPE_05&DEVTYPE_05&VEN_8086&DEV_AE35&SUBSYS_0A321028 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTnew_10.29.00.5008\ IntcSDW.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 01/14/2021,10.29.00.5008 Intel® Smart Sound Technology for MIPI SoundWire® Audio
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251308&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251308&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer_10251308.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251308&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
ACPI\VEN_8086&DEV_22A8&SUBSYS_1043115E Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.10118.1\ isstrtc_speech.inf IntelSST.NTamd64 0 12/27/2016,604.10135.3202.10118 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\VEN_8086&DEV_22A8&SUBSYS_1043115E Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.10118.1\ isstrtc_speech.inf IntelSST 0 12/27/2016,604.10135.3202.10118 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\VEN_8086&DEV_22A8&SUBSYS_1043115E Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.26796\ isstrtc_speech.inf IntelSST.NTamd64 0 09/13/2016,604.10135.3202.26796 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\VEN_8086&DEV_22A8&SUBSYS_1043115E Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.26796\ isstrtc_speech.inf IntelSST 0 09/13/2016,604.10135.3202.26796 Intel SST Audio Device (WDM)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251384&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251384&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251384&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer_10251384.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_7AD0&LINKTYPE_02&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\DmicDrv_10.28.00.3855\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_7AD0&LINKTYPE_02&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\DmicDrv_10.25.00.3950\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 05/09/2020,10.25.00.3950 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_F0C8&LINKTYPE_05&DEVTYPE_05&VEN_8086&DEV_AE35&SUBSYS_0A451028 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTnew_10.29.00.5008\ IntcSDW.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 01/14/2021,10.29.00.5008 Intel® Smart Sound Technology for MIPI SoundWire® Audio
ACPI\INT33B3 Intel\FORCED\SST\8x86\Intel_6.2.9200.34712\beta\ isst.inf IntelSST 1 07/03/2013,6.2.9200.34712 Intel SST Audio Device (WDM)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A348&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1E262134&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Fujitsu.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A348&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1E262134&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Fujitsu_1E262134.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A348&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1E262134&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Fujitsu.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251269&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer_10251269.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251039&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3347.16\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 03/27/2018,09.21.3347.16 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251039&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3273.11\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.6.3 1 01/30/2018,09.21.3273.11 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251269&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251039&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3273.11\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 01/30/2018,09.21.3273.11 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251039&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3347.16\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.6.3 1 03/27/2018,09.21.3347.16 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251269&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251269&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningIAS_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025104A&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3347.16\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 03/27/2018,09.21.3347.16 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C86BE&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Hp.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C86BE&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Hp.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025104A&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3273.11\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 01/30/2018,09.21.3273.11 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025104A&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3347.16\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.6.3 1 03/27/2018,09.21.3347.16 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C86BE&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Hp_103C86BE.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025104A&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3273.11\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.6.3 1 01/30/2018,09.21.3273.11 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2811&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.2.0.9\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.10.0...18362 1 07/29/2021,11.2.0.9 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2811&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.14\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 12/03/2019,11.1.0.14 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2811&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.26.0.4\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 11/20/2018,10.26.0.4 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2811&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.9\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 08/13/2019,11.1.0.9 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2811&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.27.0.1\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 02/28/2019,10.27.0.1 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2811&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.2.0.9\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.10.0...18900 1 07/29/2021,11.2.0.9 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2811&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.7\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 06/10/2019,11.1.0.7 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2811&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.12\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 09/24/2019,11.1.0.12 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1E262132&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Fujitsu.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1E262132&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Fujitsu_1E262132.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1E262132&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Fujitsu.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_15581325&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Clevo.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_15581325&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Clevo.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
ACPI\VEN_INT&DEV_3438&SUBSYS_103C8035 Intel\FORCED\SST\10x64\-Waves\ISST_8.4.2.126\ IntcADSPHP.inf Intel.NTAMD64.6.2 0 04/27/2016,8.4.2.126 Intel® Smart Sound Technology
ACPI\VEN_INT&DEV_3438&SUBSYS_103C8035 Intel\FORCED\SST\10x64\-Waves\ISST_8.4.2.103\ IntcADSPHP.inf Intel.NTAMD64.6.2 0 06/17/2015,8.4.2.103 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
ACPI\VEN_INT&DEV_3438&SUBSYS_103C8035 Intel\FORCED\SST\81x64\ISST_8.4.1.91\ IntcADSPHP.inf Intel.NTAMD64.6.2 0 03/25/2015,8.4.1.91 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_00000001&REV_0001 Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3347.16\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.6.3 1 03/27/2018,09.21.3347.16 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_00000001&REV_0001 Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.00.4594\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 07/07/2020,09.21.00.4594 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_00000001&REV_0001 Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3347.16\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 03/27/2018,09.21.3347.16 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_00000001&REV_0001 Intel\FORCED\HDA\10x64\RTM\DmicDrv_09.21.00.3278\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 01/15/2018,09.21.00.3278 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
ACPI\VEN_8086&DEV_22A8&SUBSYS_AA205645 Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.10118.1\ isstrtc_speech.inf IntelSST 0 12/27/2016,604.10135.3202.10118 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\VEN_8086&DEV_22A8&SUBSYS_AA205645 Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.26796\ isstrtc_speech.inf IntelSST.NTamd64 0 09/13/2016,604.10135.3202.26796 Intel SST Audio Device (WDM)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_00000001&REV_0001 Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3273.11\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.6.3 1 01/30/2018,09.21.3273.11 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
ACPI\VEN_8086&DEV_22A8&SUBSYS_AA205645 Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.10118.1\ isstrtc_speech.inf IntelSST.NTamd64 0 12/27/2016,604.10135.3202.10118 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\VEN_8086&DEV_22A8&SUBSYS_AA205645 Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.26796\ isstrtc_speech.inf IntelSST 0 09/13/2016,604.10135.3202.26796 Intel SST Audio Device (WDM)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_00000001&REV_0001 Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3273.11\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 01/30/2018,09.21.3273.11 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_00000001&REV_0001 Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.4187.01\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 05/28/2019,09.21.4187.01 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_00000001&REV_0001 Intel\FORCED\HDA\10x64\RTM\DmicDrv_09.21.00.3063\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 12/27/2017,09.21.00.3063 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_7A4C&LINKTYPE_05&DEVTYPE_05&VEN_8086&DEV_AE35 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTnew_10.25.00.3950\ IntcSDW.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 05/09/2020,10.25.00.3950 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_7A4C&LINKTYPE_05&DEVTYPE_05&VEN_8086&DEV_AE35 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTnew_10.28.00.3855\ IntcSDW.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_F0C8&LINKTYPE_05&DEVTYPE_05&VEN_8086&DEV_AE35&SUBSYS_8709103C Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTnew_10.29.00.5008\ IntcSDW.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 01/14/2021,10.29.00.5008 Intel® Smart Sound Technology for MIPI SoundWire® Audio
INTELAUDIO\CTLR_DEV_7A48&LINKTYPE_06&DEVTYPE_06&VEN_8086&DEV_AE50 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\USB_10.28.00.3855\ IntcUSB.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_03&DEVTYPE_04&VEN_8086&DEV_AE34 Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\SST_09.21.00.3869\ IntcSST.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 10/25/2018,09.21.00.3869 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_144DC822&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Samsung.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_144DC822&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Samsung.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\LINKTYPE_03&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE30&SUBSYS_00000000&REV_0000 Intel\FORCED\HDA\8110x64\BTAu_8.20.0.959\ IntcBTAu.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 07/29/2016,8.20.0.959 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025133F&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer_1025133F.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\LINKTYPE_03&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE30&SUBSYS_00000000&REV_0000 Intel\FORCED\HDA\10x64\RTM\BTAu_8.20.0.946\ IntcBTAu.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 06/06/2016,8.20.0.946 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025133F&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025133F&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.00.4594\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 07/07/2020,09.21.00.4594 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\RTM\DmicDrv_1.2.0.0_Synaptics\ SynaDMICAPO.inf Syna.NTamd64 1 06/27/2018,1.2.0.0 Intel(R) Smart Sound Technology (Intel(R) SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.4187.01\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 05/28/2019,09.21.4187.01 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
ACPI\INTC33B3 Intel\FORCED\SST\8x86\Intel_6.2.9200.34712\ isstrtc.inf IntelSST 1 07/03/2013,6.2.9200.34712 Intel SST Audio Device (WDM)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C85E5&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Hp_103C85E4.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C85E5&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Hp.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C85E5&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Hp.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C8572&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Hp.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C8572&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Hp.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C8572&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Hp_103C8572.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251322&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251322&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251322&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer_10251322.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/23/2019,09.21.3690.97 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_F0C8&LINKTYPE_05&DEVTYPE_05&VEN_8086&DEV_AE35 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTnew_10.29.00.5008\ IntcSDW.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 01/14/2021,10.29.00.5008 Intel® Smart Sound Technology for MIPI SoundWire® Audio
INTELAUDIO\CTLR_DEV_F0C8&LINKTYPE_05&DEVTYPE_05&VEN_8086&DEV_AE35 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTnew_10.29.00.6040\ IntcSDW.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 07/07/2021,10.29.00.6040 Intel® Smart Sound Technology for MIPI SoundWire® Audio
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A170&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.00.4594\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 07/07/2020,09.21.00.4594 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A170&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.4187.01\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 05/28/2019,09.21.4187.01 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A170&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\RTM\DmicDrv_1.2.0.0_Synaptics\ SynaDMICAPO.inf Syna.NTamd64 1 06/27/2018,1.2.0.0 Intel(R) Smart Sound Technology (Intel(R) SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_144DC825&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Samsung.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_144DC825&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Samsung.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A171&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_00000001&REV_0001 Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3347.16\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 03/27/2018,09.21.3347.16 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A171&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_00000001&REV_0001 Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.00.4594\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 07/07/2020,09.21.00.4594 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A171&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_00000001&REV_0001 Intel\FORCED\HDA\10x64\RTM\DmicDrv_09.21.00.3278\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 01/15/2018,09.21.00.3278 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A171&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_00000001&REV_0001 Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3347.16\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.6.3 1 03/27/2018,09.21.3347.16 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A171&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_00000001&REV_0001 Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.4187.01\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 05/28/2019,09.21.4187.01 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A171&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_00000001&REV_0001 Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3273.11\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.6.3 1 01/30/2018,09.21.3273.11 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A171&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_00000001&REV_0001 Intel\FORCED\HDA\10x64\RTM\DmicDrv_09.21.00.3063\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 12/27/2017,09.21.00.3063 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A171&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_00000001&REV_0001 Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3273.11\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 01/30/2018,09.21.3273.11 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251281&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3347.16\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 03/27/2018,09.21.3347.16 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251281&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251281&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251281&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3273.11\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 01/30/2018,09.21.3273.11 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251281&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer_10251281.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
ACPI\VEN_8086&DEV_22A8&SUBSYS_1019980A Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.10118.1\ isstrtc_speech.inf IntelSST 0 12/27/2016,604.10135.3202.10118 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\VEN_8086&DEV_22A8&SUBSYS_1019980A Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.10118.1\ isstrtc_speech.inf IntelSST.NTamd64 0 12/27/2016,604.10135.3202.10118 Intel SST Audio Device (WDM)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251282&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251282&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer_10251281.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251282&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3273.11\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 01/30/2018,09.21.3273.11 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251282&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251282&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3347.16\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 03/27/2018,09.21.3347.16 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
ACPI\VEN_8086&DEV_22A8&SUBSYS_1019980D Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.10118.1\ isstrtc_rtk.inf IntelSST 0 07/18/2016,604.10135.3202.10118 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\VEN_8086&DEV_22A8&SUBSYS_1019980D Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.10118.1\ isstrtc_rtk.inf IntelSST.NTamd64 0 07/18/2016,604.10135.3202.10118 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\VEN_8086&DEV_22A8&SUBSYS_1019980D Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.26796\ isstrtc_rtk.inf IntelSST 0 09/13/2016,604.10135.3202.26796 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\VEN_8086&DEV_22A8&SUBSYS_1019980D Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.26796\ isstrtc_rtk.inf IntelSST.NTamd64 0 09/13/2016,604.10135.3202.26796 Intel SST Audio Device (WDM)
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280B&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx86\280x_8.20.00.363\ IntcDAud.inf Intel.NTx86.6.2 1 03/05/2015,8.20.00.363 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280B&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx64\280x_6.16.0.3208\ intcdaud.inf Intel.NTAMD64.6.0 1 04/26/2018,6.16.0.3208 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280B&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.26.0.4\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 11/20/2018,10.26.0.4 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280B&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx64\280x_6.16.0.3208\ intcdaud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 04/26/2018,6.16.0.3208 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280B&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx64\280x_8.20.00.363\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 03/05/2015,8.20.00.363 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280B&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.27.0.11\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 07/29/2021,10.27.0.11 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280B&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.27.0.1\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 02/28/2019,10.27.0.1 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280B&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx64\280x_6.16.0.3208\ intcdaud.inf Intel.NTAMD64.6.1 1 04/26/2018,6.16.0.3208 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280B&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx64\2809_10.22.1.102\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 07/17/2017,10.22.1.102 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280B&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.23.0.563\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 07/24/2017,10.23.0.563 Intel(R) Display Audio
intelaudio\ctlr_dev_a0c8&linktype_02&devtype_00&ven_8086&dev_ae20&subsys_14711025&rev_10ec Intel\FORCED\SST\10x64\APO_1.0.0.152\ intelsstapoext_dmic.inf Intel.NTamd64 0 10/26/2020,1.0.0.152 Intel(R) Smart Sound Technology (Intel(R) SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251269&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningIAS_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251269&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3347.16\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 03/27/2018,09.21.3347.16 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251269&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251269&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251269&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer_10251269.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251269&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3273.11\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 01/30/2018,09.21.3273.11 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
PCI\VEN_8086&DEV_5A11 Intel\FORCED\HDA\10x64\RTM\GNA_02.00.00.1097\ gna.inf Intel.NTamd64.10.0 1 10/30/2020,02.00.00.1097 Intel(R) GNA Scoring Accelerator module
HDAUDIO\SGPC_FUNC_01&VEN_8086&DEV_2812&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2812_27.20.100.8778\ MSHdaDac.inf IntelGfx.NTAMD64.10.0...19586 0 09/15/2020,27.20.100.8778 HD Audio Driver for Display Audio
HDAUDIO\SGPC_FUNC_01&VEN_8086&DEV_2812&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2812_27.20.100.8778\ MSHdaDac.inf IntelGfx.NTAMD64.10.0...19041 0 09/15/2020,27.20.100.8778 HD Audio Driver for Display Audio
HDAUDIO\SGPC_FUNC_01&VEN_8086&DEV_2812&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2812_27.20.100.7988\ MSHdaDac.inf IntelGfx.NTAMD64.10.0...18900 0 03/11/2020,27.20.100.7988 HD Audio Driver for Display Audio
ACPI\VEN_8086&DEV_22A8&SUBSYS_17AA7005 Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.26796\ isstrtc_speech.inf IntelSST.NTamd64 0 09/13/2016,604.10135.3202.26796 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\VEN_8086&DEV_22A8&SUBSYS_17AA7005 Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.26796\ isstrtc_speech.inf IntelSST 0 09/13/2016,604.10135.3202.26796 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\VEN_8086&DEV_22A8&SUBSYS_17AA7005 Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.10118.1\ isstrtc_speech.inf IntelSST.NTamd64 0 12/27/2016,604.10135.3202.10118 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\VEN_8086&DEV_22A8&SUBSYS_17AA7005 Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.10118.1\ isstrtc_speech.inf IntelSST 0 12/27/2016,604.10135.3202.10118 Intel SST Audio Device (WDM)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251303&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251303&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251303&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer_10251303.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
ACPI\VEN_INT&DEV_3438&SUBSYS_103C802D Intel\FORCED\SST\81x64\ISST_8.4.1.91\ IntcADSPHP.inf Intel.NTAMD64.6.2 0 03/25/2015,8.4.1.91 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
ACPI\VEN_INT&DEV_3438&SUBSYS_103C802D Intel\FORCED\SST\10x64\-Waves\ISST_8.4.2.103\ IntcADSPHP.inf Intel.NTAMD64.6.2 0 06/17/2015,8.4.2.103 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
ACPI\VEN_INT&DEV_3438&SUBSYS_103C802D Intel\FORCED\SST\10x64\-Waves\ISST_8.4.2.126\ IntcADSPHP.inf Intel.NTAMD64.6.2 0 04/27/2016,8.4.2.126 Intel® Smart Sound Technology
INTELAUDIO\CTLR_DEV_38C8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\DmicDrv_10.25.00.3950\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 05/09/2020,10.25.00.3950 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_38C8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\DmicDrv_10.28.00.3855\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
ACPI\VEN_8086&DEV_22A8&SUBSYS_103C82F4 Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.10118.1\ isstrtc_speech.inf IntelSST 0 12/27/2016,604.10135.3202.10118 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\VEN_8086&DEV_22A8&SUBSYS_103C82F4 Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.10118.1\ isstrtc_speech.inf IntelSST.NTamd64 0 12/27/2016,604.10135.3202.10118 Intel SST Audio Device (WDM)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_38C8&LINKTYPE_03&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE30 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTBT_10.25.00.3950\ IntcBTAu.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 05/09/2020,10.25.00.3950 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_38C8&LINKTYPE_03&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE30 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTBT_10.28.00.3855\ IntcBTAu.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251385&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251385&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer_10251384.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251385&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2810&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.27.0.1\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 02/28/2019,10.27.0.1 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2810&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.26.0.4\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 11/20/2018,10.26.0.4 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251312&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251312&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer_10251312.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251312&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C85E6&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Hp.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C85E6&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Hp_103C85E6.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C85E6&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Hp.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_38C8&LINKTYPE_05&DEVTYPE_05&VEN_8086&DEV_AE35 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTnew_10.28.00.3855\ IntcSDW.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_38C8&LINKTYPE_05&DEVTYPE_05&VEN_8086&DEV_AE35 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTnew_10.25.00.3950\ IntcSDW.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 05/09/2020,10.25.00.3950 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251038&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3347.16\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.6.3 1 03/27/2018,09.21.3347.16 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251038&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3273.11\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.6.3 1 01/30/2018,09.21.3273.11 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251038&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3347.16\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 03/27/2018,09.21.3347.16 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251038&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3273.11\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 01/30/2018,09.21.3273.11 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280F Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.14\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 12/03/2019,11.1.0.14 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280F Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.26.0.4\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 11/20/2018,10.26.0.4 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280F Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.27.0.1\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 02/28/2019,10.27.0.1 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280F Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.9\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 08/13/2019,11.1.0.9 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280F Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.17\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 06/16/2020,11.1.0.17 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280F Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.7\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 06/10/2019,11.1.0.7 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280F Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.12\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 09/24/2019,11.1.0.12 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280F Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.19\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 07/29/2021,11.1.0.19 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280F Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.16\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 02/25/2020,11.1.0.16 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280D Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.23.0.563\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 07/24/2017,10.23.0.563 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280D Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.27.0.1\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 02/28/2019,10.27.0.1 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280D Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.26.0.4\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 11/20/2018,10.26.0.4 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280D Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.26.0.7\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 04/23/2019,10.26.0.7 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280D Intel\FORCED\Audio\NTx64\2809_10.22.1.102\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 07/17/2017,10.22.1.102 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280D Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.27.0.11\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 07/29/2021,10.27.0.11 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A348&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C8572&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Hp_103C8572.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A348&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C8572&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Hp.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A348&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C8572&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Hp.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280E Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.23.0.563\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 07/24/2017,10.23.0.563 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280E Intel\FORCED\Audio\NTx64\2809_10.22.1.102\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 07/17/2017,10.22.1.102 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280B Intel\FORCED\Audio\NTx64\280x_8.20.00.363\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 03/05/2015,8.20.00.363 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280B Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.23.0.563\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 07/24/2017,10.23.0.563 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280B Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.27.0.1\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 02/28/2019,10.27.0.1 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280B Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.27.0.11\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 07/29/2021,10.27.0.11 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280B Intel\FORCED\Audio\NTx64\2809_10.22.1.102\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 07/17/2017,10.22.1.102 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280B Intel\FORCED\Audio\NTx86\280x_8.20.00.363\ IntcDAud.inf Intel.NTx86.6.2 1 03/05/2015,8.20.00.363 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280B Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.26.0.4\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 11/20/2018,10.26.0.4 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280C Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.26.0.7\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 04/23/2019,10.26.0.7 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280C Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.23.0.563\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 07/24/2017,10.23.0.563 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280C Intel\FORCED\Audio\NTx64\2809_10.22.1.102\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 07/17/2017,10.22.1.102 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280C Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.27.0.1\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 02/28/2019,10.27.0.1 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280C Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.26.0.4\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 11/20/2018,10.26.0.4 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280C Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.26.0.11\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 07/29/2021,10.26.0.11 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280A Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.26.0.7\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 04/23/2019,10.26.0.7 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280A Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.23.0.563\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 07/24/2017,10.23.0.563 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280A Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.26.0.11\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 07/29/2021,10.26.0.11 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280A Intel\FORCED\Audio\NTx64\280x_8.20.00.363\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 03/05/2015,8.20.00.363 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280A Intel\FORCED\Audio\NTx64\2809_10.22.1.102\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 07/17/2017,10.22.1.102 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280A Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.27.0.1\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 02/28/2019,10.27.0.1 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280A Intel\FORCED\Audio\NTx86\280x_8.20.00.363\ IntcDAud.inf Intel.NTx86.6.2 1 03/05/2015,8.20.00.363 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280A Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.26.0.4\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 11/20/2018,10.26.0.4 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\CTLR_DEV_F0C8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\DmicDrv_10.29.00.6040\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 07/07/2021,10.29.00.6040 Intel® Smart Sound Technology for Digital Microphones
SWC\VEN_INT&AID_APOFF Intel\FORCED\SST\10x64\APO_1.0.0.155\ IntelSSTAPO.inf Intel.NTamd64.10.0...17763 1 11/16/2020,1.0.0.155 Intel® Smart Sound Technology APO (Intel® SST APO)
SWC\VEN_INT&AID_APOFF Intel\FORCED\SST\10x64\APO_1.0.0.152\ IntelSSTAPO.inf Intel.NTamd64.10.0...17763 1 10/26/2020,1.0.0.152 Intel® Smart Sound Technology APO (Intel® SST APO)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251245&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3347.16\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 03/27/2018,09.21.3347.16 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_34C8&LINKTYPE_05&DEVTYPE_05&VEN_8086&DEV_AE35 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTnew_10.24.00.4706_lite\ IntcSDW.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 10/30/2020,10.24.00.4706 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_34C8&LINKTYPE_05&DEVTYPE_05&VEN_8086&DEV_AE35 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTnew_10.28.00.3855\ IntcSDW.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_34C8&LINKTYPE_05&DEVTYPE_05&VEN_8086&DEV_AE35 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTnew_10.25.00.3950\ IntcSDW.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 05/09/2020,10.25.00.3950 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251245&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3273.11\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 01/30/2018,09.21.3273.11 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
ACPI\VEN_8086&DEV_0F28&SUBSYS_1019980A Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.26796\ isstrtc_speech.inf IntelSST.NTamd64 0 09/13/2016,604.10135.3202.26796 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\VEN_8086&DEV_0F28&SUBSYS_1019980A Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.26796\ isstrtc_speech.inf IntelSST 0 09/13/2016,604.10135.3202.26796 Intel SST Audio Device (WDM)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_7AD0&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\DmicDrv_10.28.00.3855\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\DmicDrv_10.28.00.3855\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\16299\DmicDrv_10.23.00.3586\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16299 1 02/07/2020,10.23.00.3586 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_144DC176&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Samsung.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\16299\DmicDrv_10.23.00.4519\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16299 1 09/14/2020,10.23.00.4519 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_144DC176&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Samsung.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\DmicDrv_10.25.00.3950\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 05/09/2020,10.25.00.3950 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_7AD0&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\DmicDrv_10.25.00.3950\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 05/09/2020,10.25.00.3950 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_06C8&LINKTYPE_05&DEVTYPE_05&VEN_8086&DEV_AE35&SUBSYS_098F1028 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTnew_10.25.00.4139_lite\ IntcSDW.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 06/24/2020,10.25.00.4139 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251037&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3273.11\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.6.3 1 01/30/2018,09.21.3273.11 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251037&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3273.11\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 01/30/2018,09.21.3273.11 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251037&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3347.16\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.6.3 1 03/27/2018,09.21.3347.16 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251037&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3347.16\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 03/27/2018,09.21.3347.16 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_7AD0&LINKTYPE_05&DEVTYPE_05&VEN_8086&DEV_AE35 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTnew_10.28.00.3855\ IntcSDW.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_7AD0&LINKTYPE_05&DEVTYPE_05&VEN_8086&DEV_AE35 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTnew_10.25.00.3950\ IntcSDW.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 05/09/2020,10.25.00.3950 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
ACPI\VEN_8086&DEV_22A8&SUBSYS_8042103C Intel\FORCED\SST\81x64\Intel_603.9600.1948.34662\ isstrtc.inf IntelSST 1 04/30/2015,603.9600.2300.64522 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\VEN_8086&DEV_22A8&SUBSYS_8042103C Intel\FORCED\SST\81x64\Intel_603.9600.1948.34662\ isstrtc.inf IntelSST.NTamd64 1 04/30/2015,603.9600.2300.64522 Intel SST Audio Device (WDM)
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_281B Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.2.0.9\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 07/29/2021,11.2.0.9 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_281B Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.17\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 06/16/2020,11.1.0.17 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_281B Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.14\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 12/03/2019,11.1.0.14 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_281B Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.16\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 02/25/2020,11.1.0.16 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_281B Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.12\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 09/24/2019,11.1.0.12 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_281A Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.16\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 02/25/2020,11.1.0.16 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_281A Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.14\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 12/03/2019,11.1.0.14 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_281A Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.12\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 09/24/2019,11.1.0.12 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\SUBFUNC_01&VEN_8086&DEV_2812&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2812_27.20.100.8778\ MSHdaDac.inf IntelGfx.NTAMD64.10.0...18362 0 09/15/2020,27.20.100.8778 HD Audio Driver for Display Audio
INTELAUDIO\SUBFUNC_01&VEN_8086&DEV_2812&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2812_27.20.100.7988\ MSHdaDac.inf IntelGfx.NTAMD64.10.0...18900 0 03/11/2020,27.20.100.7988 HD Audio Driver for Display Audio
INTELAUDIO\SUBFUNC_01&VEN_8086&DEV_2812&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2812_27.20.100.8778\ MSHdaDac.inf IntelGfx.NTAMD64.10.0...19586 0 09/15/2020,27.20.100.8778 HD Audio Driver for Display Audio
INTELAUDIO\SUBFUNC_01&VEN_8086&DEV_2812&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2812_27.20.100.8778\ MSHdaDac.inf IntelGfx.NTAMD64.10.0...19041 0 09/15/2020,27.20.100.8778 HD Audio Driver for Display Audio
INTELAUDIO\SUBFUNC_01&VEN_8086&DEV_2812&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2812_27.20.100.7988\ MSHdaDac.inf IntelGfx.NTAMD64.10.0...18362 0 03/11/2020,27.20.100.7988 HD Audio Driver for Display Audio
ACPI\VEN_INT&DEV_3438&SUBSYS_10EC10EC Intel\FORCED\SST\81x64\ISST_8.4.1.91\ IntcADSPDobly.inf Intel.NTAMD64.6.2 0 03/25/2015,8.4.1.91 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
ACPI\VEN_INT&DEV_3438&SUBSYS_10EC10EC Intel\FORCED\SST\10x64\-Waves\ISST_8.4.2.126\ IntcADSPDobly.inf Intel.NTAMD64.6.2 0 04/27/2016,8.4.2.126 Intel® Smart Sound Technology
ACPI\VEN_INT&DEV_3438&SUBSYS_10EC10EC Intel\FORCED\SST\10x64\-Waves\ISST_8.4.2.103\ IntcADSPDobly.inf Intel.NTAMD64.6.2 0 06/17/2015,8.4.2.103 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_06C8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\DmicDrv_10.25.00.5187_lite\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 02/17/2021,10.25.00.5187 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_06C8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\DmicDrv_10.25.00.3950\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 05/09/2020,10.25.00.3950 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_06C8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\16299\DmicDrv_10.23.00.3586\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16299 1 02/07/2020,10.23.00.3586 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_06C8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\DmicDrv_10.28.00.3855\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
intelaudio\ctlr_dev_a0c8&linktype_02&devtype_00&ven_8086&dev_ae20&subsys_15071025&rev_10ec Intel\FORCED\SST\10x64\APO_1.0.0.152\ intelsstapoext_dmic.inf Intel.NTamd64 0 10/26/2020,1.0.0.152 Intel(R) Smart Sound Technology (Intel(R) SST)
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2808&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx86\2808_6.16.00.3200\ intcdaud.inf Intel.NTx86.6.1 1 06/22/2017,6.16.00.3200 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2808&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx86\2808_6.16.00.3200\ intcdaud.inf Intel.NTx86.6.2 1 06/22/2017,6.16.00.3200 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2808&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx86\2808_6.16.00.3200\ intcdaud.inf Intel.NTx86.6.0 1 06/22/2017,6.16.00.3200 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2808&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx64\2808_6.16.00.3200\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.1 1 06/22/2017,6.16.00.3200 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2808&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx64\2808_6.16.00.3200\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 06/22/2017,6.16.00.3200 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2808&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx64\2808_6.16.00.3200\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.0 1 06/22/2017,6.16.00.3200 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2808&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx64\280x_6.16.0.3208\ intcdaud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 04/26/2018,6.16.0.3208 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2808&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx64\280x_6.16.0.3208\ intcdaud.inf Intel.NTAMD64.6.0 1 04/26/2018,6.16.0.3208 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2808&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx64\280x_6.16.0.3208\ intcdaud.inf Intel.NTAMD64.6.1 1 04/26/2018,6.16.0.3208 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2809&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx64\280x_8.20.00.363\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 03/05/2015,8.20.00.363 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2809&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx86\2809_8.20.00.950\ IntcDAud.inf Intel.NTx86.6.2 1 06/27/2016,8.20.00.950 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2809&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x86\2809_8.20.00.865\ IntcDAud.inf Intel.NTx86.6.2 1 01/26/2016,8.20.00.865 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2809&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.23.0.563\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 07/24/2017,10.23.0.563 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2809&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx86\2808_6.16.00.3200\ intcdaud.inf Intel.NTx86.6.1 1 06/22/2017,6.16.00.3200 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2809&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.26.0.11\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 07/29/2021,10.26.0.11 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2809&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.26.0.4\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 11/20/2018,10.26.0.4 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2809&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\81x86\2809_8.20.00.865\ IntcDAud.inf Intel.NTx86.6.2 1 01/26/2016,8.20.00.865 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2809&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx64\280x_6.16.0.3208\ intcdaud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 04/26/2018,6.16.0.3208 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2809&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\81x64\2809_8.20.00.865\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 01/26/2016,8.20.00.865 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2809&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.26.0.7\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 04/23/2019,10.26.0.7 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2809&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\8110x86\2809_8.20.00.950\ IntcDAud.inf Intel.NTx86.6.2 1 06/27/2016,8.20.00.950 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2809&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.27.0.1\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 02/28/2019,10.27.0.1 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2809&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx64\280x_6.16.0.3208\ intcdaud.inf Intel.NTAMD64.6.0 1 04/26/2018,6.16.0.3208 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2809&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx86\280x_8.20.00.363\ IntcDAud.inf Intel.NTx86.6.2 1 03/05/2015,8.20.00.363 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2809&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\8110x64\2809_8.20.00.950\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 06/27/2016,8.20.00.950 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2809&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx64\2808_6.16.00.3200\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.1 1 06/22/2017,6.16.00.3200 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2809&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx64\280x_6.16.0.3208\ intcdaud.inf Intel.NTAMD64.6.1 1 04/26/2018,6.16.0.3208 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2809&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx64\2809_10.22.1.102\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 07/17/2017,10.22.1.102 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\CTLR_DEV_98C8&LINKTYPE_06&DEVTYPE_06&VEN_8086&DEV_AE50 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\USB_10.28.00.3855\ IntcUSB.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_7AD0&LINKTYPE_03&DEVTYPE_04&VEN_8086&DEV_AE34 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SST_10.28.00.3855\ IntcSST.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_7AD0&LINKTYPE_03&DEVTYPE_04&VEN_8086&DEV_AE34 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SST_10.25.00.3950\ IntcSST.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 05/09/2020,10.25.00.3950 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2816 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.2.0.9\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 07/29/2021,11.2.0.9 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2816 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.9\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 08/13/2019,11.1.0.9 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2816 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.7\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 06/10/2019,11.1.0.7 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2816 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.12\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 09/24/2019,11.1.0.12 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2816 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.26.0.4\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 11/20/2018,10.26.0.4 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2815 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.26.0.4\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 11/20/2018,10.26.0.4 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2815 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.2.0.9\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 07/29/2021,11.2.0.9 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2815 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.7\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 06/10/2019,11.1.0.7 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2815 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.9\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 08/13/2019,11.1.0.9 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2814 Intel\FORCED\Audio\10x64\2812_27.20.100.7988\ MSHdaDac.inf IntelGfx.NTAMD64.10.0...18900 0 03/11/2020,27.20.100.7988 HD Audio Driver for Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2814 Intel\FORCED\Audio\10x64\2812_27.20.100.7988\ MSHdaDac.inf IntelGfx.NTAMD64.10.0...18362 0 03/11/2020,27.20.100.7988 HD Audio Driver for Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2814 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.26.0.4\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 11/20/2018,10.26.0.4 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2814 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.7\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 06/10/2019,11.1.0.7 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2813 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.12\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 09/24/2019,11.1.0.12 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2813 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.26.0.4\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 11/20/2018,10.26.0.4 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2813 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.7\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 06/10/2019,11.1.0.7 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A2F0&LINKTYPE_03&DEVTYPE_04&VEN_8086&DEV_AE34 Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\SST_09.21.00.3869\ IntcSST.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 10/25/2018,09.21.00.3869 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2813 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.9\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 08/13/2019,11.1.0.9 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2812 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.27.0.1\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 02/28/2019,10.27.0.1 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2812 Intel\FORCED\Audio\10x64\2812_27.20.100.7988\ MSHdaDac.inf IntelGfx.NTAMD64.10.0...18900 0 03/11/2020,27.20.100.7988 HD Audio Driver for Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2812 Intel\FORCED\Audio\10x64\2812_27.20.100.8778\ MSHdaDac.inf IntelGfx.NTAMD64.10.0...18362 0 09/15/2020,27.20.100.8778 HD Audio Driver for Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2812 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.2.0.9\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 07/29/2021,11.2.0.9 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2812 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.26.0.4\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 11/20/2018,10.26.0.4 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2812 Intel\FORCED\Audio\10x64\2812_27.20.100.7988\ MSHdaDac.inf IntelGfx.NTAMD64.10.0...18362 0 03/11/2020,27.20.100.7988 HD Audio Driver for Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2812 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.7\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 06/10/2019,11.1.0.7 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_03&DEVTYPE_04&VEN_8086&DEV_AE34&SUBSYS_00000001&REV_0001 Intel\FORCED\HDA\10x64\RTM\SST_09.21.00.2789\ IntcSST.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 09/08/2017,09.21.00.2789 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2811 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.2.0.9\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.10.0...18362 1 07/29/2021,11.2.0.9 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2811 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.9\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 08/13/2019,11.1.0.9 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2811 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.14\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 12/03/2019,11.1.0.14 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_03&DEVTYPE_04&VEN_8086&DEV_AE34&SUBSYS_00000001&REV_0001 Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\SST_09.21.00.3869\ IntcSST.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 10/25/2018,09.21.00.3869 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2811 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.27.0.1\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 02/28/2019,10.27.0.1 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_281B&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.17\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 06/16/2020,11.1.0.17 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_281B&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.14\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 12/03/2019,11.1.0.14 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2811 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.2.0.9\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.10.0...18900 1 07/29/2021,11.2.0.9 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2811 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.12\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 09/24/2019,11.1.0.12 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2811 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.26.0.4\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 11/20/2018,10.26.0.4 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_281B&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.2.0.9\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 07/29/2021,11.2.0.9 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2811 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.7\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 06/10/2019,11.1.0.7 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_281B&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.12\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 09/24/2019,11.1.0.12 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_281B&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.16\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 02/25/2020,11.1.0.16 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_00000000&REV_0000 Intel\FORCED\HDA\10x64\RTM\DmicDrv_09.22.00.3430\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 03/07/2018,09.22.00.3430 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_00000000&REV_0000 Intel\FORCED\HDA\8110x64\DmicDrv_8.20.0.959\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 07/29/2016,8.20.0.959 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2810 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.26.0.4\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 11/20/2018,10.26.0.4 Intel(R) Display Audio
ACPI\VEN_8086&DEV_22A8&SUBSYS_103C827C Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.10118.1\ isstrtc_speech.inf IntelSST.NTamd64 0 12/27/2016,604.10135.3202.10118 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\VEN_8086&DEV_22A8&SUBSYS_103C827C Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.26796\ isstrtc_speech.inf IntelSST 0 09/13/2016,604.10135.3202.26796 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\VEN_8086&DEV_22A8&SUBSYS_103C827C Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.10118.1\ isstrtc_speech.inf IntelSST 0 12/27/2016,604.10135.3202.10118 Intel SST Audio Device (WDM)
INTELAUDIO\LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_00000000&REV_0000 Intel\FORCED\HDA\10x64\RTM\DmicDrv_1.2.0.0_Synaptics\ SynaDMICAPO.inf Syna.NTamd64 1 06/27/2018,1.2.0.0 Intel(R) Smart Sound Technology (Intel(R) SST)
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2810 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.27.0.1\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 02/28/2019,10.27.0.1 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_00000000&REV_0000 Intel\FORCED\HDA\10x64\RTM\DmicDrv_10.23.00.1488\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 03/27/2018,10.23.00.1520 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
ACPI\VEN_8086&DEV_22A8&SUBSYS_103C827C Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.26796\ isstrtc_speech.inf IntelSST.NTamd64 0 09/13/2016,604.10135.3202.26796 Intel SST Audio Device (WDM)
INTELAUDIO\LINKTYPE_02&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251039&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\8110x64\DmicDrv_8.20.570.0\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 09/07/2015,8.20.570.0 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2819 Intel\FORCED\Audio\10x64\2819_12.1.0.7\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 04/16/2021,12.1.0.7 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1E26221B&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Fujitsu.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1E26221B&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Fujitsu.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1E26221B&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Fujitsu_1E26221B.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_06C8&LINKTYPE_03&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE30 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTBT_10.25.00.3950\ IntcBTAu.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 05/09/2020,10.25.00.3950 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_06C8&LINKTYPE_03&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE30 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTBT_10.25.00.5187_lite\ IntcBTAu.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 02/17/2021,10.25.00.5187 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_06C8&LINKTYPE_03&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE30 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTBT_10.28.00.3855\ IntcBTAu.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_F0C8&LINKTYPE_06&DEVTYPE_06&VEN_8086&DEV_AE50 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\USB_10.29.00.6040\ IntcUSB.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 07/07/2021,10.29.00.6040 Intel® Smart Sound Technology for USB Audio
ACPI\VEN_INT&DEV_3438&SUBSYS_104318FD Intel\FORCED\SST\81x64\ISST_8.4.1.91\ IntcADSPGen.inf Intel.NTAMD64.6.2 0 03/25/2015,8.4.1.91 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
ACPI\VEN_INT&DEV_3438&SUBSYS_104318FD Intel\FORCED\SST\10x64\-Waves\ISST_8.4.2.126\ IntcADSPGen.inf Intel.NTAMD64.6.2 0 04/27/2016,8.4.2.126 Intel® Smart Sound Technology
ACPI\VEN_INT&DEV_3438&SUBSYS_104318FD Intel\FORCED\SST\10x64\-Waves\ISST_8.4.2.103\ IntcADSPGen.inf Intel.NTAMD64.6.2 0 06/17/2015,8.4.2.103 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_98C8&LINKTYPE_03&DEVTYPE_04&VEN_8086&DEV_AE34 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SST_10.28.00.3855\ IntcSST.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_06C8&LINKTYPE_05&DEVTYPE_05&VEN_8086&DEV_AE35 Intel\FORCED\HDA\10x64\16299\SSTnew_10.23.00.3586\ IntcSDW.inf Intel.NTAMD64.10.0...16299 1 02/07/2020,10.23.00.3586 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_06C8&LINKTYPE_05&DEVTYPE_05&VEN_8086&DEV_AE35 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTnew_10.25.00.4139_lite\ IntcSDW.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 06/24/2020,10.25.00.4139 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_06C8&LINKTYPE_05&DEVTYPE_05&VEN_8086&DEV_AE35 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTnew_10.25.00.3950\ IntcSDW.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 05/09/2020,10.25.00.3950 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_06C8&LINKTYPE_05&DEVTYPE_05&VEN_8086&DEV_AE35 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTnew_10.25.00.5187_lite\ IntcSDW.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 02/17/2021,10.25.00.5187 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_98C8&LINKTYPE_03&DEVTYPE_04&VEN_8086&DEV_AE34 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SST_10.25.00.3950\ IntcSST.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 05/09/2020,10.25.00.3950 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_06C8&LINKTYPE_05&DEVTYPE_05&VEN_8086&DEV_AE35 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTnew_10.28.00.3855\ IntcSDW.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
ACPI\VEN_8086&DEV_22A8&SUBSYS_10CF0500 Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.10118.1\ isstrtc_speech.inf IntelSST 0 12/27/2016,604.10135.3202.10118 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\VEN_8086&DEV_22A8&SUBSYS_10CF0500 Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.26796\ isstrtc_speech.inf IntelSST.NTamd64 0 09/13/2016,604.10135.3202.26796 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\VEN_8086&DEV_22A8&SUBSYS_10CF0500 Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.26796\ isstrtc_speech.inf IntelSST 0 09/13/2016,604.10135.3202.26796 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\VEN_8086&DEV_22A8&SUBSYS_10CF0500 Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.10118.1\ isstrtc_speech.inf IntelSST.NTamd64 0 12/27/2016,604.10135.3202.10118 Intel SST Audio Device (WDM)
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2819&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2819_12.1.0.7\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 04/16/2021,12.1.0.7 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\CTLR_DEV_F1C8&LINKTYPE_03&DEVTYPE_04&VEN_8086&DEV_AE34 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SST_10.25.00.5187_lite\ IntcSST.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 02/17/2021,10.25.00.5187 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2809 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.26.0.7\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 04/23/2019,10.26.0.7 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2809 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.26.0.4\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 11/20/2018,10.26.0.4 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2809 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.27.0.1\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 02/28/2019,10.27.0.1 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2809 Intel\FORCED\Audio\81x64\2809_8.20.00.865\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 01/26/2016,8.20.00.865 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2809 Intel\FORCED\Audio\NTx86\2809_8.20.00.950\ IntcDAud.inf Intel.NTx86.6.2 1 06/27/2016,8.20.00.950 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2809 Intel\FORCED\Audio\81x86\2809_8.20.00.865\ IntcDAud.inf Intel.NTx86.6.2 1 01/26/2016,8.20.00.865 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2809 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.23.0.563\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 07/24/2017,10.23.0.563 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2809 Intel\FORCED\Audio\8110x64\2809_8.20.00.950\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 06/27/2016,8.20.00.950 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2809 Intel\FORCED\Audio\NTx64\280x_8.20.00.363\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 03/05/2015,8.20.00.363 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2809 Intel\FORCED\Audio\NTx64\2809_10.22.1.102\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 07/17/2017,10.22.1.102 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2809 Intel\FORCED\Audio\NTx86\280x_8.20.00.363\ IntcDAud.inf Intel.NTx86.6.2 1 03/05/2015,8.20.00.363 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2809 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.26.0.11\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 07/29/2021,10.26.0.11 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2809 Intel\FORCED\Audio\10x86\2809_8.20.00.865\ IntcDAud.inf Intel.NTx86.6.2 1 01/26/2016,8.20.00.865 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2809 Intel\FORCED\Audio\8110x86\2809_8.20.00.950\ IntcDAud.inf Intel.NTx86.6.2 1 06/27/2016,8.20.00.950 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\CTLR_DEV_3DC8&LINKTYPE_03&DEVTYPE_04&VEN_8086&DEV_AE34 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SST_10.28.00.3855\ IntcSST.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_3DC8&LINKTYPE_03&DEVTYPE_04&VEN_8086&DEV_AE34 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SST_10.24.00.4706_lite\ IntcSST.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 10/30/2020,10.24.00.4706 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_3DC8&LINKTYPE_03&DEVTYPE_04&VEN_8086&DEV_AE34 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SST_10.25.00.3950\ IntcSST.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 05/09/2020,10.25.00.3950 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_03&DEVTYPE_04&VEN_8086&DEV_AE34 Intel\FORCED\HDA\10x64\16299\SST_10.23.00.4519\ IntcSST.inf Intel.NTAMD64.10.0...16299 1 09/14/2020,10.23.00.4519 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_03&DEVTYPE_04&VEN_8086&DEV_AE34 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SST_10.28.00.3855\ IntcSST.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_03&DEVTYPE_04&VEN_8086&DEV_AE34 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SST_10.25.00.3950\ IntcSST.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 05/09/2020,10.25.00.3950 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_03&DEVTYPE_04&VEN_8086&DEV_AE34 Intel\FORCED\HDA\10x64\16299\SST_10.23.00.3586\ IntcSST.inf Intel.NTAMD64.10.0...16299 1 02/07/2020,10.23.00.3586 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_3DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\DmicDrv_10.25.00.3950\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 05/09/2020,10.25.00.3950 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_3DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\DmicDrv_10.24.00.4706_lite\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 10/30/2020,10.24.00.4706 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_3DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\DmicDrv_10.28.00.3855\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\LINKTYPE_05&DEVTYPE_05&VEN_8086&DEV_AE35&SUBSYS_00000000&REV_0000 Intel\FORCED\HDA\10x64\RTM\SSTnew_10.23.00.1488\ IntcSDW.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 03/27/2018,10.23.00.1520 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2809&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\8110x64\2809_8.20.00.950\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 06/27/2016,8.20.00.950 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2809&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x86\2809_8.20.00.865\ IntcDAud.inf Intel.NTx86.6.2 1 01/26/2016,8.20.00.865 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2809&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.23.0.563\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 07/24/2017,10.23.0.563 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2809&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx64\2809_10.22.1.102\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 07/17/2017,10.22.1.102 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2809&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.26.0.11\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 07/29/2021,10.26.0.11 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2809&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx86\280x_8.20.00.363\ IntcDAud.inf Intel.NTx86.6.2 1 03/05/2015,8.20.00.363 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2809&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\81x86\2809_8.20.00.865\ IntcDAud.inf Intel.NTx86.6.2 1 01/26/2016,8.20.00.865 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2809&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\8110x86\2809_8.20.00.950\ IntcDAud.inf Intel.NTx86.6.2 1 06/27/2016,8.20.00.950 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2809&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\81x64\2809_8.20.00.865\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 01/26/2016,8.20.00.865 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2809&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.26.0.7\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 04/23/2019,10.26.0.7 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2809&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx64\280x_8.20.00.363\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 03/05/2015,8.20.00.363 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\LINKTYPE_02&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025103A&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\8110x64\DmicDrv_8.20.570.0\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 09/07/2015,8.20.570.0 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2809&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx86\2809_8.20.00.950\ IntcDAud.inf Intel.NTx86.6.2 1 06/27/2016,8.20.00.950 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2809&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.27.0.1\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 02/28/2019,10.27.0.1 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2809&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.26.0.4\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 11/20/2018,10.26.0.4 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A348&LINKTYPE_02&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\DmicDrv_10.25.00.3950\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 05/09/2020,10.25.00.3950 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A348&LINKTYPE_02&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\DmicDrv_10.28.00.3855\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A348&LINKTYPE_02&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\16299\DmicDrv_10.23.00.3586\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16299 1 02/07/2020,10.23.00.3586 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A348&LINKTYPE_02&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\16299\DmicDrv_10.23.00.4519\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16299 1 09/14/2020,10.23.00.4519 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A170&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_00000001&REV_0001 Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3347.16\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 03/27/2018,09.21.3347.16 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A170&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_00000001&REV_0001 Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3347.16\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.6.3 1 03/27/2018,09.21.3347.16 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A170&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_00000001&REV_0001 Intel\FORCED\HDA\10x64\RTM\DmicDrv_09.21.00.3278\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 01/15/2018,09.21.00.3278 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A170&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_00000001&REV_0001 Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3273.11\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 01/30/2018,09.21.3273.11 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A170&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_00000001&REV_0001 Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3273.11\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.6.3 1 01/30/2018,09.21.3273.11 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A170&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_00000001&REV_0001 Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.00.4594\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 07/07/2020,09.21.00.4594 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A170&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_00000001&REV_0001 Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.4187.01\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 05/28/2019,09.21.4187.01 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A170&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_00000001&REV_0001 Intel\FORCED\HDA\10x64\RTM\DmicDrv_09.21.00.3063\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 12/27/2017,09.21.00.3063 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_4B58&LINKTYPE_03&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE30 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTBT_10.28.00.3855\ IntcBTAu.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_43C8&LINKTYPE_05&DEVTYPE_05&VEN_8086&DEV_AE35 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTnew_10.28.00.3855\ IntcSDW.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_43C8&LINKTYPE_05&DEVTYPE_05&VEN_8086&DEV_AE35 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTnew_10.25.00.3950\ IntcSDW.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 05/09/2020,10.25.00.3950 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_43C8&LINKTYPE_05&DEVTYPE_05&VEN_8086&DEV_AE35 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTnew_10.29.00.6040\ IntcSDW.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 07/07/2021,10.29.00.6040 Intel® Smart Sound Technology for MIPI SoundWire® Audio
INTELAUDIO\CTLR_DEV_43C8&LINKTYPE_05&DEVTYPE_05&VEN_8086&DEV_AE35 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTnew_10.29.00.5008\ IntcSDW.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 01/14/2021,10.29.00.5008 Intel® Smart Sound Technology for MIPI SoundWire® Audio
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025127E&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025127E&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer_1025127E.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_43C8&LINKTYPE_06&DEVTYPE_06&VEN_8086&DEV_AE50 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\USB_10.28.00.3855\ IntcUSB.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025127E&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3347.16\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 03/27/2018,09.21.3347.16 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025127E&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_43C8&LINKTYPE_06&DEVTYPE_06&VEN_8086&DEV_AE50 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\USB_10.29.00.6040\ IntcUSB.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 07/07/2021,10.29.00.6040 Intel® Smart Sound Technology for USB Audio
INTELAUDIO\CTLR_DEV_4B55&LINKTYPE_06&DEVTYPE_06&VEN_8086&DEV_AE50 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\USB_10.28.00.3855\ IntcUSB.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_02C8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1D721901&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Mi.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_02C8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1D721901&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Mi.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251317&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251317&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251317&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer_10251225.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A0C8&LINKTYPE_05&DEVTYPE_05&VEN_8086&DEV_AE35 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTnew_10.29.00.6040\ IntcSDW.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 07/07/2021,10.29.00.6040 Intel® Smart Sound Technology for MIPI SoundWire® Audio
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A0C8&LINKTYPE_05&DEVTYPE_05&VEN_8086&DEV_AE35 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTnew_10.28.00.3855\ IntcSDW.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A0C8&LINKTYPE_05&DEVTYPE_05&VEN_8086&DEV_AE35 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTnew_10.29.00.5008\ IntcSDW.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 01/14/2021,10.29.00.5008 Intel® Smart Sound Technology for MIPI SoundWire® Audio
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A0C8&LINKTYPE_05&DEVTYPE_05&VEN_8086&DEV_AE35 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTnew_10.25.00.3950\ IntcSDW.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 05/09/2020,10.25.00.3950 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_4B55&LINKTYPE_03&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE30 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTBT_10.28.00.3855\ IntcBTAu.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_4B55&LINKTYPE_03&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE30 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTBT_10.25.00.3950\ IntcBTAu.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 05/09/2020,10.25.00.3950 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
intelaudio\ctlr_dev_a0c8&linktype_02&devtype_00&ven_8086&dev_ae20&subsys_14741025&rev_10ec Intel\FORCED\SST\10x64\APO_1.0.0.152\ intelsstapoext_dmic.inf Intel.NTamd64 0 10/26/2020,1.0.0.152 Intel(R) Smart Sound Technology (Intel(R) SST)
INTELAUDIO\LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_00000001&REV_0001 Intel\FORCED\HDA\10x64\RTM\DmicDrv_1.2.0.0_Synaptics\ SynaDMICAPO.inf Syna.NTamd64 1 06/27/2018,1.2.0.0 Intel(R) Smart Sound Technology (Intel(R) SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_06C8&LINKTYPE_05&DEVTYPE_05&VEN_8086&DEV_AE35&SUBSYS_09901028 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTnew_10.25.00.4139_lite\ IntcSDW.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 06/24/2020,10.25.00.4139 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_00000001&REV_0001 Intel\FORCED\HDA\10x64\RTM\DmicDrv_09.22.00.3430\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 03/07/2018,09.22.00.3430 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_00000001&REV_0001 Intel\FORCED\HDA\8110x64\DmicDrv_8.20.0.959\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 07/29/2016,8.20.0.959 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_00000001&REV_0001 Intel\FORCED\HDA\10x64\RTM\DmicDrv_10.23.00.1488\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 03/27/2018,10.23.00.1520 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_00000001&REV_0001 Intel\FORCED\HDA\8110x64\DmicDrv_8.20.570.0\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 09/07/2015,8.20.570.0 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A348&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1E262230&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Fujitsu_1E262230.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A348&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1E262230&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Fujitsu.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A348&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1E262230&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Fujitsu.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_F0C8&LINKTYPE_05&DEVTYPE_05&VEN_8086&DEV_AE35&SUBSYS_0A3E1028 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTnew_10.29.00.5008\ IntcSDW.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 01/14/2021,10.29.00.5008 Intel® Smart Sound Technology for MIPI SoundWire® Audio
ACPI\VEN_8086&DEV_22A8&SUBSYS_1025106E Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.10118.1\ isstrtc_speech.inf IntelSST.NTamd64 0 12/27/2016,604.10135.3202.10118 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\VEN_8086&DEV_22A8&SUBSYS_1025106E Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.10118.1\ isstrtc_speech.inf IntelSST 0 12/27/2016,604.10135.3202.10118 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\VEN_8086&DEV_22A8&SUBSYS_1025106E Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.26796\ isstrtc_speech.inf IntelSST.NTamd64 0 09/13/2016,604.10135.3202.26796 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\VEN_8086&DEV_22A8&SUBSYS_1025106E Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.26796\ isstrtc_speech.inf IntelSST 0 09/13/2016,604.10135.3202.26796 Intel SST Audio Device (WDM)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A170&LINKTYPE_03&DEVTYPE_04&VEN_8086&DEV_AE34 Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\SST_09.21.00.3869\ IntcSST.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 10/25/2018,09.21.00.3869 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251300&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer_10251300.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
ACPI\VEN_8086&DEV_22A8&SUBSYS_103C8160 Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.26796\ isstrtc_speech.inf IntelSST 0 09/13/2016,604.10135.3202.26796 Intel SST Audio Device (WDM)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251300&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningIAS_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251300&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
ACPI\VEN_8086&DEV_22A8&SUBSYS_103C8160 Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.10118.1\ isstrtc_speech.inf IntelSST.NTamd64 0 12/27/2016,604.10135.3202.10118 Intel SST Audio Device (WDM)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251300&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
ACPI\VEN_8086&DEV_22A8&SUBSYS_103C8160 Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.26796\ isstrtc_speech.inf IntelSST.NTamd64 0 09/13/2016,604.10135.3202.26796 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\VEN_8086&DEV_22A8&SUBSYS_103C8160 Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.10118.1\ isstrtc_speech.inf IntelSST 0 12/27/2016,604.10135.3202.10118 Intel SST Audio Device (WDM)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1E262135&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Fujitsu.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1E262135&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Fujitsu.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1E262135&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Fujitsu_1E262134.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A0C8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\DmicDrv_10.29.00.6040\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 07/07/2021,10.29.00.6040 Intel® Smart Sound Technology for Digital Microphones
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A0C8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\DmicDrv_10.28.00.3855\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A0C8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\DmicDrv_10.25.00.3950\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 05/09/2020,10.25.00.3950 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
intelaudio\ctlr_dev_a0c8&linktype_02&devtype_00&ven_8086&dev_ae20&subsys_14731025&rev_10ec Intel\FORCED\SST\10x64\APO_1.0.0.152\ intelsstapoext_dmic.inf Intel.NTamd64 0 10/26/2020,1.0.0.152 Intel(R) Smart Sound Technology (Intel(R) SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A2F0&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_00000001&REV_0001 Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3273.11\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 01/30/2018,09.21.3273.11 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A2F0&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_00000001&REV_0001 Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3273.11\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.6.3 1 01/30/2018,09.21.3273.11 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A2F0&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_00000001&REV_0001 Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.00.4594\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 07/07/2020,09.21.00.4594 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A2F0&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_00000001&REV_0001 Intel\FORCED\HDA\10x64\RTM\DmicDrv_09.21.00.3278\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 01/15/2018,09.21.00.3278 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A2F0&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_00000001&REV_0001 Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3347.16\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 03/27/2018,09.21.3347.16 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A2F0&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_00000001&REV_0001 Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3347.16\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.6.3 1 03/27/2018,09.21.3347.16 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A2F0&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_00000001&REV_0001 Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.4187.01\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 05/28/2019,09.21.4187.01 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A2F0&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_00000001&REV_0001 Intel\FORCED\HDA\10x64\RTM\DmicDrv_09.21.00.3063\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 12/27/2017,09.21.00.3063 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
ACPI\VEN_8086&DEV_22A8&SUBSYS_10251021 Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.26796\ isstrtc_speech.inf IntelSST 0 09/13/2016,604.10135.3202.26796 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\VEN_8086&DEV_22A8&SUBSYS_10251021 Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.10118.1\ isstrtc_speech.inf IntelSST 0 12/27/2016,604.10135.3202.10118 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\VEN_8086&DEV_22A8&SUBSYS_10251021 Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.10118.1\ isstrtc_speech.inf IntelSST.NTamd64 0 12/27/2016,604.10135.3202.10118 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\VEN_8086&DEV_22A8&SUBSYS_10251021 Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.26796\ isstrtc_speech.inf IntelSST.NTamd64 0 09/13/2016,604.10135.3202.26796 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\VEN_8086&DEV_22A8&SUBSYS_102806EA Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.10118.1\ isstrtc_speech.inf IntelSST 0 12/27/2016,604.10135.3202.10118 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\VEN_8086&DEV_22A8&SUBSYS_102806EA Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.26796\ isstrtc_speech.inf IntelSST 0 09/13/2016,604.10135.3202.26796 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\VEN_8086&DEV_22A8&SUBSYS_102806EA Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.26796\ isstrtc_speech.inf IntelSST.NTamd64 0 09/13/2016,604.10135.3202.26796 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\VEN_8086&DEV_22A8&SUBSYS_102806EA Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.10118.1\ isstrtc_speech.inf IntelSST.NTamd64 0 12/27/2016,604.10135.3202.10118 Intel SST Audio Device (WDM)
INTELAUDIO\LINKTYPE_02&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251038&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\8110x64\DmicDrv_8.20.570.0\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 09/07/2015,8.20.570.0 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
ACPI\VEN_8086&DEV_22A8&SUBSYS_102806EB Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.26796\ isstrtc_speech.inf IntelSST 0 09/13/2016,604.10135.3202.26796 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\VEN_8086&DEV_22A8&SUBSYS_102806EB Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.26796\ isstrtc_speech.inf IntelSST.NTamd64 0 09/13/2016,604.10135.3202.26796 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\VEN_8086&DEV_22A8&SUBSYS_102806EB Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.10118.1\ isstrtc_speech.inf IntelSST 0 12/27/2016,604.10135.3202.10118 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\VEN_8086&DEV_22A8&SUBSYS_102806EB Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.10118.1\ isstrtc_speech.inf IntelSST.NTamd64 0 12/27/2016,604.10135.3202.10118 Intel SST Audio Device (WDM)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A348&LINKTYPE_03&DEVTYPE_04&VEN_8086&DEV_AE34 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SST_10.28.00.3855\ IntcSST.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A348&LINKTYPE_03&DEVTYPE_04&VEN_8086&DEV_AE34 Intel\FORCED\HDA\10x64\16299\SST_10.23.00.3586\ IntcSST.inf Intel.NTAMD64.10.0...16299 1 02/07/2020,10.23.00.3586 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A348&LINKTYPE_03&DEVTYPE_04&VEN_8086&DEV_AE34 Intel\FORCED\HDA\10x64\16299\SST_10.23.00.4519\ IntcSST.inf Intel.NTAMD64.10.0...16299 1 09/14/2020,10.23.00.4519 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A348&LINKTYPE_03&DEVTYPE_04&VEN_8086&DEV_AE34 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SST_10.25.00.3950\ IntcSST.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 05/09/2020,10.25.00.3950 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_4B58&LINKTYPE_05&DEVTYPE_05&VEN_8086&DEV_AE35 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTnew_10.28.00.3855\ IntcSDW.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251302&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
ACPI\VEN_INT&DEV_3438&SUBSYS_103C2271 Intel\FORCED\SST\10x64\-Waves\ISST_8.4.2.103\ IntcADSPHP.inf Intel.NTAMD64.6.2 0 06/17/2015,8.4.2.103 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
ACPI\VEN_INT&DEV_3438&SUBSYS_103C2271 Intel\FORCED\SST\81x64\ISST_8.4.1.91\ IntcADSPHP.inf Intel.NTAMD64.6.2 0 03/25/2015,8.4.1.91 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251302&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer_10251302.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251302&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
ACPI\VEN_INT&DEV_3438&SUBSYS_103C2271 Intel\FORCED\SST\10x64\-Waves\ISST_8.4.2.126\ IntcADSPHP.inf Intel.NTAMD64.6.2 0 04/27/2016,8.4.2.126 Intel® Smart Sound Technology
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251036&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3273.11\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.6.3 1 01/30/2018,09.21.3273.11 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251036&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3347.16\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 03/27/2018,09.21.3347.16 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251036&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3273.11\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 01/30/2018,09.21.3273.11 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251036&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3347.16\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.6.3 1 03/27/2018,09.21.3347.16 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025126B&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer_10251269.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025126B&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025126B&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025126B&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningIAS_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_43C8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\DmicDrv_10.25.00.3950\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 05/09/2020,10.25.00.3950 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_43C8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\DmicDrv_10.29.00.6040\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 07/07/2021,10.29.00.6040 Intel® Smart Sound Technology for Digital Microphones
INTELAUDIO\CTLR_DEV_43C8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\DmicDrv_10.28.00.3855\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A170&LINKTYPE_03&DEVTYPE_04&VEN_8086&DEV_AE34&SUBSYS_00000001&REV_0001 Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\SST_09.21.00.3869\ IntcSST.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 10/25/2018,09.21.00.3869 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A170&LINKTYPE_03&DEVTYPE_04&VEN_8086&DEV_AE34&SUBSYS_00000001&REV_0001 Intel\FORCED\HDA\10x64\RTM\SST_09.21.00.2789\ IntcSST.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 09/08/2017,09.21.00.2789 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_7A4E&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\DmicDrv_10.25.00.3950\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 05/09/2020,10.25.00.3950 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_7A4E&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\DmicDrv_10.28.00.3855\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\LINKTYPE_03&DEVTYPE_04&VEN_8086&DEV_AE34&SUBSYS_00000001&REV_0001 Intel\FORCED\HDA\10x64\RTM\SST_09.22.00.3430\ IntcSST.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 03/07/2018,09.22.00.3430 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\LINKTYPE_03&DEVTYPE_04&VEN_8086&DEV_AE34&SUBSYS_00000001&REV_0001 Intel\FORCED\HDA\10x64\RTM\SST_10.23.00.1488\ IntcSST.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 03/27/2018,10.23.00.1520 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\LINKTYPE_03&DEVTYPE_04&VEN_8086&DEV_AE34&SUBSYS_00000001&REV_0001 Intel\FORCED\HDA\8110x64\SST_8.20.0.959\ IntcSST.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 07/29/2016,8.20.0.959 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251303&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer_10251303.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251303&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251303&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C8603&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Hp.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C8603&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Hp_103C8600.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C8603&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Hp.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\SGPC_FUNC_01&VEN_8086&DEV_2812&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2812_27.20.100.8778\ MSHdaDac.inf IntelGfx.NTAMD64.10.0...19041 0 09/15/2020,27.20.100.8778 HD Audio Driver for Display Audio
INTELAUDIO\SGPC_FUNC_01&VEN_8086&DEV_2812&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2812_27.20.100.8778\ MSHdaDac.inf IntelGfx.NTAMD64.10.0...19586 0 09/15/2020,27.20.100.8778 HD Audio Driver for Display Audio
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A0C8&LINKTYPE_05&DEVTYPE_05&VEN_8086&DEV_AE35&SUBSYS_0A3E1028 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTnew_10.29.00.5008\ IntcSDW.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 01/14/2021,10.29.00.5008 Intel® Smart Sound Technology for MIPI SoundWire® Audio
INTELAUDIO\CTLR_DEV_34C8&LINKTYPE_03&DEVTYPE_04&VEN_8086&DEV_AE34 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SST_10.25.00.3950\ IntcSST.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 05/09/2020,10.25.00.3950 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_34C8&LINKTYPE_03&DEVTYPE_04&VEN_8086&DEV_AE34 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SST_10.24.00.4706_lite\ IntcSST.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 10/30/2020,10.24.00.4706 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_34C8&LINKTYPE_03&DEVTYPE_04&VEN_8086&DEV_AE34 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SST_10.28.00.3855\ IntcSST.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_02C8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\DmicDrv_10.28.00.3855\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_02C8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\DmicDrv_10.25.00.5187_lite\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 02/17/2021,10.25.00.5187 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_02C8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\16299\DmicDrv_10.23.00.3586\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16299 1 02/07/2020,10.23.00.3586 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\RTM\DmicDrv_1.2.0.0_Synaptics\ SynaDMICAPO.inf Syna.NTamd64 1 06/27/2018,1.2.0.0 Intel(R) Smart Sound Technology (Intel(R) SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.00.4594\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 07/07/2020,09.21.00.4594 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.4187.01\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 05/28/2019,09.21.4187.01 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_02C8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\DmicDrv_10.25.00.3950\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 05/09/2020,10.25.00.3950 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_02C8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\16299\DmicDrv_10.23.00.4519\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16299 1 09/14/2020,10.23.00.4519 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C8600&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Hp_103C8600.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C8600&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Hp.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C8600&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Hp.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A171&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\RTM\DmicDrv_1.2.0.0_Synaptics\ SynaDMICAPO.inf Syna.NTamd64 1 06/27/2018,1.2.0.0 Intel(R) Smart Sound Technology (Intel(R) SST)
PCI\VEN_8086&DEV_4C11 Intel\FORCED\HDA\10x64\RTM\GNA_02.00.00.1097\ gna.inf Intel.NTamd64.10.0 1 10/30/2020,02.00.00.1097 Intel(R) GNA Scoring Accelerator module
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A171&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.4187.01\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 05/28/2019,09.21.4187.01 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A171&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.00.4594\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 07/07/2020,09.21.00.4594 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251225&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251225&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer_10251225.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251225&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningIAS_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251225&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
{DD8E82AE-334B-49A2-AEAE-AEB0FD5C40DD}\DetectionVerification Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\Detect_01.00.1824.00_lite\ DetectionVerificationDrv.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 01/25/2021,01.00.1824.00 Detection Verification
{DD8E82AE-334B-49A2-AEAE-AEB0FD5C40DD}\DetectionVerification Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\Detect_01.00.1931.00\ DetectionVerificationDrv.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 05/27/2021,01.00.1921.00 Detection Verification
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2804&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx64\280x_6.16.0.3208\ intcdaud.inf Intel.NTAMD64.6.0 1 04/26/2018,6.16.0.3208 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2804&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx64\2804_6.14.00.3086\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.0 1 08/23/2011,6.14.00.3086 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2804&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx64\2808_6.16.00.3200\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.0 1 06/22/2017,6.16.00.3200 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2804&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx64\280x_6.16.0.3208\ intcdaud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 04/26/2018,6.16.0.3208 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2804&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx64\2808_6.16.00.3200\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 06/22/2017,6.16.00.3200 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2804&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx86\2804_6.14.00.3086\ IntcDAud.inf Intel.NTx86.6.0 1 08/23/2011,6.14.00.3086 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2804&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx86\2804_6.14.00.3086\ IntcDAud.inf Intel.NTx86.6.1 1 08/23/2011,6.14.00.3086 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2804&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\5x64\2804_5.14.00.3074\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.5.1 1 10/15/2010,5.14.00.3074 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2804&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx86\2808_6.16.00.3200\ intcdaud.inf Intel.NTx86.6.2 1 06/22/2017,6.16.00.3200 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2804&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx64\280x_6.16.0.3208\ intcdaud.inf Intel.NTAMD64.6.1 1 04/26/2018,6.16.0.3208 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2804&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx86\2808_6.16.00.3200\ intcdaud.inf Intel.NTx86.6.0 1 06/22/2017,6.16.00.3200 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2804&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx64\2808_6.16.00.3200\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.1 1 06/22/2017,6.16.00.3200 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2804&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\5x86\2804_5.12.00.3069\ IntcDAud.inf Intel.NTx86.5.1 1 08/12/2010,5.12.00.3069 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2804&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx64\2804_6.14.00.3086\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.1 1 08/23/2011,6.14.00.3086 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2804&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx86\2808_6.16.00.3200\ intcdaud.inf Intel.NTx86.6.1 1 06/22/2017,6.16.00.3200 Intel(R) Display Audio
ACPI\VEN_8086&DEV_22A8&SUBSYS_102806E7 Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.26796\ isstrtc_speech.inf IntelSST 0 09/13/2016,604.10135.3202.26796 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\VEN_8086&DEV_22A8&SUBSYS_102806E7 Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.10118.1\ isstrtc_speech.inf IntelSST 0 12/27/2016,604.10135.3202.10118 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\VEN_8086&DEV_22A8&SUBSYS_102806E7 Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.10118.1\ isstrtc_speech.inf IntelSST.NTamd64 0 12/27/2016,604.10135.3202.10118 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\VEN_8086&DEV_22A8&SUBSYS_102806E7 Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.26796\ isstrtc_speech.inf IntelSST.NTamd64 0 09/13/2016,604.10135.3202.26796 Intel SST Audio Device (WDM)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_7A4C&LINKTYPE_02&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\DmicDrv_10.28.00.3855\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_7A4C&LINKTYPE_02&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\DmicDrv_10.25.00.3950\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 05/09/2020,10.25.00.3950 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_7A4A&LINKTYPE_03&DEVTYPE_04&VEN_8086&DEV_AE34 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SST_10.28.00.3855\ IntcSST.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_7A4A&LINKTYPE_03&DEVTYPE_04&VEN_8086&DEV_AE34 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SST_10.25.00.3950\ IntcSST.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 05/09/2020,10.25.00.3950 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C86B1&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Hp.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C86B1&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Hp.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C86B1&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Hp_103C86B1.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_7A48&LINKTYPE_03&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE30 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTBT_10.28.00.3855\ IntcBTAu.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_7A48&LINKTYPE_03&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE30 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTBT_10.25.00.3950\ IntcBTAu.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 05/09/2020,10.25.00.3950 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_03&DEVTYPE_04&VEN_8086&DEV_AE34 Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\SST_09.21.00.3869\ IntcSST.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 10/25/2018,09.21.00.3869 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2816&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.26.0.4\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 11/20/2018,10.26.0.4 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2816&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.12\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 09/24/2019,11.1.0.12 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2816&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.9\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 08/13/2019,11.1.0.9 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2816&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.2.0.9\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 07/29/2021,11.2.0.9 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2816&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.7\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 06/10/2019,11.1.0.7 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\CTLR_DEV_98C8&LINKTYPE_05&DEVTYPE_05&VEN_8086&DEV_AE35 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTnew_10.28.00.3855\ IntcSDW.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_98C8&LINKTYPE_05&DEVTYPE_05&VEN_8086&DEV_AE35 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTnew_10.25.00.3950\ IntcSDW.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 05/09/2020,10.25.00.3950 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
Root\DetectionVerification Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\Detect_01.00.1824.00_lite\ DetectionVerificationDrv.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 01/25/2021,01.00.1824.00 Detection Verification
Root\DetectionVerification Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\Detect_01.00.1931.00\ DetectionVerificationDrv.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 05/27/2021,01.00.1921.00 Detection Verification
INTELAUDIO\CTLR_DEV_7A4A&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\DmicDrv_10.25.00.3950\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 05/09/2020,10.25.00.3950 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_7A4A&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\DmicDrv_10.28.00.3855\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251301&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251301&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer_10251269.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251301&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\LINKTYPE_03&DEVTYPE_04&VEN_8086&DEV_AE34&SUBSYS_00000000&REV_0000 Intel\FORCED\HDA\10x64\RTM\SST_09.22.00.3430\ IntcSST.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 03/07/2018,09.22.00.3430 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\LINKTYPE_03&DEVTYPE_04&VEN_8086&DEV_AE34&SUBSYS_00000000&REV_0000 Intel\FORCED\HDA\8110x64\SST_8.20.0.959\ IntcSST.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 07/29/2016,8.20.0.959 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\LINKTYPE_03&DEVTYPE_04&VEN_8086&DEV_AE34&SUBSYS_00000000&REV_0000 Intel\FORCED\HDA\10x64\RTM\SST_10.23.00.1488\ IntcSST.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 03/27/2018,10.23.00.1520 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_43C8&LINKTYPE_05&DEVTYPE_05&VEN_8086&DEV_AE35&SUBSYS_0A5B1028 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTnew_10.29.00.5008\ IntcSDW.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 01/14/2021,10.29.00.5008 Intel® Smart Sound Technology for MIPI SoundWire® Audio
INTELAUDIO\CTLR_DEV_7A4E&LINKTYPE_05&DEVTYPE_05&VEN_8086&DEV_AE35 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTnew_10.25.00.3950\ IntcSDW.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 05/09/2020,10.25.00.3950 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_7A4E&LINKTYPE_05&DEVTYPE_05&VEN_8086&DEV_AE35 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTnew_10.28.00.3855\ IntcSDW.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
PCI\VEN_8086&DEV_8A11 Intel\FORCED\HDA\10x64\RTM\GNA_02.00.00.1097\ gna.inf Intel.NTamd64.10.0 1 10/30/2020,02.00.00.1097 Intel(R) GNA Scoring Accelerator module
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A348&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025126C&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A348&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025126C&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer_1025126C.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A348&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025126C&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A348&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C8603&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Hp.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A348&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C8603&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Hp_103C8600.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A348&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C8603&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Hp.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\SUBFUNC_01&VEN_8086&DEV_2814&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2812_27.20.100.7988\ MSHdaDac.inf IntelGfx.NTAMD64.10.0...18900 0 03/11/2020,27.20.100.7988 HD Audio Driver for Display Audio
INTELAUDIO\SUBFUNC_01&VEN_8086&DEV_2814&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2812_27.20.100.7988\ MSHdaDac.inf IntelGfx.NTAMD64.10.0...18362 0 03/11/2020,27.20.100.7988 HD Audio Driver for Display Audio
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251302&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251302&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer_10251302.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251302&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_F1C8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\DmicDrv_10.25.00.5187_lite\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 02/17/2021,10.25.00.5187 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_104318B1&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Asus_104318B1.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_104318B1&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Asus.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_104318B1&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Asus.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
PCI\VEN_8086&DEV_9A11 Intel\FORCED\HDA\10x64\RTM\GNA_02.00.00.1097\ gna.inf Intel.NTamd64.10.0 1 10/30/2020,02.00.00.1097 Intel(R) GNA Scoring Accelerator module
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A348&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C8600&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Hp.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A348&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C8600&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Hp_103C8600.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A348&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C8600&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Hp.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_4DC8&LINKTYPE_03&DEVTYPE_04&VEN_8086&DEV_AE34 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SST_10.28.00.3855\ IntcSST.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_4DC8&LINKTYPE_03&DEVTYPE_04&VEN_8086&DEV_AE34 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SST_10.25.00.3950\ IntcSST.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 05/09/2020,10.25.00.3950 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
intelaudio\ctlr_dev_a0c8&linktype_02&devtype_00&ven_8086&dev_ae20&subsys_14921025&rev_10ec Intel\FORCED\SST\10x64\APO_1.0.0.152\ intelsstapoext_dmic.inf Intel.NTamd64 0 10/26/2020,1.0.0.152 Intel(R) Smart Sound Technology (Intel(R) SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C85E2&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Hp.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C85E2&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Hp_103C85E2.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C85E2&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Hp.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_4B55&LINKTYPE_05&DEVTYPE_05&VEN_8086&DEV_AE35 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTnew_10.25.00.3950\ IntcSDW.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 05/09/2020,10.25.00.3950 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_4B55&LINKTYPE_05&DEVTYPE_05&VEN_8086&DEV_AE35 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTnew_10.28.00.3855\ IntcSDW.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2805&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx86\2808_6.16.00.3200\ intcdaud.inf Intel.NTx86.6.2 1 06/22/2017,6.16.00.3200 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2805&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx86\2807_6.16.00.3154\ IntcDAud.inf Intel.NTx86.6.2 1 09/09/2014,6.16.00.3154 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2805&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx86\2804_6.14.00.3086\ IntcDAud.inf Intel.NTx86.6.0 1 08/23/2011,6.14.00.3086 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2805&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx64\2808_6.16.00.3200\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 06/22/2017,6.16.00.3200 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2805&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx64\2807_6.16.00.3154\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 09/09/2014,6.16.00.3154 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2805&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx64\2804_6.14.00.3086\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.0 1 08/23/2011,6.14.00.3086 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2805&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx86\2808_6.16.00.3200\ intcdaud.inf Intel.NTx86.6.0 1 06/22/2017,6.16.00.3200 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2805&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx86\2808_6.16.00.3200\ intcdaud.inf Intel.NTx86.6.1 1 06/22/2017,6.16.00.3200 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2805&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx64\2808_6.16.00.3200\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.0 1 06/22/2017,6.16.00.3200 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2805&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx64\280x_6.16.0.3208\ intcdaud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 04/26/2018,6.16.0.3208 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2805&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx64\2807_6.16.00.3154\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.1 1 09/09/2014,6.16.00.3154 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2805&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx64\2807_6.16.00.3154\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.0 1 09/09/2014,6.16.00.3154 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2805&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx64\2808_6.16.00.3200\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.1 1 06/22/2017,6.16.00.3200 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2805&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx86\2807_6.16.00.3154\ IntcDAud.inf Intel.NTx86.6.1 1 09/09/2014,6.16.00.3154 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2805&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx64\2804_6.14.00.3086\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.1 1 08/23/2011,6.14.00.3086 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2805&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx86\2807_6.16.00.3154\ IntcDAud.inf Intel.NTx86.6.0 1 09/09/2014,6.16.00.3154 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2805&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\5x64\2806_5.14.00.3090\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.5.1 1 12/06/2011,5.14.00.3090 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2805&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\5x86\2806_5.14.00.3090\ IntcDAud.inf Intel.NTx86.5.1 1 12/06/2011,5.14.00.3090 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2805&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\5x64\2804_5.14.00.3074\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.5.1 1 10/15/2010,5.14.00.3074 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2805&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx64\280x_6.16.0.3208\ intcdaud.inf Intel.NTAMD64.6.1 1 04/26/2018,6.16.0.3208 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2805&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx86\2804_6.14.00.3086\ IntcDAud.inf Intel.NTx86.6.1 1 08/23/2011,6.14.00.3086 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2805&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx64\280x_6.16.0.3208\ intcdaud.inf Intel.NTAMD64.6.0 1 04/26/2018,6.16.0.3208 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\CTLR_DEV_4DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\DmicDrv_10.28.00.3855\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_4DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\DmicDrv_10.25.00.3950\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 05/09/2020,10.25.00.3950 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251302&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer_10251302.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251302&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251302&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A0C8&LINKTYPE_03&DEVTYPE_04&VEN_8086&DEV_AE34 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SST_10.29.00.6040\ IntcSST.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 07/07/2021,10.29.00.6040 Intel® Smart Sound Technology for I2S Audio
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A0C8&LINKTYPE_03&DEVTYPE_04&VEN_8086&DEV_AE34 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SST_10.28.00.3855\ IntcSST.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A0C8&LINKTYPE_03&DEVTYPE_04&VEN_8086&DEV_AE34 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SST_10.25.00.3950\ IntcSST.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 05/09/2020,10.25.00.3950 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025103A&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3273.11\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 01/30/2018,09.21.3273.11 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025103A&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3273.11\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.6.3 1 01/30/2018,09.21.3273.11 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025103A&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3347.16\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 03/27/2018,09.21.3347.16 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025103A&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3347.16\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.6.3 1 03/27/2018,09.21.3347.16 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025103B&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\8110x64\DmicDrv_8.20.570.0\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 09/07/2015,8.20.570.0 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
PCI\VEN_8086&DEV_3190 Intel\FORCED\HDA\10x64\RTM\GNA_02.00.00.1097\ gna.inf Intel.NTamd64.10.0 1 10/30/2020,02.00.00.1097 Intel(R) GNA Scoring Accelerator module
INTELAUDIO\CTLR_DEV_02C8&LINKTYPE_03&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE30 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTBT_10.28.00.3855\ IntcBTAu.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_02C8&LINKTYPE_03&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE30 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTBT_10.25.00.3950\ IntcBTAu.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 05/09/2020,10.25.00.3950 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_02C8&LINKTYPE_03&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE30 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTBT_10.25.00.5187_lite\ IntcBTAu.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 02/17/2021,10.25.00.5187 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
*INT3438 Intel\FORCED\SST\81x64\ISST_8.4.1.91_Dell\ IntcADSP.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 03/25/2015,8.4.1.91 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
*INT3438 Intel\FORCED\SST\81x64\ISST_8.4.1.91\ IntcADSP.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 03/25/2015,8.4.1.91 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
*INT3438 Intel\FORCED\SST\10x64\-Waves\ISST_8.4.2.103\ IntcADSP.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 06/17/2015,8.4.2.103 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1E262137&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Fujitsu.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1E262137&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Fujitsu.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
*INT3438 Intel\FORCED\SST\10x64\-Waves\ISST_8.4.2.126\ IntcADSP.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 04/27/2016,8.4.2.126 Intel® Smart Sound Technology
*INT3438 Intel\FORCED\SST\10x64\-Waves\ISST_8.4.2.121_Dell\ IntcADSP.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 11/13/2015,8.4.2.121 Intel® Smart Sound Technology
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1E262137&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Fujitsu_1E262137.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C8601&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Hp.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C8601&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Hp.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C8601&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Hp_103C8600.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A0C8&LINKTYPE_05&DEVTYPE_05&VEN_8086&DEV_AE35&SUBSYS_0A321028 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTnew_10.29.00.5008\ IntcSDW.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 01/14/2021,10.29.00.5008 Intel® Smart Sound Technology for MIPI SoundWire® Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280F&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.27.0.1\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 02/28/2019,10.27.0.1 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280F&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.9\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 08/13/2019,11.1.0.9 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280F&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.12\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 09/24/2019,11.1.0.12 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280F&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.7\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 06/10/2019,11.1.0.7 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280F&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.26.0.4\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 11/20/2018,10.26.0.4 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280F&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.16\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 02/25/2020,11.1.0.16 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280F&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.17\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 06/16/2020,11.1.0.17 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280F&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.19\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 07/29/2021,11.1.0.19 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280F&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.14\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 12/03/2019,11.1.0.14 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\CTLR_DEV_02C8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C86BB&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Hp.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_02C8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C86BB&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Hp_103C86BB.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_02C8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C86BB&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Hp.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251038&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3347.16\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.6.3 1 03/27/2018,09.21.3347.16 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251344&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251344&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer_1025133F.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251038&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3347.16\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 03/27/2018,09.21.3347.16 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251038&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3273.11\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 01/30/2018,09.21.3273.11 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251344&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251038&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3273.11\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.6.3 1 01/30/2018,09.21.3273.11 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1D721901&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Mi.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1D721901&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Mi.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_43C8&LINKTYPE_03&DEVTYPE_04&VEN_8086&DEV_AE34 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SST_10.28.00.3855\ IntcSST.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_43C8&LINKTYPE_03&DEVTYPE_04&VEN_8086&DEV_AE34 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SST_10.25.00.3950\ IntcSST.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 05/09/2020,10.25.00.3950 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_43C8&LINKTYPE_03&DEVTYPE_04&VEN_8086&DEV_AE34 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SST_10.29.00.6040\ IntcSST.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 07/07/2021,10.29.00.6040 Intel® Smart Sound Technology for I2S Audio
HDAUDIO\SGPC_FUNC_01&VEN_8086&DEV_2811&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.2.0.9\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.10.0...18900 1 07/29/2021,11.2.0.9 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A3F0&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.00.4594\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 07/07/2020,09.21.00.4594 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_38C8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\DmicDrv_10.25.00.3950\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 05/09/2020,10.25.00.3950 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_38C8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\DmicDrv_10.28.00.3855\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2814&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2812_27.20.100.7988\ MSHdaDac.inf IntelGfx.NTAMD64.10.0...18900 0 03/11/2020,27.20.100.7988 HD Audio Driver for Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2814&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2812_27.20.100.7988\ MSHdaDac.inf IntelGfx.NTAMD64.10.0...18362 0 03/11/2020,27.20.100.7988 HD Audio Driver for Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2814&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.26.0.4\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 11/20/2018,10.26.0.4 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2814&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.7\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 06/10/2019,11.1.0.7 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2807&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx86\2808_6.16.00.3200\ intcdaud.inf Intel.NTx86.6.2 1 06/22/2017,6.16.00.3200 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2807&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx86\2808_6.16.00.3200\ intcdaud.inf Intel.NTx86.6.0 1 06/22/2017,6.16.00.3200 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2807&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx64\280x_6.16.0.3208\ intcdaud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 04/26/2018,6.16.0.3208 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2807&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx64\280x_6.16.0.3208\ intcdaud.inf Intel.NTAMD64.6.0 1 04/26/2018,6.16.0.3208 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2807&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx64\2807_6.16.00.3154\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.0 1 09/09/2014,6.16.00.3154 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2807&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx64\2808_6.16.00.3200\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 06/22/2017,6.16.00.3200 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2807&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx64\2808_6.16.00.3200\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.0 1 06/22/2017,6.16.00.3200 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2807&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\5x86\2807_5.14.00.3090\ IntcDAud_tweak.inf Intel.NTx86.5.1 0 12/06/2011,5.14.00.3090 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2807&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx86\2808_6.16.00.3200\ intcdaud.inf Intel.NTx86.6.1 1 06/22/2017,6.16.00.3200 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2807&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx86\2807_6.16.00.3154\ IntcDAud.inf Intel.NTx86.6.0 1 09/09/2014,6.16.00.3154 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2807&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx64\2807_6.16.00.3154\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.1 1 09/09/2014,6.16.00.3154 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2807&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx86\2807_6.16.00.3154\ IntcDAud.inf Intel.NTx86.6.2 1 09/09/2014,6.16.00.3154 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2807&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx64\280x_6.16.0.3208\ intcdaud.inf Intel.NTAMD64.6.1 1 04/26/2018,6.16.0.3208 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2807&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx64\2808_6.16.00.3200\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.1 1 06/22/2017,6.16.00.3200 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2807&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx86\2807_6.16.00.3154\ IntcDAud.inf Intel.NTx86.6.1 1 09/09/2014,6.16.00.3154 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2807&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx64\2807_6.16.00.3154\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 09/09/2014,6.16.00.3154 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C85E7&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Hp_103C85E6.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C85E7&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Hp.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
intelaudio\ctlr_dev_a0c8&linktype_02&devtype_00&ven_8086&dev_ae20&subsys_14721025&rev_10ec Intel\FORCED\SST\10x64\APO_1.0.0.152\ intelsstapoext_dmic.inf Intel.NTamd64 0 10/26/2020,1.0.0.152 Intel(R) Smart Sound Technology (Intel(R) SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C85E7&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Hp.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025103A&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\8110x64\DmicDrv_8.20.570.0\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 09/07/2015,8.20.570.0 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
ACPI\VEN_INT&DEV_3438&SUBSYS_103C2009 Intel\FORCED\SST\10x64\-Waves\ISST_8.4.2.103\ IntcADSPHP.inf Intel.NTAMD64.6.2 0 06/17/2015,8.4.2.103 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
ACPI\VEN_INT&DEV_3438&SUBSYS_103C2009 Intel\FORCED\SST\81x64\ISST_8.4.1.91\ IntcADSPHP.inf Intel.NTAMD64.6.2 0 03/25/2015,8.4.1.91 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
ACPI\VEN_INT&DEV_3438&SUBSYS_103C2009 Intel\FORCED\SST\10x64\-Waves\ISST_8.4.2.126\ IntcADSPHP.inf Intel.NTAMD64.6.2 0 04/27/2016,8.4.2.126 Intel® Smart Sound Technology
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251225&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer_10251225.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251225&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3273.11\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 01/30/2018,09.21.3273.11 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251225&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3347.16\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 03/27/2018,09.21.3347.16 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251225&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251225&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningIAS_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251225&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280C&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.27.0.1\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 02/28/2019,10.27.0.1 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280C&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.26.0.7\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 04/23/2019,10.26.0.7 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280C&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx64\2809_10.22.1.102\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 07/17/2017,10.22.1.102 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280C&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.26.0.4\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 11/20/2018,10.26.0.4 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280C&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.26.0.11\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 07/29/2021,10.26.0.11 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280C&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.23.0.563\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 07/24/2017,10.23.0.563 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C86B0&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Hp_103C86AF.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280D&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.26.0.7\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 04/23/2019,10.26.0.7 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C86B0&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Hp.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C86B0&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Hp.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280D&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.23.0.563\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 07/24/2017,10.23.0.563 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280D&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.27.0.1\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 02/28/2019,10.27.0.1 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280D&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.26.0.4\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 11/20/2018,10.26.0.4 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280D&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx64\2809_10.22.1.102\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 07/17/2017,10.22.1.102 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280D&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.27.0.11\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 07/29/2021,10.27.0.11 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A348&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C8601&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Hp.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A348&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C8601&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Hp.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A348&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C8601&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Hp_103C8600.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_7A4E&LINKTYPE_03&DEVTYPE_04&VEN_8086&DEV_AE34 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SST_10.25.00.3950\ IntcSST.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 05/09/2020,10.25.00.3950 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_7A4E&LINKTYPE_03&DEVTYPE_04&VEN_8086&DEV_AE34 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SST_10.28.00.3855\ IntcSST.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_02C8&LINKTYPE_06&DEVTYPE_06&VEN_8086&DEV_AE50 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\USB_10.28.00.3855\ IntcUSB.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_43C8&LINKTYPE_05&DEVTYPE_05&VEN_8086&DEV_AE35&SUBSYS_0A3F1028 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTnew_10.29.00.5008\ IntcSDW.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 01/14/2021,10.29.00.5008 Intel® Smart Sound Technology for MIPI SoundWire® Audio
INTELAUDIO\CTLR_DEV_4B58&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\DmicDrv_10.28.00.3855\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251317&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer_10251225.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251317&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251317&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2806&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx86\2807_6.16.00.3154\ IntcDAud.inf Intel.NTx86.6.1 1 09/09/2014,6.16.00.3154 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2806&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx86\2808_6.16.00.3200\ intcdaud.inf Intel.NTx86.6.1 1 06/22/2017,6.16.00.3200 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2806&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx86\2808_6.16.00.3200\ intcdaud.inf Intel.NTx86.6.0 1 06/22/2017,6.16.00.3200 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2806&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\5x64\2806_5.14.00.3090\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.5.1 1 12/06/2011,5.14.00.3090 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2806&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx64\2807_6.16.00.3154\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.0 1 09/09/2014,6.16.00.3154 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2806&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx64\280x_6.16.0.3208\ intcdaud.inf Intel.NTAMD64.6.1 1 04/26/2018,6.16.0.3208 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2806&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx86\2808_6.16.00.3200\ intcdaud.inf Intel.NTx86.6.2 1 06/22/2017,6.16.00.3200 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2806&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx64\280x_6.16.0.3208\ intcdaud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 04/26/2018,6.16.0.3208 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2806&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx64\2807_6.16.00.3154\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.1 1 09/09/2014,6.16.00.3154 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2806&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx64\280x_6.16.0.3208\ intcdaud.inf Intel.NTAMD64.6.0 1 04/26/2018,6.16.0.3208 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2806&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\5x86\2806_5.14.00.3090\ IntcDAud.inf Intel.NTx86.5.1 1 12/06/2011,5.14.00.3090 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2806&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx64\2807_6.16.00.3154\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 09/09/2014,6.16.00.3154 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2806&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx64\2808_6.16.00.3200\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.0 1 06/22/2017,6.16.00.3200 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2806&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx64\2808_6.16.00.3200\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 06/22/2017,6.16.00.3200 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2806&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx64\2808_6.16.00.3200\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.1 1 06/22/2017,6.16.00.3200 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2806&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx86\2807_6.16.00.3154\ IntcDAud.inf Intel.NTx86.6.2 1 09/09/2014,6.16.00.3154 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2806&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx86\2807_6.16.00.3154\ IntcDAud.inf Intel.NTx86.6.0 1 09/09/2014,6.16.00.3154 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\CTLR_DEV_F0C8&LINKTYPE_05&DEVTYPE_05&VEN_8086&DEV_AE35&SUBSYS_0A321028 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTnew_10.29.00.5008\ IntcSDW.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 01/14/2021,10.29.00.5008 Intel® Smart Sound Technology for MIPI SoundWire® Audio
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025129D&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025129D&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer_1025129D.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025129D&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025129D&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025129D&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025129D&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer_1025129D.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1E262230&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Fujitsu.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1E262230&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Fujitsu_1E262230.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1E262230&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Fujitsu.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1D721814&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Mi.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1D721814&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Mi.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_43C8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\DmicDrv_10.29.00.6040\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 07/07/2021,10.29.00.6040 Intel® Smart Sound Technology for Digital Microphones
INTELAUDIO\CTLR_DEV_43C8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\DmicDrv_10.28.00.3855\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_43C8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\DmicDrv_10.25.00.3950\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 05/09/2020,10.25.00.3950 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A2F0&LINKTYPE_03&DEVTYPE_04&VEN_8086&DEV_AE34&SUBSYS_00000001&REV_0001 Intel\FORCED\HDA\10x64\RTM\SST_09.21.00.2789\ IntcSST.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 09/08/2017,09.21.00.2789 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A2F0&LINKTYPE_03&DEVTYPE_04&VEN_8086&DEV_AE34&SUBSYS_00000001&REV_0001 Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\SST_09.21.00.3869\ IntcSST.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 10/25/2018,09.21.00.3869 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_06C8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\DmicDrv_10.25.00.5187_lite\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 02/17/2021,10.25.00.5187 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_06C8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\DmicDrv_10.25.00.3950\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 05/09/2020,10.25.00.3950 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_06C8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\DmicDrv_10.28.00.3855\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_06C8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\16299\DmicDrv_10.23.00.3586\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16299 1 02/07/2020,10.23.00.3586 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251303&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251303&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer_10251303.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251303&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
ACPI\VEN_8086&DEV_22A8&SUBSYS_1D721502 Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.26796\ isstrtc_speech.inf IntelSST.NTamd64 0 09/13/2016,604.10135.3202.26796 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\VEN_8086&DEV_22A8&SUBSYS_1D721502 Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.10118.1\ isstrtc_speech.inf IntelSST.NTamd64 0 12/27/2016,604.10135.3202.10118 Intel SST Audio Device (WDM)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_38C8&LINKTYPE_03&DEVTYPE_04&VEN_8086&DEV_AE34 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SST_10.28.00.3855\ IntcSST.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
ACPI\VEN_8086&DEV_22A8&SUBSYS_1D721502 Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.26796\ isstrtc_speech.inf IntelSST 0 09/13/2016,604.10135.3202.26796 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\VEN_8086&DEV_22A8&SUBSYS_1D721502 Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.10118.1\ isstrtc_speech.inf IntelSST 0 12/27/2016,604.10135.3202.10118 Intel SST Audio Device (WDM)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_38C8&LINKTYPE_03&DEVTYPE_04&VEN_8086&DEV_AE34 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SST_10.25.00.3950\ IntcSST.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 05/09/2020,10.25.00.3950 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A2F0&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.00.4594\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 07/07/2020,09.21.00.4594 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A2F0&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.4187.01\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 05/28/2019,09.21.4187.01 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A2F0&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\RTM\DmicDrv_1.2.0.0_Synaptics\ SynaDMICAPO.inf Syna.NTamd64 1 06/27/2018,1.2.0.0 Intel(R) Smart Sound Technology (Intel(R) SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251272&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251272&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3347.16\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 03/27/2018,09.21.3347.16 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251272&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer_10251272.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251272&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2816&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.26.0.4\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 11/20/2018,10.26.0.4 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2816&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.2.0.9\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 07/29/2021,11.2.0.9 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2816&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.12\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 09/24/2019,11.1.0.12 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2816&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.9\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 08/13/2019,11.1.0.9 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2816&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.7\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 06/10/2019,11.1.0.7 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C86AF&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Hp_103C86AF.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C86AF&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Hp.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C86AF&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Hp.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A170&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025103B&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3273.11\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.6.3 1 01/30/2018,09.21.3273.11 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A170&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025103B&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3347.16\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.6.3 1 03/27/2018,09.21.3347.16 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A170&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025103B&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3273.11\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 01/30/2018,09.21.3273.11 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A170&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025103B&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3347.16\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 03/27/2018,09.21.3347.16 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_7A4C&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\DmicDrv_10.28.00.3855\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_7A4C&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\DmicDrv_10.25.00.3950\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 05/09/2020,10.25.00.3950 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_4B58&LINKTYPE_03&DEVTYPE_04&VEN_8086&DEV_AE34 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SST_10.28.00.3855\ IntcSST.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
ACPI\VEN_INT&DEV_3438&SUBSYS_80863104 Intel\FORCED\SST\10x64\-Waves\ISST_8.4.2.103\ IntcADSPGen.inf Intel.NTAMD64.6.2 0 06/17/2015,8.4.2.103 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
ACPI\VEN_INT&DEV_3438&SUBSYS_80863104 Intel\FORCED\SST\10x64\-Waves\ISST_8.4.2.126\ IntcADSPGen.inf Intel.NTAMD64.6.2 0 04/27/2016,8.4.2.126 Intel® Smart Sound Technology
ACPI\VEN_INT&DEV_3438&SUBSYS_80863104 Intel\FORCED\SST\81x64\ISST_8.4.1.91\ IntcADSPGen.inf Intel.NTAMD64.6.2 0 03/25/2015,8.4.1.91 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A171&LINKTYPE_03&DEVTYPE_04&VEN_8086&DEV_AE34 Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\SST_09.21.00.3869\ IntcSST.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 10/25/2018,09.21.00.3869 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
HDAUDIO\SUBFUNC_01&VEN_8086&DEV_2814&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2812_27.20.100.7988\ MSHdaDac.inf IntelGfx.NTAMD64.10.0...18900 0 03/11/2020,27.20.100.7988 HD Audio Driver for Display Audio
HDAUDIO\SUBFUNC_01&VEN_8086&DEV_2814&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2812_27.20.100.7988\ MSHdaDac.inf IntelGfx.NTAMD64.10.0...18362 0 03/11/2020,27.20.100.7988 HD Audio Driver for Display Audio
ACPI\VEN_INT&DEV_3438&SUBSYS_80863101 Intel\FORCED\SST\10x64\-Waves\ISST_8.4.2.103\ IntcADSPGen.inf Intel.NTAMD64.6.2 0 06/17/2015,8.4.2.103 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
ACPI\VEN_INT&DEV_3438&SUBSYS_80863101 Intel\FORCED\SST\81x64\ISST_8.4.1.91\ IntcADSPGen.inf Intel.NTAMD64.6.2 0 03/25/2015,8.4.1.91 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
ACPI\VEN_INT&DEV_3438&SUBSYS_80863101 Intel\FORCED\SST\10x64\-Waves\ISST_8.4.2.126\ IntcADSPGen.inf Intel.NTAMD64.6.2 0 04/27/2016,8.4.2.126 Intel® Smart Sound Technology
ACPI\VEN_INT&DEV_3438&SUBSYS_80863102 Intel\FORCED\SST\10x64\-Waves\ISST_8.4.2.126\ IntcADSPGen.inf Intel.NTAMD64.6.2 0 04/27/2016,8.4.2.126 Intel® Smart Sound Technology
ACPI\VEN_INT&DEV_3438&SUBSYS_80863102 Intel\FORCED\SST\10x64\-Waves\ISST_8.4.2.103\ IntcADSPGen.inf Intel.NTAMD64.6.2 0 06/17/2015,8.4.2.103 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
ACPI\VEN_INT&DEV_3438&SUBSYS_80863102 Intel\FORCED\SST\81x64\ISST_8.4.1.91\ IntcADSPGen.inf Intel.NTAMD64.6.2 0 03/25/2015,8.4.1.91 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
ACPI\VEN_INT&DEV_3438&SUBSYS_80863103 Intel\FORCED\SST\81x64\ISST_8.4.1.91\ IntcADSPGen.inf Intel.NTAMD64.6.2 0 03/25/2015,8.4.1.91 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
ACPI\VEN_INT&DEV_3438&SUBSYS_80863103 Intel\FORCED\SST\10x64\-Waves\ISST_8.4.2.103\ IntcADSPGen.inf Intel.NTAMD64.6.2 0 06/17/2015,8.4.2.103 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
ACPI\VEN_INT&DEV_3438&SUBSYS_80863103 Intel\FORCED\SST\10x64\-Waves\ISST_8.4.2.126\ IntcADSPGen.inf Intel.NTAMD64.6.2 0 04/27/2016,8.4.2.126 Intel® Smart Sound Technology
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251281&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer_10251281.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251281&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3347.16\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 03/27/2018,09.21.3347.16 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251281&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251281&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251281&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3273.11\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 01/30/2018,09.21.3273.11 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251272&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3347.16\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 03/27/2018,09.21.3347.16 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251272&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251272&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer_10251272.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251272&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
PCI\VEN_8086&DEV_4E11 Intel\FORCED\HDA\10x64\RTM\GNA_02.00.00.1097\ gna.inf Intel.NTamd64.10.0 1 10/30/2020,02.00.00.1097 Intel(R) GNA Scoring Accelerator module
INTELAUDIO\CTLR_DEV_4B55&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\DmicDrv_10.25.00.3950\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 05/09/2020,10.25.00.3950 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_43C8&LINKTYPE_05&DEVTYPE_05&VEN_8086&DEV_AE35&SUBSYS_0A3E1028 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTnew_10.29.00.5008\ IntcSDW.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 01/14/2021,10.29.00.5008 Intel® Smart Sound Technology for MIPI SoundWire® Audio
INTELAUDIO\CTLR_DEV_4B55&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\DmicDrv_10.28.00.3855\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_34C8&LINKTYPE_06&DEVTYPE_06&VEN_8086&DEV_AE50 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\USB_10.28.00.3855\ IntcUSB.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
intelaudio\ctlr_dev_a0c8&linktype_02&devtype_00&ven_8086&dev_ae20&subsys_15081025&rev_10ec Intel\FORCED\SST\10x64\APO_1.0.0.152\ intelsstapoext_dmic.inf Intel.NTamd64 0 10/26/2020,1.0.0.152 Intel(R) Smart Sound Technology (Intel(R) SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025126C&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025126C&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025126C&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer_1025126C.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
ACPI\VEN_INT&DEV_3438&SUBSYS_1028067A Intel\FORCED\SST\10x64\-Waves\ISST_8.4.2.121_Dell\ IntcADSPDELLSP.inf Intel.NTAMD64.6.2 0 11/13/2015,8.4.2.121 Intel® Smart Sound Technology
ACPI\VEN_8086&DEV_22A8&SUBSYS_1179F862 Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.10118.1\ isstrtc_rtk.inf IntelSST.NTamd64 0 07/18/2016,604.10135.3202.10118 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\VEN_8086&DEV_22A8&SUBSYS_1179F862 Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.26796\ isstrtc_rtk.inf IntelSST.NTamd64 0 09/13/2016,604.10135.3202.26796 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\VEN_INT&DEV_3438&SUBSYS_1028067A Intel\FORCED\SST\81x64\ISST_8.4.1.91_Dell\ IntcADSPDELL.inf Intel.NTAMD64.6.2 0 03/25/2015,8.4.1.91 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
ACPI\VEN_INT&DEV_3438&SUBSYS_1028067A Intel\FORCED\SST\10x64\-Waves\ISST_8.4.2.103\ IntcADSPDELLSP.inf Intel.NTAMD64.6.2 0 06/17/2015,8.4.2.103 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
ACPI\VEN_8086&DEV_22A8&SUBSYS_1179F862 Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.10118.1\ isstrtc_rtk.inf IntelSST 0 07/18/2016,604.10135.3202.10118 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\VEN_8086&DEV_22A8&SUBSYS_1179F862 Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.26796\ isstrtc_rtk.inf IntelSST 0 09/13/2016,604.10135.3202.26796 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\VEN_8086&DEV_22A8&SUBSYS_1179F863 Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.26796\ isstrtc_rtk.inf IntelSST.NTamd64 0 09/13/2016,604.10135.3202.26796 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\VEN_8086&DEV_22A8&SUBSYS_1179F863 Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.10118.1\ isstrtc_rtk.inf IntelSST 0 07/18/2016,604.10135.3202.10118 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\VEN_8086&DEV_22A8&SUBSYS_1179F863 Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.26796\ isstrtc_rtk.inf IntelSST 0 09/13/2016,604.10135.3202.26796 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\VEN_8086&DEV_22A8&SUBSYS_1179F863 Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.10118.1\ isstrtc_rtk.inf IntelSST.NTamd64 0 07/18/2016,604.10135.3202.10118 Intel SST Audio Device (WDM)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251039&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3347.16\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 03/27/2018,09.21.3347.16 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A0C8&LINKTYPE_05&DEVTYPE_05&VEN_8086&DEV_AE35&SUBSYS_0A3F1028 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTnew_10.29.00.5008\ IntcSDW.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 01/14/2021,10.29.00.5008 Intel® Smart Sound Technology for MIPI SoundWire® Audio
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251039&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3347.16\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.6.3 1 03/27/2018,09.21.3347.16 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251039&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3273.11\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.6.3 1 01/30/2018,09.21.3273.11 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251039&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3273.11\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 01/30/2018,09.21.3273.11 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2880&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx64\2880_6.14.00.3081\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.1 1 06/09/2011,6.14.00.3081 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2880&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx86\2880_6.14.00.3081\ IntcDAud.inf Intel.NTx86.6.0 1 06/09/2011,6.14.00.3081 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2880&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx86\2880_6.14.00.3081\ IntcDAud.inf Intel.NTx86.6.1 1 06/09/2011,6.14.00.3081 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2880&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\5x86\288x_5.14.00.3090\ IntcDAud.inf Intel.NTx86.5.1 0 12/06/2011,5.14.00.3090 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2880&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx64\2880_6.14.00.3081\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.0 1 06/09/2011,6.14.00.3081 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2881&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\5x86\288x_5.14.00.3090\ IntcDAud.inf Intel.NTx86.5.1 0 12/06/2011,5.14.00.3090 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2881&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx86\2881_6.14.00.3082\ IntcDAud.inf Intel.NTx86.6.1 1 06/16/2011,6.14.00.3082 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2881&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx86\2881_6.14.00.3082\ IntcDAud.inf Intel.NTx86.6.0 1 06/16/2011,6.14.00.3082 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\CTLR_DEV_F0C8&LINKTYPE_03&DEVTYPE_04&VEN_8086&DEV_AE34 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SST_10.29.00.6040\ IntcSST.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 07/07/2021,10.29.00.6040 Intel® Smart Sound Technology for I2S Audio
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251308&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251308&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251308&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer_10251308.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_7A4A&LINKTYPE_06&DEVTYPE_06&VEN_8086&DEV_AE50 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\USB_10.28.00.3855\ IntcUSB.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280A&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx86\2808_6.16.00.3200\ intcdaud.inf Intel.NTx86.6.1 1 06/22/2017,6.16.00.3200 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280A&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx64\280x_6.16.0.3208\ intcdaud.inf Intel.NTAMD64.6.0 1 04/26/2018,6.16.0.3208 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280A&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx64\2808_6.16.00.3200\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.1 1 06/22/2017,6.16.00.3200 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280A&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.26.0.4\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 11/20/2018,10.26.0.4 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280A&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx64\280x_8.20.00.363\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 03/05/2015,8.20.00.363 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280A&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx64\2809_10.22.1.102\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 07/17/2017,10.22.1.102 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280A&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.23.0.563\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 07/24/2017,10.23.0.563 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280A&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.26.0.7\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 04/23/2019,10.26.0.7 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280A&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx64\280x_6.16.0.3208\ intcdaud.inf Intel.NTAMD64.6.1 1 04/26/2018,6.16.0.3208 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280A&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx86\280x_8.20.00.363\ IntcDAud.inf Intel.NTx86.6.2 1 03/05/2015,8.20.00.363 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280A&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.26.0.11\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 07/29/2021,10.26.0.11 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280A&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx64\280x_6.16.0.3208\ intcdaud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 04/26/2018,6.16.0.3208 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280A&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.27.0.1\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 02/28/2019,10.27.0.1 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251036&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\8110x64\DmicDrv_8.20.570.0\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 09/07/2015,8.20.570.0 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C8604&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Hp.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C8604&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Hp.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C8604&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Hp_103C8600.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_7A4C&LINKTYPE_03&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE30 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTBT_10.25.00.3950\ IntcBTAu.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 05/09/2020,10.25.00.3950 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_7A4C&LINKTYPE_03&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE30 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTBT_10.28.00.3855\ IntcBTAu.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280D&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.26.0.4\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 11/20/2018,10.26.0.4 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280D&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.23.0.563\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 07/24/2017,10.23.0.563 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280D&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.26.0.7\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 04/23/2019,10.26.0.7 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280D&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx64\2809_10.22.1.102\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 07/17/2017,10.22.1.102 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280D&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.27.0.1\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 02/28/2019,10.27.0.1 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280D&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.27.0.11\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 07/29/2021,10.27.0.11 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280E&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.23.0.563\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 07/24/2017,10.23.0.563 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280E&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx64\2809_10.22.1.102\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 07/17/2017,10.22.1.102 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_06&DEVTYPE_06&VEN_8086&DEV_AE50 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\USB_10.28.00.3855\ IntcUSB.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_F1C8&LINKTYPE_03&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE30 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTBT_10.25.00.5187_lite\ IntcBTAu.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 02/17/2021,10.25.00.5187 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A348&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_104319E1&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Asus.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A348&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_104319E1&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Asus.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A348&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_104319E1&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Asus_104319E1.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\SUBFUNC_01&VEN_8086&DEV_2812 Intel\FORCED\Audio\10x64\2812_27.20.100.8778\ MSHdaDac.inf IntelGfx.NTAMD64.10.0...18362 0 09/15/2020,27.20.100.8778 HD Audio Driver for Display Audio
INTELAUDIO\SUBFUNC_01&VEN_8086&DEV_2812 Intel\FORCED\Audio\10x64\2812_27.20.100.7988\ MSHdaDac.inf IntelGfx.NTAMD64.10.0...18362 0 03/11/2020,27.20.100.7988 HD Audio Driver for Display Audio
INTELAUDIO\SUBFUNC_01&VEN_8086&DEV_2812 Intel\FORCED\Audio\10x64\2812_27.20.100.7988\ MSHdaDac.inf IntelGfx.NTAMD64.10.0...18900 0 03/11/2020,27.20.100.7988 HD Audio Driver for Display Audio
INTELAUDIO\SUBFUNC_01&VEN_8086&DEV_2812 Intel\FORCED\Audio\10x64\2812_27.20.100.8778\ MSHdaDac.inf IntelGfx.NTAMD64.10.0...19586 0 09/15/2020,27.20.100.8778 HD Audio Driver for Display Audio
INTELAUDIO\SUBFUNC_01&VEN_8086&DEV_2812 Intel\FORCED\Audio\10x64\2812_27.20.100.8778\ MSHdaDac.inf IntelGfx.NTAMD64.10.0...19041 0 09/15/2020,27.20.100.8778 HD Audio Driver for Display Audio
ACPI\VEN_INT&DEV_3438&SUBSYS_10280673 Intel\FORCED\SST\10x64\-Waves\ISST_8.4.2.121_Dell\ IntcADSPWaves.inf Intel.NTAMD64.6.2 0 11/13/2015,8.4.2.121 Intel® Smart Sound Technology
ACPI\VEN_INT&DEV_3438&SUBSYS_10280673 Intel\FORCED\SST\81x64\ISST_8.4.1.91_Dell\ IntcADSPWaves.inf Intel.NTAMD64.6.2 0 03/25/2015,8.4.1.91 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
ACPI\VEN_INT&DEV_3438&SUBSYS_10280673 Intel\FORCED\SST\10x64\-Waves\ISST_8.4.2.103\ IntcADSPWaves.inf Intel.NTAMD64.6.2 0 06/17/2015,8.4.2.103 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1E262231&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Fujitsu.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1E262231&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Fujitsu.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1E262231&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Fujitsu_1E262231.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280F&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.7\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 06/10/2019,11.1.0.7 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280F&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.16\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 02/25/2020,11.1.0.16 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280F&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.17\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 06/16/2020,11.1.0.17 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280F&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.19\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 07/29/2021,11.1.0.19 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280F&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.14\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 12/03/2019,11.1.0.14 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280F&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.9\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 08/13/2019,11.1.0.9 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280F&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.26.0.4\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 11/20/2018,10.26.0.4 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280F&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.12\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 09/24/2019,11.1.0.12 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280F&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.27.0.1\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 02/28/2019,10.27.0.1 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\SUBFUNC_01&VEN_8086&DEV_2814 Intel\FORCED\Audio\10x64\2812_27.20.100.7988\ MSHdaDac.inf IntelGfx.NTAMD64.10.0...18362 0 03/11/2020,27.20.100.7988 HD Audio Driver for Display Audio
INTELAUDIO\SUBFUNC_01&VEN_8086&DEV_2814 Intel\FORCED\Audio\10x64\2812_27.20.100.7988\ MSHdaDac.inf IntelGfx.NTAMD64.10.0...18900 0 03/11/2020,27.20.100.7988 HD Audio Driver for Display Audio
INTELAUDIO\CTLR_DEV_3DC8&LINKTYPE_03&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE30 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTBT_10.25.00.3950\ IntcBTAu.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 05/09/2020,10.25.00.3950 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_3DC8&LINKTYPE_03&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE30 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTBT_10.24.00.4706_lite\ IntcBTAu.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 10/30/2020,10.24.00.4706 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_3DC8&LINKTYPE_03&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE30 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTBT_10.28.00.3855\ IntcBTAu.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_03&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE30 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTBT_10.25.00.3950\ IntcBTAu.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 05/09/2020,10.25.00.3950 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_03&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE30 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTBT_10.28.00.3855\ IntcBTAu.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_06C8&LINKTYPE_06&DEVTYPE_06&VEN_8086&DEV_AE50 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\USB_10.28.00.3855\ IntcUSB.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_4B58&LINKTYPE_02&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\DmicDrv_10.28.00.3855\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
ACPI\VEN_8086&DEV_22A8&SUBSYS_1179F880 Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.10118.1\ isstrtc_speech.inf IntelSST 0 12/27/2016,604.10135.3202.10118 Intel SST Audio Device (WDM)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A348&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10280949&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Dell_AVO.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
ACPI\VEN_8086&DEV_22A8&SUBSYS_1179F880 Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.26796\ isstrtc_speech.inf IntelSST.NTamd64 0 09/13/2016,604.10135.3202.26796 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\VEN_8086&DEV_22A8&SUBSYS_1179F880 Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.10118.1\ isstrtc_speech.inf IntelSST.NTamd64 0 12/27/2016,604.10135.3202.10118 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\VEN_8086&DEV_22A8&SUBSYS_1179F880 Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.26796\ isstrtc_speech.inf IntelSST 0 09/13/2016,604.10135.3202.26796 Intel SST Audio Device (WDM)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A348&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10280949&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Dell_AVO.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_98C8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\DmicDrv_10.28.00.3855\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_98C8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\DmicDrv_10.25.00.3950\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 05/09/2020,10.25.00.3950 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251049&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3347.16\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.6.3 1 03/27/2018,09.21.3347.16 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251049&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3347.16\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 03/27/2018,09.21.3347.16 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251049&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3273.11\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.6.3 1 01/30/2018,09.21.3273.11 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251049&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3273.11\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 01/30/2018,09.21.3273.11 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C86BD&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Hp_103C86BC.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C86BD&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Hp.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C86BD&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Hp.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251245&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3273.11\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 01/30/2018,09.21.3273.11 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251245&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3347.16\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 03/27/2018,09.21.3347.16 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
ACPI\VEN_8086&DEV_0F28&SUBSYS_104314FF Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.10118.1\ isstrtc_speech.inf IntelSST 0 12/27/2016,604.10135.3202.10118 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\VEN_8086&DEV_0F28&SUBSYS_104314FF Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.10118.1\ isstrtc_speech.inf IntelSST.NTamd64 0 12/27/2016,604.10135.3202.10118 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\VEN_8086&DEV_0F28&SUBSYS_104314FF Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.26796\ isstrtc_speech.inf IntelSST 0 09/13/2016,604.10135.3202.26796 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\VEN_8086&DEV_0F28&SUBSYS_104314FF Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.26796\ isstrtc_speech.inf IntelSST.NTamd64 0 09/13/2016,604.10135.3202.26796 Intel SST Audio Device (WDM)
intelaudio\ctlr_dev_a0c8&linktype_02&devtype_00&ven_8086&dev_ae20&subsys_14801025&rev_10ec Intel\FORCED\SST\10x64\APO_1.0.0.152\ intelsstapoext_dmic.inf Intel.NTamd64 0 10/26/2020,1.0.0.152 Intel(R) Smart Sound Technology (Intel(R) SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251049&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3273.11\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 01/30/2018,09.21.3273.11 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251049&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3273.11\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.6.3 1 01/30/2018,09.21.3273.11 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251049&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3347.16\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 03/27/2018,09.21.3347.16 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251049&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3347.16\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.6.3 1 03/27/2018,09.21.3347.16 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2813&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.12\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 09/24/2019,11.1.0.12 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2813&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.9\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 08/13/2019,11.1.0.9 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2813&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.7\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 06/10/2019,11.1.0.7 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2813&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.26.0.4\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 11/20/2018,10.26.0.4 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\CTLR_DEV_4B58&LINKTYPE_06&DEVTYPE_06&VEN_8086&DEV_AE50 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\USB_10.28.00.3855\ IntcUSB.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_7A4E&LINKTYPE_02&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\DmicDrv_10.25.00.3950\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 05/09/2020,10.25.00.3950 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_7A4E&LINKTYPE_02&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\DmicDrv_10.28.00.3855\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251305&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer_10251305.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251305&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251305&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A0C8&LINKTYPE_05&DEVTYPE_05&VEN_8086&DEV_AE35&SUBSYS_0A5B1028 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTnew_10.29.00.5008\ IntcSDW.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 01/14/2021,10.29.00.5008 Intel® Smart Sound Technology for MIPI SoundWire® Audio
PCI\VEN_8086&DEV_4511 Intel\FORCED\HDA\10x64\RTM\GNA_02.00.00.1097\ gna.inf Intel.NTamd64.10.0 1 10/30/2020,02.00.00.1097 Intel(R) GNA Scoring Accelerator module
INTELAUDIO\CTLR_DEV_4DC8&LINKTYPE_06&DEVTYPE_06&VEN_8086&DEV_AE50 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\USB_10.28.00.3855\ IntcUSB.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251306&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251306&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer_10251306.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251306&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C86AD&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Hp_103C85E2.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C86AD&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Hp.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9DC8&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C86AD&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Hp.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
HDAUDIO\SGPC_FUNC_01&VEN_8086&DEV_2811 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.2.0.9\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.10.0...18900 1 07/29/2021,11.2.0.9 Intel(R) Display Audio
ACPI\VEN_INT&DEV_3438&SUBSYS_1043181D Intel\FORCED\SST\10x64\-Waves\ISST_8.4.2.103\ IntcADSPGen.inf Intel.NTAMD64.6.2 0 06/17/2015,8.4.2.103 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
ACPI\VEN_INT&DEV_3438&SUBSYS_1043181D Intel\FORCED\SST\81x64\ISST_8.4.1.91\ IntcADSPGen.inf Intel.NTAMD64.6.2 0 03/25/2015,8.4.1.91 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
ACPI\VEN_INT&DEV_3438&SUBSYS_1043181D Intel\FORCED\SST\10x64\-Waves\ISST_8.4.2.126\ IntcADSPGen.inf Intel.NTAMD64.6.2 0 04/27/2016,8.4.2.126 Intel® Smart Sound Technology
HDAUDIO\SGPC_FUNC_01&VEN_8086&DEV_2812 Intel\FORCED\Audio\10x64\2812_27.20.100.8778\ MSHdaDac.inf IntelGfx.NTAMD64.10.0...19586 0 09/15/2020,27.20.100.8778 HD Audio Driver for Display Audio
HDAUDIO\SGPC_FUNC_01&VEN_8086&DEV_2812 Intel\FORCED\Audio\10x64\2812_27.20.100.8778\ MSHdaDac.inf IntelGfx.NTAMD64.10.0...19041 0 09/15/2020,27.20.100.8778 HD Audio Driver for Display Audio
HDAUDIO\SGPC_FUNC_01&VEN_8086&DEV_2812 Intel\FORCED\Audio\10x64\2812_27.20.100.7988\ MSHdaDac.inf IntelGfx.NTAMD64.10.0...18900 0 03/11/2020,27.20.100.7988 HD Audio Driver for Display Audio
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A348&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C8604&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Hp.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A348&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C8604&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Hp_103C8600.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A348&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_103C8604&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Hp.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
ACPI\VEN_INT&DEV_3438&SUBSYS_10280665 Intel\FORCED\SST\10x64\-Waves\ISST_8.4.2.103\ IntcADSPDELLSP.inf Intel.NTAMD64.6.2 0 06/17/2015,8.4.2.103 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
ACPI\VEN_INT&DEV_3438&SUBSYS_10280665 Intel\FORCED\SST\10x64\-Waves\ISST_8.4.2.121_Dell\ IntcADSPDELLSP.inf Intel.NTAMD64.6.2 0 11/13/2015,8.4.2.121 Intel® Smart Sound Technology
ACPI\VEN_INT&DEV_3438&SUBSYS_10280665 Intel\FORCED\SST\81x64\ISST_8.4.1.91_Dell\ IntcADSPDELL.inf Intel.NTAMD64.6.2 0 03/25/2015,8.4.1.91 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
ACPI\VEN_INT&DEV_3438&SUBSYS_10280664 Intel\FORCED\SST\81x64\ISST_8.4.1.91_Dell\ IntcADSPDELL.inf Intel.NTAMD64.6.2 0 03/25/2015,8.4.1.91 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
ACPI\VEN_INT&DEV_3438&SUBSYS_10280664 Intel\FORCED\SST\10x64\-Waves\ISST_8.4.2.103\ IntcADSPDELLSP.inf Intel.NTAMD64.6.2 0 06/17/2015,8.4.2.103 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
ACPI\VEN_INT&DEV_3438&SUBSYS_10280664 Intel\FORCED\SST\10x64\-Waves\ISST_8.4.2.121_Dell\ IntcADSPDELLSP.inf Intel.NTAMD64.6.2 0 11/13/2015,8.4.2.121 Intel® Smart Sound Technology
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2814&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2812_27.20.100.7988\ MSHdaDac.inf IntelGfx.NTAMD64.10.0...18362 0 03/11/2020,27.20.100.7988 HD Audio Driver for Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2814&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.26.0.4\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 11/20/2018,10.26.0.4 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2814&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2812_27.20.100.7988\ MSHdaDac.inf IntelGfx.NTAMD64.10.0...18900 0 03/11/2020,27.20.100.7988 HD Audio Driver for Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2814&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.7\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 06/10/2019,11.1.0.7 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A170&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251039&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3273.11\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 01/30/2018,09.21.3273.11 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A170&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251039&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3347.16\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.6.3 1 03/27/2018,09.21.3347.16 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A170&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251039&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3347.16\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 03/27/2018,09.21.3347.16 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
ACPI\VEN_INT&DEV_3438&SUBSYS_1028066B Intel\FORCED\SST\10x64\-Waves\ISST_8.4.2.121_Dell\ IntcADSPDELLSP.inf Intel.NTAMD64.6.2 0 11/13/2015,8.4.2.121 Intel® Smart Sound Technology
ACPI\VEN_INT&DEV_3438&SUBSYS_1028066B Intel\FORCED\SST\81x64\ISST_8.4.1.91_Dell\ IntcADSPDELL.inf Intel.NTAMD64.6.2 0 03/25/2015,8.4.1.91 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A170&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251039&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3273.11\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.6.3 1 01/30/2018,09.21.3273.11 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
ACPI\VEN_INT&DEV_3438&SUBSYS_1028066B Intel\FORCED\SST\10x64\-Waves\ISST_8.4.2.103\ IntcADSPDELLSP.inf Intel.NTAMD64.6.2 0 06/17/2015,8.4.2.103 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_7A48&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\DmicDrv_10.28.00.3855\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_7A48&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\DmicDrv_10.25.00.3950\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 05/09/2020,10.25.00.3950 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025126B&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer_10251269.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025126B&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025126B&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3347.16\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 03/27/2018,09.21.3347.16 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025126B&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningIAS_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025126B&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3273.11\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 01/30/2018,09.21.3273.11 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D71&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_1025126B&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
ACPI\VEN_10EC&DEV_FFFF&SUBSYS_00000000 Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.10118.1\ isstrtc_speech.inf IntelSST.NTamd64 0 12/27/2016,604.10135.3202.10118 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\VEN_10EC&DEV_FFFF&SUBSYS_00000000 Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.10118.1\ isstrtc_speech.inf IntelSST 0 12/27/2016,604.10135.3202.10118 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\VEN_10EC&DEV_FFFF&SUBSYS_00000000 Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.26796\ isstrtc_rtk.inf IntelSST 0 09/13/2016,604.10135.3202.26796 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\VEN_10EC&DEV_FFFF&SUBSYS_00000000 Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.26796\ isstrtc_speech.inf IntelSST.NTamd64 0 09/13/2016,604.10135.3202.26796 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\VEN_10EC&DEV_FFFF&SUBSYS_00000000 Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.10118.1\ isstrtc_rtk.inf IntelSST.NTamd64 0 07/18/2016,604.10135.3202.10118 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\VEN_10EC&DEV_FFFF&SUBSYS_00000000 Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.26796\ isstrtc_speech.inf IntelSST 0 09/13/2016,604.10135.3202.26796 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\VEN_10EC&DEV_FFFF&SUBSYS_00000000 Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.26796\ isstrtc_rtk.inf IntelSST.NTamd64 0 09/13/2016,604.10135.3202.26796 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\VEN_10EC&DEV_FFFF&SUBSYS_00000000 Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.10118.1\ isstrtc_rtk.inf IntelSST 0 07/18/2016,604.10135.3202.10118 Intel SST Audio Device (WDM)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251273&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3347.16\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 1 03/27/2018,09.21.3347.16 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251273&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExt_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251273&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer_10251272.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_9D70&LINKTYPE_02&DEVTYPE_01&VEN_8086&DEV_AE20&SUBSYS_10251273&REV_10EC Intel\FORCED\HDA\10x64\16273\DmicDrv_09.21.3690.98_vendor\ IntcDMicExtTuningAPO_Acer.inf Intel.NTAMD64.10.0...16273 0 05/27/2019,09.21.3690.98 Intel Device Extension
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A348&LINKTYPE_06&DEVTYPE_06&VEN_8086&DEV_AE50 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\USB_10.28.00.3855\ IntcUSB.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2811&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.2.0.9\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.10.0...18900 1 07/29/2021,11.2.0.9 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2811&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.14\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 12/03/2019,11.1.0.14 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2811&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.9\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 08/13/2019,11.1.0.9 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2811&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.27.0.1\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 02/28/2019,10.27.0.1 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2811&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2809_10.26.0.4\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 11/20/2018,10.26.0.4 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2811&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.7\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 06/10/2019,11.1.0.7 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2811&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.12\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 09/24/2019,11.1.0.12 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2811&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.2.0.9\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.10.0...18362 1 07/29/2021,11.2.0.9 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2882&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx86\2807_6.16.00.3154\ IntcDAud.inf Intel.NTx86.6.0 1 09/09/2014,6.16.00.3154 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2882&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx64\2808_6.16.00.3200\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 06/22/2017,6.16.00.3200 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2882&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx86\2807_6.16.00.3154\ IntcDAud.inf Intel.NTx86.6.1 1 09/09/2014,6.16.00.3154 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2882&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx64\2807_6.16.00.3154\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.0 1 09/09/2014,6.16.00.3154 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2882&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx86\2807_6.16.00.3154\ IntcDAud.inf Intel.NTx86.6.2 1 09/09/2014,6.16.00.3154 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2882&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx86\2808_6.16.00.3200\ intcdaud.inf Intel.NTx86.6.0 1 06/22/2017,6.16.00.3200 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2882&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx86\2808_6.16.00.3200\ intcdaud.inf Intel.NTx86.6.2 1 06/22/2017,6.16.00.3200 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2882&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx64\2807_6.16.00.3154\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 09/09/2014,6.16.00.3154 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2882&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx64\280x_6.16.0.3208\ intcdaud.inf Intel.NTAMD64.6.1 1 04/26/2018,6.16.0.3208 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2882&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx86\2808_6.16.00.3200\ intcdaud.inf Intel.NTx86.6.1 1 06/22/2017,6.16.00.3200 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2882&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx64\2808_6.16.00.3200\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.1 1 06/22/2017,6.16.00.3200 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2882&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx64\280x_6.16.0.3208\ intcdaud.inf Intel.NTAMD64.6.0 1 04/26/2018,6.16.0.3208 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2882&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx64\280x_6.16.0.3208\ intcdaud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 04/26/2018,6.16.0.3208 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2882&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx64\2808_6.16.00.3200\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.0 1 06/22/2017,6.16.00.3200 Intel(R) Display Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2882&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\NTx64\2807_6.16.00.3154\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.1 1 09/09/2014,6.16.00.3154 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_281A&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.14\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 12/03/2019,11.1.0.14 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_281A&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.12\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 09/24/2019,11.1.0.12 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\CTLR_DEV_7A4A&LINKTYPE_02&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\DmicDrv_10.25.00.3950\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 05/09/2020,10.25.00.3950 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_281A&SUBSYS_80860101 Intel\FORCED\Audio\10x64\2811_11.1.0.16\ IntcDAud.inf Intel.NTAMD64.6.2 1 02/25/2020,11.1.0.16 Intel(R) Display Audio
INTELAUDIO\CTLR_DEV_7A4A&LINKTYPE_02&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE20 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\DmicDrv_10.28.00.3855\ IntcDMic.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A348&LINKTYPE_03&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE30 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTBT_10.25.00.3950\ IntcBTAu.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 05/09/2020,10.25.00.3950 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
INTELAUDIO\CTLR_DEV_A348&LINKTYPE_03&DEVTYPE_00&VEN_8086&DEV_AE30 Intel\FORCED\HDA\10x64\17763\SSTBT_10.28.00.3855\ IntcBTAu.inf Intel.NTAMD64.10.0...17763 1 04/15/2020,10.28.00.3855 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST)
ACPI\808622A8 Intel\FORCED\SST\81x64\Intel_603.9600.2668.13218\ isstrtc.inf IntelSST.NTamd64 1 02/29/2016,603.9600.2668.13218 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\808622A8 Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.2747.11324\ isstrtc.inf IntelSST.NTamd64 1 01/12/2016,604.10135.2747.11324 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\808622A8 Intel\FORCED\SST\81x64\Intel_603.9600.2668.13218\ isstrtc.inf IntelSST 1 02/29/2016,603.9600.2668.13218 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\808622A8 Intel\FORCED\SST\10x86\Intel_604.10135.4333.8542\ isstrtc.inf IntelSST.NTamd64 1 11/10/2015,604.10135.4333.8542 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\808622A8 Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.2747.11324\ isstrtc.inf IntelSST 1 01/12/2016,604.10135.2747.11324 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\808622A8 Intel\FORCED\SST\81x64\Intel_603.9600.1948.34662\ isstrtc.inf IntelSST 1 04/30/2015,603.9600.2300.64522 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\808622A8 Intel\FORCED\SST\81x64\Intel_603.9600.1948.34662\ isstrtc.inf IntelSST.NTamd64 1 04/30/2015,603.9600.2300.64522 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\808622A8 Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.10118.1\ isstrtc.inf IntelSST 1 07/18/2016,604.10135.3202.10118 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\808622A8 Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.26796\ isstrtc.inf IntelSST 1 09/13/2016,604.10135.3202.26796 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\808622A8 Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.10118.1\ isstrtc.inf IntelSST.NTamd64 1 07/18/2016,604.10135.3202.10118 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\808622A8 Intel\FORCED\SST\10x64\Intel_604.10135.3202.26796\ isstrtc.inf IntelSST.NTamd64 1 09/13/2016,604.10135.3202.26796 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\808622A8 Intel\FORCED\SST\10x86\Intel_604.10135.2747.11324\ isstrtc.inf IntelSST.NTamd64 1 01/12/2016,604.10135.2747.11324 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\808622A8 Intel\FORCED\SST\10x86\Intel_604.10135.2747.11324\ isstrtc.inf IntelSST 1 01/12/2016,604.10135.2747.11324 Intel SST Audio Device (WDM)
ACPI\808622A8 Intel\FORCED\SST\10x86\Intel_604.10135.4333.8542\ isstrtc.inf IntelSST 1 11/10/2015,604.10135.4333.8542 Intel SST Audio Device (WDM)

Ïîñëåäíåå îáíîâëåíèå äđàéâåđà - 24.12.22


DriverOff.net